Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie od umowy kupna samochodu i odzyskanie zadatku

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 30.08.2017

Sprawa dotyczy odstąpienia od umowy kupna samochodu i odzyskania zadatku. Przed tygodniem wpłaciłem w komisie zadatek na samochód marki Honda w kwocie 1000 zł. Auto miało być w ciągu kilku dni przygotowane do sprzedaży (lakierowanie jednego elementu). W międzyczasie skontaktowałem się z poprzednim właścicielem i okazało się, że auto miało zatarty oryginalny silnik. Aktualnie zamontowany pochodzi najprawdopodobniej z innego auta (różne numery na bloku silnika i na tabliczce znamionowej). Sprzedawca albo zataił przede mną tę informację, albo sam też o tym nie wiedział. Jednak trudno w to uwierzyć, bo wartości pośrednich faktur kupna-sprzedaży powinny wzbudzić jego czujność jako profesjonalisty. Czy mogę odstąpić od umowy i odzyskać zadatek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odstąpienie od umowy kupna samochodu i odzyskanie zadatku

Fot. Fotolia

Wszystko zależy od tego, czy umówił się Pan na zapłatę zadatku czy zaliczki. Choć pozornie te pojęcia mogą wydawać się identycznie (chodzi o płatność dokonaną przed właściwą transakcją), to jednak w prawie cywilnym wiążą się z nimi odmienne skutki. Zadatek jest wprost uregulowany w przepisach Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 380, z późn. zm.; dalej „K.c.”), a dokładniej w art. 394 K.c.:

 

„§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.”

 

Jak widać, w powyższym przepisie jest mowa wyłącznie o zadatku, a nie zaliczce. Jeżeli rzeczywiście dał Pan zadatek na poczet przyszłej umowy sprzedaży i można to w jakikolwiek sposób potwierdzić (np. w korespondencji ze sprzedającym), to Pańska pozycja negocjacyjna jest więcej niż dobra, ponieważ danie zadatku zabezpiecza należyte wykonanie przyszłej umowy i wzmacnia pozycję strony, która jest zainteresowana jej zawarciem. Przepis art. 394 K.c. jest przepisem szczególnym wobec regulacji dotyczących niewykonania umów, stąd można traktować go jako samoistną podstawę uprawnień w razie naruszenia zobowiązania przez kontrahenta. Z treści art. 394 K.c. wynika, jak Pan widzi, że jeżeli kupujący daje zadatek, to w razie niewykonania umowy:

 

  1. może od umowy odstąpić, nie wyznaczając dodatkowego terminu;
  2. może żądać zadatku w podwójnej wysokości – w ramach odszkodowania.

 

Trochę kontrowersji wzbudza interpretacja pojęcia „niewykonanie umowy”, gdyż należy odróżnić całkowite niezrealizowanie umowy od jej zrealizowania niepoprawnie, niezgodnie z ustaleniami. Art. 394 K.c. stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy mówimy o całkowitym niewykonaniu umowy. „Przepis art. 394 § 1 k.c. znajduje zastosowanie w przypadkach niewykonania zobowiązania, natomiast nienależyte wykonanie zobowiązania stanowi podstawę odpowiedzialności w ramach ogólnego reżimu określonego w przepisach art. 471 i n. k.c. Słuszne jest jednak stanowisko, iż wobec niejednoznacznego definiowania obu pojęć, w razie trudności w ocenie konkretnych sytuacji, powinno się je kwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, udzielając w ten sposób silniejszej ochrony wierzycielowi (por. wyrok SN z dnia 17 czerwca 2003 r., III CKN 80/01, Biul. SN 2003, nr 12, s. 14 oraz M. Tenenbaum, Instytucja zadatku..., s. 261)” (A. Olejniczak, Komentarz do art. 394 Kodeksu cywilnego, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba, LEX 2014).

 

Jak widać, w razie wątpliwości należy rozstrzygać je na korzyść wierzyciela, stąd też znajdzie Pan argumenty, aby jednak zastosować art. 394 K.c. w Pańskiej sytuacji. Stąd też może Pan złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zagrozić sprzedawcy, że jeżeli nie zwróci wpłaconej kwoty, podejmie Pan kroki w celu wyegzekwowania podwójnego zadatku jako odszkodowania – łącznie z postępowaniem przed sądem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus V =

»Podobne materiały

Anulowanie zamówienia przez zleceniodawcę – co robić?

Nie prowadzę działalności gospodarczej, ale rok temu otrzymałem od pewnej firmy zamówienie na wykonanie programu komputerowego. Po ukończeniu pracy miałem otrzymać umowę i udzielenie licencji. Z czasem kontakt stawał się coraz rzadszy, mimo że potrzebowałem wielu danych do pisanego programu. Ostatec

 

Jak opóźnić podpisanie aktu notarialnego z deweloperem?

Podpisałem umowę przedwstępną na zakup mieszkania od dewelopera z terminem zapłaty i podpisania umowy końcowej do końca roku. Pieniądze wpłaciłem znacznie przed terminem, ale jestem w trakcie sprzedaży innej nieruchomości. Chciałbym odwlec termin podpisania aktu notarialnego na następny rok, al

 

Co to jest zadatek?

Co to jest zadatek? Omówienie zagadnień prawnych związanych z zadatkiem.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »