Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porozumienie w sprawie alimentów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.05.2014

Mam zamiar złożyć pozew o rozwód. Moja żona zgodziła się na porozumienie w sprawie alimentów, ustaliliśmy także kwestię kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej. Czy taka ugoda zawarta na piśmie będzie miała moc prawną? Czy powinienem załączyć ją do pozwu rozwodowego? Czy sąd może podważyć wysokość alimentów, którą ustaliliśmy między sobą?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej K.r.o.

 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa powyżej, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

 

Proszę zwrócić uwagę na ostatnie zdanie, mianowicie: sąd uwzględni porozumienie małżonków. Konieczne jest zatem, aby już w treści pozwu o rozwód, a także w odpowiedzi na pozew powoływali się Państwo na porozumienie w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej, prawa do kontaktów i wysokości alimentów. Jeżeli chodzi o świadczenie alimentacyjne, to jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka, przy braku wniosku o zasądzenie alimentów w określonej kwocie sądy nie orzekają alimentów, lecz wskazują, iż obowiązek utrzymania i wychowania dziecka spoczywa na każdym z rodziców.

 

Z uwagi na powyższe, należy wyraźnie wskazać, że zawarte przez Państwa porozumienie w sprawie alimentów może być wzięte pod uwagę przez sąd, ale tylko wówczas, gdy będzie ono miało na celu przede wszystkim dobro dziecka. Zarówno władza rodzicielska oraz prawo do kontaktów, jak i wysokość zasądzonych na rzecz dziecka alimentów są sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, którego naczelną zasadą jest dobro dziecka. Sąd będzie oceniał zawarte przez Państwa porozumienie pod kątem dobra dziecka, a nie wzajemnych relacji rodzicielskich. Z uwagi na powyższe, to, czy porozumienie w sprawie alimentów zostanie przyjęte przez sąd, zależy od jego treści. Jeżeli z treści porozumienia będzie wynikało, że są Państwo wspólnie zainteresowani dobrem dziecka, tj. mają na uwadze jego rozwój fizyczny, umysłowy i duchowy, sąd powinien je zaakceptować. Jeżeli natomiast z porozumienia będzie wynikało, że ma ono na celu faworyzowanie jednego z rodziców, wówczas sąd może drążyć temat i próbować ustalić, dlaczego porozumienie zawiera takie, a nie inne postanowienia.

 

Odnosząc się do kwestii wysokości alimentów, trzeba podkreślić, że jest ona uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego (rodzica). Powyższe nie stanowi jednak wyłącznych przesłanek warunkujących wysokość zasądzonych alimentów. Sądy biorą bowiem pod uwagę także kwestię przyczyniania się rodzica, z którym dziecko nie mieszka, do jego wychowania i utrzymania np. przez częste wyjazdy na wakacje, zabieranie dziecka na weekendy, kupowanie dziecku rzeczy bez przymusu, a jedynie z wewnętrznej potrzeby, częste spotkania rodzica z dzieckiem. Z uwagi na powyższe, jeżeli tego rodzaju sytuacje mają miejsce w Pańskim małżeństwie i ma Pan pewność, że w dalszym ciągu będą występowały, wówczas zasadne jest dokładne opisane powyższej sytuacji w pozwie o rozwód.

 

Reasumując: porozumienie, które Państwo zawarli, będzie oceniane z punktu widzenia ewentualnej fikcji, która może mu towarzyszyć, a to z uwagi na konieczność oceny postanowień porozumienia pod kątem dobra dziecka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 5 =

»Podobne materiały

Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego

Mój były partner dobrowolnie płaci alimenty na nasze dziecko. Dowiedziałam się, że można zawrzeć umowę alimentacyjną i nadać jej klauzulę wykonalności, na wypadek gdyby ojciec dziecka przestał płacić te alimenty. Czy w świetle prawa jest jakaś różnica między wyrokiem sądowym a umową notarialną?

 

Rezygnacja z rozprawy pojednawczej przy rozwodzie za porozumieniem stron

Czy w pozwie rozwodowym można prosić o rezygnację z rozprawy pojednawczej? Mam na myśli rozwód za porozumieniem stron, bez orzekania o winie. Czy można ograniczyć formalności do minimum, jeśli rozkład pożycia jest trwały? 

 

Kontrola wydawania alimentów

Jestem po rozwodzie, moje dziecko mieszka ze swoją matką. Ja płacę regularnie zasądzone alimenty, oprócz tego opłacam synowi zajęcia sportowe, kurs językowy, książki do szkoły i zabawki. Niestety była żona źle dysponuje tymi pieniędzmi (widzę np., że dziecko nie ma rzeczy, które miało dostać), podej

 

Mediacje rozwodowe

Żona wraz z małoletnią córką wyprowadziła się do innego miasta. Co jest korzystniejsze: rozprawa rozwodowa przed sądem czy mediacje rozwodowe i ugoda w sprawie rozwodu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »