.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rampa samochodowa a pozwolenie na budowę

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 27.07.2011

Czy na budowę rampy samochodowej dla potrzeb działalności w domu prywatnym (dla samochodów dostawczych) wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie w prawie budowlanym obowiązuje zasada, że wszystko, co inwestor chce wybudować na nieruchomości, wymaga pozwolenia na budowę. Zgodnie bowiem z zasadą określoną w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane „roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”. Od tej zasady istnieją wyjątki – na budowę niektórych obiektów wymagane jest zgłoszenie robót budowlanych. Katalog tych wyjątków jest jednak zamknięty i nie można go interpretować rozszerzająco.

 

Konkretnie w art. 29 Prawa budowlanego wymienione są obiekty, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Katalog ten nie obejmuje budowy rampy samochodowej. W związku z tym w przedmiotowej sprawie konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

W pierwszej kolejności, aby rozpocząć realizację inwestycji rampy na danym terenie, zgodę na to musi wyrazić odpowiedni organ – burmistrz, wójt, prezydent miasta. Jeżeli dana działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest na podstawie planu. Jest to najkorzystniejsza sytuacja i decyzja wydawana jest w stosunkowo krótkim czasie. Jeżeli teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania, sytuacja mocno się komplikuje, w takim przypadku trzeba wystąpić o warunki zabudowy.

 

Są dwie możliwości załatwienia koniecznych formalności. Można wynająć architekta, który załatwi wszystkie sprawy, lub można samodzielnie prowadzić formalności, a architektowi zlecić wyłącznie wykonanie projektu.

 

W pierwszej kolejności trzeba więc ustalić, czy na danym terenie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak, to jakie przeznaczenie w planie ma teren, na którym ma znajdować się rampa.

 

Jeżeli zostały wydane warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przewiduje inwestycję tego typu, można przystąpić do przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę. W ramach takiej dokumentacji trzeba wykonać projekty podłączeń wody, prądu, gazu lub oleju. Dodatkowo trzeba wykonać plan zagospodarowania terenu.

 

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę urząd ma jeden miesiąc na jego rozpatrzenie. W przypadku gdy zajdzie potrzeba uzupełnienia wniosku, czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Po rozpatrzeniu wniosku musi się on uprawomocnić, trwa to dwa tygodnie. Po tym okresie można przystąpić do budowy rampy.

 

Wniosek o pozwolenie na budowę należy wypełnić na urzędowym formularzu, najczęściej dostępnym na stronach internetowych starostw. Należy w nim wskazać inwestora (osobę lub osoby finansujące budowę) oraz rodzaj inwestycji. Należy również wskazać adres miejsca budowy wraz z oznaczeniem nieruchomości: obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej.

 

Do wniosku o pozwolenie na budowę musi Pan dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia do projektowania (aktualnym na dzień opracowania projektu).

 

Na projekt budowlany składa się:

 

  1. projekt zagospodarowania działki obejmujący: granice działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących (projektowanych) obiektów budowlanych, określenie sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, wymiary i wzajemne odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
  2. projekt architektoniczno-budowlany określający: funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, system energetyczny, rozwiązania techniczne i materiałowe, nawiązujące do otoczenia.

 

Kolejnym załącznikiem do wniosku jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus 4 =

10.10.2019

Wspaniałe porady

wacio

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl