.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odliczenie podatku na panele fotowoltaiczne a własność nieruchomości

• Opublikowano: 07-09-2022 • Autor: Marcin Sądej

W tamtym roku miałem zamontowane panele fotowoltaiczne, a w tym roku chciałbym od tego odliczyć podatek przy rozliczeniu rocznym, lecz okazuje się, że nie mogę, bo nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem nieruchomości, w którym mieszkam od 1971 r. Właścicielem nieruchomości jest moja mama. Od maja 2021 licznik prądu przepisałem na siebie, aby otrzymać zwrot podatku, bo tak doradził mi instalator od fotowoltaiki. Czy jeśli w tym roku byłbym dopisany jako współwłaściciel domu, to podatek mógłbym rozliczyć w przyszłym roku, czy może są jakieś inne możliwości odliczenia podatku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odliczenie podatku na panele fotowoltaiczne a własność nieruchomości

Odliczenie podatku dochodowego

Jak stanowi art. 26h ust. 1 ustawy PIT, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Ilekroć jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym, należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Wysokość odliczenia

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

 

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

 

Co istotne, odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, w który poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Jak wynika z art. 26h ust. 1 ustawy PIT jednym z warunków skorzystania z ulgi jest legitymowanie się przez podatnika tytułem własności lub współwłasności nieruchomości.

Własność nieruchomości

Jednakże w ustawie PIT nie określono, czy tytuł własności ma przysługiwać podatnikowi już na dzień ponoszenia wydatków czy też na dzień dokonania odliczenia.

 

W informacji MF z 19 kwietnia 2021 r. czytamy:

 

„Art. 26h ustawy PIT nie rozstrzyga w sposób jednoznaczny kwestii dotyczącej momentu posiadania własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego przez podatnika ponoszącego wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku. Podobnie jak w przypadku statusu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, art. 26h ustawy PIT nie przesądza, czy status ten ma być spełniony na dzień ponoszenia wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku, czy w okresie realizacji tego przedsięwzięcia, czy na dzień dokonania odliczenia. Dlatego też przyjmuje się, że najpóźniej na dzień dokonania odliczenia budynek, w którym realizowane było (jest) przedsięwzięcie termomodernizacyjne, musi być budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane. Ponadto w sytuacji, gdy podatnik poniósł w roku podatkowym wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku, którego właścicielem lub współwłaścicielem wówczas nie był, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, o ile najpóźniej na dzień dokonania odliczenia jest już właścicielem lub współwłaścicielem tego budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

 

Przenosząc zatem powyższe na grunt przedstawionej przez Pana sprawy, należy wskazać, że jeżeli poniósł Pan wydatki w 2021 r., to z ulgi termomodernizacyjnej może Pan skorzystać, jeżeli najpóźniej do 30 kwietnia 2022 r. nabędzie Pan tytuł własności lub współwłasności nieruchomości.

 

W konsekwencji najprostszym rozwiązaniem będzie np. dokonanie przez mamę darowizny części nieruchomości na Pana rzecz. Taka darowizna będzie wolna od podatku od darowizny z uwagi na dokonanie w ramach najbliższej rodziny. Ważne jest, aby nabył Pan tytuł własności najpóźniej na dzień dokonania odliczenia, czyli na dzień złożenia deklaracji rocznej za 2021 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu