Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedłożenie oryginału dokumentu

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 02.04.2013

Sprowadziłam samochód, załatwiłam formalności związane z akcyzą oraz zarejestrowałam pojazd w urzędzie miejskim. Nie załatwiłam od razu formalności z urzędem skarbowym (brakowało jednego dokumentu), ale poinformowano mnie, że mogę zarejestrować samochód tymczasowo bez kompletu wymaganych dokumentów. Po rejestracji samochodu w urzędzie miejskim zabrano mi oryginały dokumentów, których teraz wymaga US. Urząd miejski nie chce wydać dokumentów. Podobno mogę jedynie uzyskać tam kserokopie poświadczone przez urząd jako „zgodne z oryginałem”, ale koszt jest dość wysoki. Czy US może żądać ode mnie przedłożenia oryginałów dokumentów? Czy nie wystarczą zwykłe kserokopie, które posiadam?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady, dokumentem jest tylko pismo oryginalne. Kserokopia dokumentem nie jest. Dlatego nie budzi wątpliwości przykład z orzecznictwa umieszczony w projekcie ustawy: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 września 1999 r. (III SA 7375/98, LEX nr 40052): „Niepoświadczone urzędowo kserokopie dokumentów w zdecydowanej większości nie mogą stanowić dowodu na to, co jest w nich zapisane”.

W wielu urzędach wykształciła się bowiem powszechna praktyka poświadczania kopii dokumentów na potrzeby konkretnego postępowania. O ile przepisy szczególne nie wymagały dostarczenia dokumentu urzędowego w oryginale lub zaświadczenia, osoba zainteresowana okazywała pracownikowi organu prowadzącego postępowanie oryginał do wglądu, a pracownik ten poświadczał za zgodność kopię, która trafiała do akt postępowania. Była to sytuacja zrozumiała, ponieważ poświadczenia dokonywał pracownik organu rozstrzygającego sprawę, a strona nie była zmuszona do deponowania dokumentu na czas trwania postępowania.

 

Art. 194a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi: „Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub jednostki, o których mowa w art. 194 § 1 i 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub jednostkę odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ podatkowy zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ podatkowy uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie”.

 

Zatem organ podatkowy ma prawo żądać od Pani przedstawienia dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenia tego może dokonać organ (lub jednostka), w którego aktach dokument ten się znajduje.

 

Kolejne paragrafy ww. art. 194a stanowią:

 

„§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

 

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.

 

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ podatkowy zażąda od strony, składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu”.

 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby zatem ustanowienie pełnomocnika w osobie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego, który poświadczyłby kopie za zgodność z oryginałem (oczywiście najpierw musiałby udać się do urzędu i zobaczyć oryginały – ale zapewne jest to możliwe). Kwestia tylko taka, że oczywiście musi to być tańsze niż opłaty pobierane przez urząd gminy za poświadczenie kopii dokumentu.

 

W przypadku odpisu dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata lub doradcę podatkowego, będącego Pani pełnomocnikiem, organ winien honorować takie poświadczenie zgodnie z art. 194a § 2 Ordynacji podatkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + X =

16.02.2019

Czegoś nie rozumiem. Czy Urząd ma prawo zatrzymać oryginał dokumentu skoro nie jest stroną? Przeciez sam urząd może sobie poswiadczyć z oryginałem i sobie zostawic kopie...

Marek

»Podobne materiały

Oryginały dokumentów zakupionego samochodu

Dokonałem zakupu samochodu, który według dowodu rejestracyjnego jest własnością osoby A i współwłaściciela B. Sam samochód zakupiłem od osoby C, od której dostałem następujący zestaw umów: moją umowę kupna–sprzedaży zawartą z C, umowę kupna–sprzedaży zawartą pomiędzy A i B a C. Nies

 

Problemy z rejestracją pojazdu bez oryginalnych dokumentów

Odkupiłem od obywatela polskiego (umowa kupna-sprzedaży) pojazd zarejestrowany jako ciągnik, przejmując od sprzedawcy oryginalne dokumenty kupna pojazdu w Niemczech. Część z tych dokumentów niestety została mi skradziona. Co zrobić, aby ten pojazd zarejestrować? W wydziale komunikacji odmówiono mi z

 

Rejestracja samochodu z zagranicy – zaginięcie jednego z wymaganych dokumentów

Kupiłem auto dostawcze w Niemczech, wszystkie dokumenty zostały załatwione jak należy: „briefy”, przeglądy, VAT-25, opłata recyklingowa, tłumaczenia itd. Problem w tym, że zgubiłem zaświadczenie dotyczące tablic tymczasowych wywozowych (tzw. żółtych tablic). Poszedłem do urzędu zarejestr

 

Decyzja o cofnięciu rejestracji pojazdu kupionego w Niemczech

Kilka miesięcy temu kupiłam samochód w Niemczech, z komisu. Otrzymałam fakturę i briefy. Pojazd był już jakiś czas wcześniej wyrejestrowany z tamtejszego urzędu. Podczas próby zarejestrowania pojazdu w Polsce urzędnik stwierdził, że tzw. mały brief nie jest oryginałem, a kopią. Sprawę zgłoszono na p

 

Kto płaci akcyzę od pojazdów sprowadzonych z Niemiec?

Kto płaci akcyzę od pojazdów sprowadzonych z Niemiec? Ten, kto je sprowadza, czy ten, kto rejestruje po raz pierwszy w kraju? Czy samochody, które są w Niemczech przekwalifikowane np. z aut osobowych na ciężarowe lub specjalne, mogą być po przywozie do kraju zmienione znów na pojazdy osobowe?  

 

Wprowadzenie do majątku firmy samochodu zakupionego na cele prywatne

Jak wprowadzić do majątku firmy samochód osobowy, który został zakupiony na umowę kupna–sprzedaży na cele prywatne? Jak wygląda procedura sprowadzenia samochodu zakupionego w krajach UE? Chodzi tutaj o podatki i akcyzy, różnice między fakturą zakupu a umową, wprowadzeniem pojazdu do ewidencji

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »