.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przedłożenie oryginału dokumentu

• Autor: Jakub Bonowicz

Sprowadziłam samochód, załatwiłam formalności związane z akcyzą oraz zarejestrowałam pojazd w urzędzie miejskim. Nie załatwiłam od razu formalności z urzędem skarbowym (brakowało jednego dokumentu), ale poinformowano mnie, że mogę zarejestrować samochód tymczasowo bez kompletu wymaganych dokumentów. Po rejestracji samochodu w urzędzie miejskim zabrano mi oryginały dokumentów, których teraz wymaga US. Urząd miejski nie chce wydać dokumentów. Podobno mogę jedynie uzyskać tam kserokopie poświadczone przez urząd jako „zgodne z oryginałem”, ale koszt jest dość wysoki. Czy US może żądać ode mnie przedłożenia oryginałów dokumentów? Czy nie wystarczą zwykłe kserokopie, które posiadam?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przedłożenie oryginału dokumentu

Poświadczenie kopii dokumentów na potrzeby konkretnego postępowania

Co do zasady, dokumentem jest tylko pismo oryginalne. Kserokopia dokumentem nie jest. Dlatego nie budzi wątpliwości przykład z orzecznictwa umieszczony w projekcie ustawy: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 września 1999 r. (III SA 7375/98, LEX nr 40052): „Niepoświadczone urzędowo kserokopie dokumentów w zdecydowanej większości nie mogą stanowić dowodu na to, co jest w nich zapisane”.

W wielu urzędach wykształciła się bowiem powszechna praktyka poświadczania kopii dokumentów na potrzeby konkretnego postępowania. O ile przepisy szczególne nie wymagały dostarczenia dokumentu urzędowego w oryginale lub zaświadczenia, osoba zainteresowana okazywała pracownikowi organu prowadzącego postępowanie oryginał do wglądu, a pracownik ten poświadczał za zgodność kopię, która trafiała do akt postępowania. Była to sytuacja zrozumiała, ponieważ poświadczenia dokonywał pracownik organu rozstrzygającego sprawę, a strona nie była zmuszona do deponowania dokumentu na czas trwania postępowania.

 

Zobacz też: Kto może poświadczyć zgodność dokumentu z oryginałem?

Czy US może żądać oryginału dokumentu mimo że ten znajduje się w innym urzędzie?

Art. 194a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi: „Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub jednostki, o których mowa w art. 194 § 1 i 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub jednostkę odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ podatkowy zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ podatkowy uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie”.

 

Zatem organ podatkowy ma prawo żądać od Pani przedstawienia dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenia tego może dokonać organ (lub jednostka), w którego aktach dokument ten się znajduje.

 

Kolejne paragrafy ww. art. 194a stanowią:

 

„§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

 

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.

 

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ podatkowy zażąda od strony, składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez radcę lub adwokata

Najlepszym rozwiązaniem byłoby zatem ustanowienie pełnomocnika w osobie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego, który poświadczyłby kopie za zgodność z oryginałem (oczywiście najpierw musiałby udać się do urzędu i zobaczyć oryginały – ale zapewne jest to możliwe). Kwestia tylko taka, że oczywiście musi to być tańsze niż opłaty pobierane przez urząd gminy za poświadczenie kopii dokumentu.

 

W przypadku odpisu dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata lub doradcę podatkowego, będącego Pani pełnomocnikiem, organ winien honorować takie poświadczenie zgodnie z art. 194a § 2 Ordynacji podatkowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus dwa =

Czegoś nie rozumiem. Czy Urząd ma prawo zatrzymać oryginał dokumentu skoro nie jest stroną? Przeciez sam urząd może sobie poswiadczyć z oryginałem i sobie zostawic kopie...

Marek

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu