Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Współwłaściciel spółki z o.o. zamieszkały za granicą

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 11.08.2017

Mój teść prowadzi od kilku lat firmę w Polsce, ale faktycznie firmę tę prowadzę ja, a on tylko figuruje w papierach. Nie mogłem otworzyć firmy w Polsce, bo wraz z żoną mamy firmę w Anglii, gdzie na stałe mieszkamy. Zastanawiam się, jak tę sytuację rozwiązać. Może wraz z żoną „dopisalibyśmy się” do firmy teścia poprzez założenie spółki. Czy jest taka możliwość? Czy mieszkając za granicą można być współwłaścicielem spółki z o.o. Czy decydując się na takie rozwiązanie, musielibyśmy płacić ZUS w Polsce, jeśli płacimy składki w UK?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności odniosę się do kwestii możliwości bycia współwłaścicielem w spółce z o.o. i jednoczesnego zamieszkiwania za granicą. Na wstępie należy zaznaczyć, iż właścicielem spółki może być dowolna osoba, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania, jeśli posiada obywatelstwo polskie. Co więcej, również obcokrajowcy, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Dodać również należy, że zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, niezależnie od miejsca Pana zamieszkania może Pan we własnym imieniu założyć nie tylko spółkę, ale nawet jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium Polski.

 

Pana teść prowadzi w tym momencie firmę w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej. W takim przypadku istnieje możliwość przekształcenia firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bez wygaszania działalności firmy (bez jej zamykania). Zasady zmiany formy prawnej prowadzonej działalności reguluje Kodeks spółek handlowych (K.s.h.). W art. 551 § 5 przedmiotowej regulacji znajdziemy dyspozycję pozwalającą na bezpośrednie przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego, czyli m.in. w spółkę z o.o. Oto treść tego przepisu:

 

„§ 5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).”

 

Następnie teść musiałby dokonać darowizny udziałów w spółce na Państwa rzecz, ponieważ po przekształceniu byłby jedynym współwłaścicielem. Należy zastanowić się jednak, czy konieczne jest przechodzenie całej procedury przekształcania jednoosobowej działalności w spółkę z o.o., w sytuacji kiedy, jak wskazałem, nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby założyć nową firmę (czy to w formie spółki z o.o., czy jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej), bezpośrednio już na Pana, lub wszystkich Państwa, co byłoby zapewne dużo prostszym przedsięwzięciem.

 

Należy jednocześnie zauważyć, iż w przypadku założenia przez Pana żonę i Pana jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium Polski, będzie ona podlegała opodatkowaniu w miejscu prowadzenia swojej działalności. Wynika to z art. 7 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych:

 

Artykuł 7 Konwencji:

„1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.”

 

Odnosząc się natomiast do ostatniej kwestii, czyli składek ZUS, zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 

Artykuł 13:

„2. Osoba, która normalnie wykonuje pracę na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich podlega:

a) ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym Państwie Członkowskim lub

b) ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się centrum zainteresowania dla jej działalności, jeżeli osoba ta nie zamieszkuje w jednym z Państw Członkowskich, w których wykonuje ona znaczną część swej pracy.”

 

Oznacza to, iż zamieszkując na terytorium Wielkiej Brytanii i prowadząc tam działalność gospodarczą, po podjęciu dodatkowej działalności na terytorium Polski, nadal podlegał będzie Pan ubezpieczeniu w miejscu zamieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki