Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pensum łączone nauczyciela mianowanego a urlop

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.10.2018

Jestem nauczycielem mianowanym, pracuję w zespole szkolno-przedszkolnym. W tym roku szkolnym spotkała mnie nowa sytuacja, a mianowicie otrzymałam pensum łączone 19 godzin, z czego 9/18 w szkole i 10/20 etatu specjalisty w przedszkolu i 7 godzin ponadwymiarowych w szkole. Problem dotyczy mojego urlopu, ponieważ poinformowano mnie, że przysługuje mi 35 dni urlopu, a nie jak do tej pory 56. Część urlopu wykorzystałam w ferie, zostało mi 25 dni. Otrzymałam informację, że za ten czas otrzymam średnią urlopową, a pozostałe dni pracy będą liczone jak goły etat. Trudno mi zrozumieć moją nową sytuację, ponieważ wiąże się to ze sporą stratą finansową. Nie otrzymałam na początku roku żadnej informacji, że zostaną mi zmienione warunki pracy poza aneksem, że część zajęć wynikającego z pensum 10 godz. będę realizować w przedszkolu. Proszę o pomoc w rozwikłaniu problem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pensum łączone nauczyciela mianowanego a urlop

Fot. Fotolia

Nie było potrzeby informowania Pani o tym fakcie, bowiem kwestie związane z urlopem zawsze wynikają z ustawy Karta Nauczyciela, a ta z kolei została znowelizowana i od stycznia bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopów właśnie takich nauczycieli, jak Pani – czyli łączących pracę w szkole i przedszkolu.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 3a KN nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły oraz przedszkola (które jest placówką nieferyjną) przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej. Pani większą liczbę zajęć realizuje w przedszkolu – stąd wymiar urlopu wynoszący 35 dni.

 

Zgodnie z art. 67 KN za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu.

 

Skoro przedszkole jest placówką nieferyjną, to znaczy, że poza owymi 35 dniami urlopu ma Pani obowiązek być w pracy także w czasie wakacji. Za urlop otrzyma Pani średnią urlopową, ale za pozostałe dni otrzyma Pani wynagrodzenie – skoro godziny ponadwymiarowe są realizowane w szkole, to w czasie wakacji wynagrodzenie za nie Pani nie przysługuje, bo Pani ich nie realizuje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + osiem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »