Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca zmianowa matki małego dziecka

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 02.09.2017

Za 3 miesiące wracam do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim (roczny urlop). Pracowałam na 3 zmiany. Czy matkę małego dziecka nadal obowiązuje praca zmianowa? Czy po 21 jest już pora nocna? Czy karmiąc dziecko, mogę mieć krótszy dzień pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca zmianowa matki małego dziecka

Fot. Fotolia

zgodnie z art. 178 § 2 ustawy Kodeks pracy pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

 

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00. Każdy pracodawca ma prawo do określenia pory nocnej w granicach wyznaczonych przepisami, czyli do określenia, które godziny między 21 a 7 rano są godzinami nocnymi. Może się zdarzyć, że pora nocna u danego pracodawcy będzie przypadać na godziny 23–7 rano, więc co do zasady praca między 21 a 23 nie będzie pracą w porze nocnej.  Ustalenia tego typu powinny znaleźć się w układzie zbiorowym pracy albo regulaminie pracy, a gdy nie ma obowiązku wydania regulaminu – pisemnej informacji skierowanej do każdego pracownika.

 

Jeżeli pracownik opiekujący się dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia, wyraża zgodę na wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych, czy w porze nocnej, to zgoda powinna mieć formę pisemną.

 

Słowem – musi Pani ustalić, jakie godziny w Pani zakładzie przypadają na porę nocną (jak wspomniałam wyżej, nie zawsze są to godziny od 21, czasem może to być dopiero po 23). Jeśli pracodawca zechce Pani przydzielić pracę w godzinach nocnych, może Pani odmówić. Pracodawca nie może naciskać, aby podpisała Pani zgodę – jest to niezgodne z prawem.

 

Jeśli chodzi o karmienie piersią i przerwę z tym związaną, to zgodnie z art. 187. pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

 

W praktyce najczęściej odbywa się to w ten sposób, że pracownica korzysta ze skróconego dnia roboczego, tzn. rozpoczyna później pracę, tj. o godzinę (2 przerwy po 30 minut każda) lub o 1 godzinę i 30 minut (2 przerwy po 45 minut każda) lub odpowiednio wcześniej tę pracę kończy. Przy czym aby tak mogło się stać, musi Pani złożyć do pracodawcy wniosek z prośbą o udzielanie przerwy na karmienie łącznie w wymiarze jednej godziny. Ponadto gdy pracodawca tego zażąda, powinna Pani przedłożyć również zaświadczenie lekarskie od lekarza pediatry potwierdzające fakt naturalnego karmienia dziecka lub dzieci.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus II =

»Podobne materiały

Czas pracy serwisanta sprzętu

Mój mąż jest serwisantem specyficznego sprzętu. Mieszkamy w Katowicach, a siedziba firmy jest we Wrocławiu. Pracodawca ustalił, że czas pracy męża to faktyczny pobyt u klienta – 8 godzin dziennie. Nie wlicza jednak czasu dojazdu, który czasami wynosi 5 godzin w jedną stroną. Czy czas dojazdu,

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »