.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie w formie darowizny udziałów w spółce z o.o.

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.02.2019 • Zaktualizowane: 22.02.2021

W akcie notarialnym założycielskim sp. z o.o. jest zapis: „zbycie udziałów wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i zgody pozostałych wspólników”. Jeden z udziałowców chce przekazać w formie darowizny swoje udziały w spółce z o.o. pełnoletniemu synowi. Czy pozostali wspólnicy muszą wyrazić na tę czynność zgodę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie w formie darowizny udziałów w spółce z o.o.

Fot. Fotolia

Darowizna udziałów w spółce z o.o.

Zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu spółek handlowych zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Powyższy przepis należy jednak wiązać z treścią art. 182, zgodnie z którym:

 

„§ 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

§ 2. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje się przepisy § 3-5, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 3, spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.

§ 5. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty”.

Przeniesienie na syna udziałów w spółce z o.o.

Z treści przytoczonego przez Pana zapisu wynika, że zbycie wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz zgody pozostałych wspólników, co powoduje, że zgoda taka winna być wyrażona na piśmie. Istotne jest jednak, by każdy ze wspólników wyraził taką zgodę. Przeniesienie na syna udziałów jest zbyciem w rozumieniu art. 180 § 1, bowiem powoduje ono przeniesienie praw i obowiązków z tytułu udziałów na syna. Dla przykładu można wskazać na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt I ACa 283/14, zgodnie z którym „regulacja zawarta w art. 180 k.s.h. co do formy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter pełny. Uregulowanie to dotyczy zbycia pod dowolnym tytułem i nie ma potrzeby odwoływania się poprzez przepis art. 2 k.s..h. do formy darowizny z art. 890 k.c.”

 

Rekapitulując, umowa darowizny jest zbyciem pod tytułem darmym udziałów w spółce, a zatem wymaga zgody wspólników.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »