.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ochrona nieruchomości przed wodą z pól a zarzut naruszenia stosunków wodnych

• Opublikowano: 05-09-2022 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Chciałbym przeprowadzić niedużą inwestycję w zakresie stosunków wodnych i dlatego proszę o przedstawienie obowiązujących w tym względzie przepisów. Mój dom usytuowany jest na działce ulegającej poważnym zalaniom w czasie ulewnych deszczy. Woda zalewająca działkę spływa z sąsiednich pól uprawnych. Ukształtowanie terenu sprawia, że gromadzi się w wąwozie, a potem spływa wartką strugą w kierunku mojej działki, czyniąc za każdym razem szkody w postaci naniesionego mułu, porwanych przedmiotów, uszkodzonego ogrodzenia. Możliwość ochrony przed gwałtownym spływem wody widzę w ustawieniu wzdłuż granicy działki betonowych prefabrykatów o wysokości ok. 40cm z otworami o średnicy 10 cm. Taka bariera spowolni spływ wody i w ten sposób zminimalizuje szkody. Czy taki sposób ochrony przed napływającą z pól sąsiada wodą będzie zabronionym naruszeniem stosunków wodnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ochrona nieruchomości przed wodą z pól a zarzut naruszenia stosunków wodnych

Naruszenie stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich

Niestety zabudowa tego typu zmienia naturalny spływ wód powierzchniowych i opadowych. Art. 234 ustawy Prawo wodne odnosi się do sytuacji, gdy na skutek np. robót budowlanych, nawiezienia gruntu, utwardzenia, doszło do naruszenia naturalnych stosunków wodnych, przy czym musi być to naruszenie tego rodzaju, iż powoduje szkodę dla gruntów sąsiednich. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: 1. zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 2. odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

 

Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

 

Zmiana stanu wody na gruncie

Zmianą stanu wody na gruncie jest każde działanie, którego efektem jest zmiana ilościowa wody oraz zmiana w zakresie jej przepływu przez grunt. Zmianą taką będzie także zmiana stanu wód podziemnych, gdy wpływa na zmianę ilości wody na gruncie.

 

W orzecznictwie podkreśla się, iż wydanie decyzji w trybie ustawy Prawo wodne wymaga przeprowadzenia wnikliwego postępowania wyjaśniającego, pozwalającego na jednoznaczne stwierdzenie, czy właściciel dokonał zmiany stosunków wodnych na swoim gruncie i czy zmiany te szkodzą gruntom sąsiednim. Wszędzie tam, gdzie sprawa nie jest oczywista i w drodze logicznego myślenia po stosownych ustaleniach stanu faktycznego nie da się wykazać tych dwóch elementów, tj. faktu naruszenia stosunków wodnych ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich, organy administracji z reguły obowiązane są do uzyskania stosownej ekspertyzy biegłego z zakresu hydrologii, która okoliczności wykaże (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2015 r. II OSK 1621/13, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. II OSK 1538/11, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 lipca 2010 IV SA/Wa 586/10 LEX 668618, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 10 czerwca 2010 r. II SA/Bk 137/10 LEX 668564).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odprowadzenie wody bez szkody dla gruntów sąsiednich

Spowodowanie przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie, to takie działanie, które ingeruje w naturalny stan wody na danym terenie, związany z jego ukształtowaniem, warunkami przyrodniczymi i hydrologicznymi (por. m.in.: wyrok WSA w Łodzi z 4 lipca 2013 r. sygn. II SA/Łd 336/13 dostępny w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń i Informacji o Sprawach NSA). Może ono polegać np. na wykonaniu robót budowlanych (wybetonowaniu działki lub wzniesieniu murowanego ogrodzenia), a także na wykonaniu innego rodzaju prac, powodujących określone zmiany na gruncie właściciela nieruchomości.

 

Jeśli zaś dokona Pan omawianej inwestycji, ale odprowadzi wodę tak, aby nie zatrzymywała się na działce sąsiada i go nie zalewała, nie będzie szkody dla gruntów sąsiednich – a więc nie będzie mowy o naruszeniu stosunków wodnych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu