Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pokrycie kosztów pogrzebu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 22.06.2012

Otrzymałem telefoniczną informację z MOPS-u o śmierci mojego ojca. Nie utrzymywałem z nim żadnych kontaktów od około 30 lat. Wiem, że miał jeszcze córkę ze związku z jakąś kobietą. Pani z MOPS-u oznajmiła, iż tylko ja jestem osobą pracującą i na mnie spada obowiązek pochowania ojca. Zapewniła, że zajmie się wszystkim i prześle mi akt zgonu razem z rachunkami za pogrzeb. Czy faktycznie jestem zobowiązany do pokrycia kosztów pogrzebu?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pokrycie kosztów pogrzebu

Kto powinien pokryć koszty pogrzebu?

Kwestię, którą Pan poruszył, reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Stosownie do niej:

„Art. 17. 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: (…)

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym”.

 

Świadczeniem z pomocy społecznej jest m.in. sprawienie pogrzebu.

„Art. 44. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego”.

„Art. 96. (…)

3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy”.

 

Natomiast zgodnie z Kodeksem cywilnym:

 

„Art. 922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej”.

„Art. 1030. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku”.

 

Generalnie nie jest Pan zobligowany do dokonania pochówku ojca. Jednak jest Pan zobowiązany jako spadkobierca do pokrycia jego kosztów.

 

Jest tak, bowiem koszty pogrzebu są długami obciążającymi spadek. Fakt, iż nie utrzymywał Pan kontaktów z ojcem, nie ma znaczenia. Istotne jest tylko, czy jest Pan spadkobiercą, czy też nie.

Jeśli Pan tego nie uczyni, to zapewne zostanie wydana decyzja, a na jej podstawie nastąpi ściągnięcie – w zasadzie tylko od Pana – kosztów pogrzebu, a dojdą ewentualnie koszty egzekucji.

Na Pana miejscu pokryłbym koszty pogrzebu. Ale jednocześnie musiałby Pan zadbać, aby rachunki za pogrzeb i inne świadczenia (trumna, kwiaty, firma pogrzebowa itp.) były wystawione na Pana.

Komu i w jakiej kwocie przysługuje zasiłek pogrzebowy - jakie dokumenty należy przedstawić?

Mając takie dokumenty, nabędzie Pan prawo do zasiłku pogrzebowego.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości do 4000 zł.

 

Maksymalną kwotę otrzymują członkowie rodziny zmarłego, którzy pokryli koszty pogrzebu bez względu na wysokość owych kosztów. Osoby spoza grona rodziny zmarłego, a także osoby inne niż dom pomocy społecznej, pracodawca, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego otrzymają zasiłek w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu (maksymalnie 4 tys. zł).

 

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w terminie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. W przypadku niezgłoszenia takiego wniosku – prawo do zasiłku wygasa.

Aby otrzymać zasiłek, należy do ZUS-u dostarczyć następujące dokumenty:

 

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

 

Kwota zasiłku pogrzebowego do 28 lutego 2011 r. wynosiła 6406,16 złotych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki