Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ogłoszenia towarzyskie – co grozi za spotykanie się z prostytutką?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 29.07.2011

Skorzystałem z ogłoszenia towarzyskiego i umówiłem się z kobietą w jej mieszkaniu. W pewnym momencie zjawiła się policja, która zatrzymała prostytutkę, a mnie spisano. Co mi grozi za korzystanie z usług seksualnych?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prostytucja jest procederem polegającym na zaspokajaniu potrzeb seksualnych innych ludzi poprzez zaangażowanie w to własnego ciała i za zapłatą.

 

Dobrowolne świadczenie tego typu usług, a także korzystanie z nich jest oceniane z punktu widzenia moralnego. Karalne są tylko poniżej wymienione działania określone w Kodeksie karnym:

 

Art. 203. „Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Art. 204. § 1. „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.

 

§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto zwabia lub uprowadza inną osobę w celu uprawiania prostytucji za granicą”.

 

Przedmiotem ochrony art. 203 jest swoboda podejmowania decyzji w zakresie swojego życia seksualnego.

 

Strona przedmiotowa czynu opisanego w art. 203 polega na doprowadzeniu innej osoby do uprawiania prostytucji, jeżeli sprawca w tym celu posłużył się przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zob. uwagi do art. 197) albo wykorzystał stosunek zależności bądź krytyczne położenie tej osoby (zob. uwagi do art. 199).

 

Skutkiem zachowania sprawcy jest uprawianie prostytucji przez doprowadzoną do tego osobę.

 

Nakłanianie do uprawiania prostytucji (stręczycielstwo) to każde uzewnętrznione zachowanie sprawcy zmierzające przez jego wpływ na procesy decyzyjne nakłanianego do podjęcia przezeń decyzji woli zgodnej z intencją nakłaniającego. Pojęciowo jest ono identyczne z podżeganiem. Wobec wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 203 (przymuszanie do prostytucji) nakłanianiem będą jedynie środki intelektualnej perswazji.

 

Sprawca musi działać w zamiarze bezpośrednim w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie lub innej osoby z wyłączeniem samej nakłanianej.

 

Ustawa nie penalizuje umówienia się z osobą za jej zgodą w celu „uprawiania nierządu”.

 

Jeśli Pańskie zachowanie nie spełniało wyżej wymienionych kryteriów – nie powinien mieć Pan z tego tytułu żadnych nieprzyjemności, włączając odpowiedzialność karną.

 

Został Pan spisany, bowiem w określonych przypadkach – jeśli zostanie wszczęte postępowanie – może być Pan wezwany jako świadek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus dziesięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki