.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odwołanie od grzywny za niestawienie się na rozprawie

Sprawa dotyczy odwołania od decyzji sędziego w sprawie grzywny za niestawienie się na rozprawie. Zaczęłam sprawę w sądzie przeciwko człowiekowi, który mnie kiedyś zaatakował. Przez ponad dwa lata przychodziłam do sądu na rozprawy, jednak ten człowiek nie raczył się zjawić, ponieważ zawsze w ostatniej chwili okazywało się, że jest obłożnie chory. Po ostatnim wezwaniu oskarżony również się nie pojawił i sędzia ustalił następny termin rozprawy. Dodał jednak, że nie będzie wysyłał wezwania i zapytał o numery telefonów. Dzisiaj była ta rozprawa, jednak nie dostałam żadnej informacji wcześniej, czy się odbędzie czy nie, więc się na nią nie stawiłam. Sąd przyznał mi karę grzywny. W jaki sposób mogę się odwołać od tej decyzji sędziego na następnej rozprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odwołanie od grzywny za niestawienie się na rozprawie

Nałożenie grzywny na stronę postępowania za nieobecność na rozprawie

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego.

 

Z treści Pani pytania wynika, że przez dwa lata prowadzona była sprawa w sądzie przeciwko osobie, która kiedyś Panią zaatakowała. Oskarżony nie stawiał się na wezwania sądu. Po ostatnim wezwaniu sąd ustalił następny termin rozprawy, wskazując, iż nie będzie wysyłał już wezwań, aczkolwiek wziął od Pani numer telefonu. Rozprawa się odbyła, jednak Pani na nią się nie stawiła, albowiem nie otrzymała wezwania (telefonu także nie było). Została na Panią nałożona grzywna.

 

Już na wstępie pragnę zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt, mianowicie ustalenie i poinformowanie Pani o kolejnym terminie rozprawy na rozprawie wcześniejszej. Wskazuje Pani, że sąd „ustalił następny termin rozprawy. Dodał jednak, że nie będzie wysyłał wezwania i zapytał o numery telefonów”. Z powyższego wynika, że sąd uznał stosownie do przepisów, że została Pani powiadomiona o terminie rozprawy i nie będzie już wysyłał kolejnych wezwań do stawiennictwa.

 

Powyższe z kolei spowodowało, że sąd uznał, że o rozprawie została Pani powiadomiona w sposób zgodny z przepisami, a Pani nieobecność była nieusprawiedliwiona, co spowodowało nałożenie kary grzywny.

Jak odwołać się od grzywny za niestawienie się na rozprawie?

Rozumem, że odebranie od Pani numeru telefonu spowodowało Pani konsternację, albowiem uznała Pani, że o kolejnym terminie lub jego potwierdzeniu zostanie Pani poinformowana telefonicznie. Tak się jednak nie stało. Trudno mi oceniać, dlaczego sąd wziął od Pani numer telefonu, albowiem praktyka taka jest rzadka. Powyższe jednak może stanowić dla Pani podstawę do wniesienia odwołania od nałożonej kary grzywny.

 

W chwili obecnej na Pani miejscu oparłbym na tym swoje odwołanie, tj. wskazując, iż jako osoba, która nie zna się na przepisach prawa, jak również osoba, która z sądami nie ma zbyt wiele do czynienia, błędnie uznała Pani, że o kolejnym terminie rozprawy, choć miała o nim wiedzę, zostanie jeszcze poinformowana telefonicznie. Proszę w odwołaniu wskazać, iż w taki sposób zrozumiała Pani intencje sądu, który na poprzedniej rozprawie wziął od Pani numer telefonu.

 

Jeżeli otrzymała Pani orzeczenie o nałożeniu kary grzywny to powinno być do niego dołączone pouczenie. Zgodnie z pouczeniem winna Pani wnieść o uchylenie kary grzywny, wskazując na powyższe okoliczności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu