.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zmiana nazwiska z dwuczłonowego na jednoczłonowe - jak to zrobić krok po kroku?

• Data: 10-05-2024 • Autor: Janusz Polanowski

Przebywam w Wielkiej Brytanii od ponad 10 lat. Pół roku temu zawarłam związek małżeński z Brytyjczykiem w USC w Polsce. Wówczas postanowiłam, że moje nazwisko będzie dwuczłonowe. Jednak to nie był dobry pomysł, ponieważ na co dzień używam tylko nazwiska męża. Podpisując dokumenty odruchowo popełniam błąd i zamiast dwóch nazwisk wpisuję jedno. Przysparza mi to wiele kłopotów. Nazwisko mogę zmienić administracyjnie. Nie wiem tylko, co napisać w uzasadnieniu, tak aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zmiana nazwiska z dwuczłonowego na jednoczłonowe - jak to zrobić krok po kroku?

Zmiana nazwiska z dwuczłonowego na jednoczłonowe

Przede wszystkim proszę podjąć decyzję – dążyć do zmiany nazwiska albo używać (zwłaszcza przy załatwianiu spraw oficjalnych) wyłącznie oficjalnej wersji Pani nazwiska. Dopiero na bazie takiej decyzji sensowne okaże się opracowanie strategii działań – potrzebnej zwłaszcza w przypadku zdecydowania się przez Panią na zawnioskowanie o zmianę nazwiska.

Dokonany przez Panią wybór nazwiska w związku z zawarciem związku małżeńskiego odbył się w sposób przewidziany artykułem 7 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Ewentualny wniosek o zmianę nazwiska wiązałby się z przepisami ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, zaś samo postępowanie (administracyjne) toczyłoby się (głównie) według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.). Od decyzji administracyjnej przysługiwałoby Pani odwołanie; prawomocna decyzja administracyjna organu drugiej instancji mogłaby zostać zaskarżona skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego (niekiedy osoby zainteresowane korzystają także z możliwości wnoszenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Tak w zarysie przedstawiają się zagadnienia podstawowe – w tym proceduralne. Po ich ukazaniu wypada rozważyć przewidziane w ustawie przesłanki zmiany nazwiska.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Skrócenie nazwiska przez rezygnację z jego części

Biorąc pod uwagę używanie przez Panią często (a może prawie zawsze) nazwiska męża, szczególnie zasadne wydaje się we wniosku o zmianę nazwiska zaakcentowanie, że chodzi o nazwisko używane – chodzi o przesłankę wskazaną w artykule 4 ustęp 1 punkt 2) ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Można by (dla wzmocnienia Pani argumentacji) dodać, że faktycznie chodzi o oficjalne skrócenie nazwiska – przez rezygnację z jego części („przed kreseczką”) i pozostawienie wyłącznie nazwiska Pani męża (a więc nazwiska, które już i tak stanowi część Pani nazwiska wybranego w związku z wstąpieniem w związek małżeński). Nie chodzi więc o wybranie zupełnie nowego nazwiska; bardziej Pani wniosek dotyczyłby korekty (choć znacznej) nazwiska w jego aktualnej wersji. Być może Pani mąż napisałby oświadczenie, że byłoby mu miło, gdyby Pani oficjalnie nosiła identyczne z nim nazwisko – jego (ewentualne) oświadczenie oraz uzasadnienie Pani wniosku mogłyby wskazywać także kontekst kulturowy miejsca i środowiska Państwa wspólnego życia (np. rozpowszechnienie używania identycznych nazwisk przez małżonków).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Jak uzasadnić wniosek o zmianę nazwiska?

We wniosku o zmianę nazwiska należałoby jednoznacznie napisać, że chodzi o zmianę nazwiska aktualnie używanego – a nie nazwiska używanego; takie doprecyzowanie (związane z treścią art. 7 ustawy o zmianie imienia i nazwiska) może się przydać zwłaszcza w przypadku rozpatrywania Pani wniosku przez urzędnika z mniejszym doświadczeniem (szczególnie w sprawach dotyczących zmiany nazwiska).

Na wszelki wypadek proponuję wcześniejszy kontakt (np. telefoniczny) z urzędem stanu cywilnego, do którego miałby zostać skierowany Pani wniosek o zmianę nazwiska (aktualnie używanego). Rozmowa merytoryczna mogłaby pomóc w rozwianiu określonych wątpliwości. Chodzi nie tylko o to, czy zasadne byłoby załączanie (ewentualnego) ww. oświadczenia Pani męża; przedstawienie obcojęzycznego dokumentu w oficjalnym postępowaniu na ogół wymaga oficjalnego (przysięgłego) tłumaczenia – zapewne byłoby możliwe uniknięcie legalizacji dokumentu zagranicznego (np. przez opatrzenie go klauzulą Apostille), bo takie oświadczenie miałoby znaczenie jedynie pomocnicze, ale (w przypadku szans na pozytywne rozpatrzenie Pani wniosku bez takiego oświadczenia) być może udałoby się uniknąć kosztów tłumaczenia oficjalnego.

Zmiana nazwiska przez osobę przebywającą na stałe w Wielkiej Brytanii

Na wszelki wypadek proszę rozważyć ustanowienie pełnomocnika do doręczeń w Polsce – zwłaszcza z uwagi na proces występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To zagadnienie ma związek z treścią artykułu 40 § 4 K.p.a.: „Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”.

Wniosek o zmianę nazwiska będzie dokumentem składanym w sytuacji oficjalnej. To wskazuje na użycie oficjalnej wersji Pani nazwiska – ewentualnie w „głównej części” wniosku lub w „post scriptum” można by dodać, że pozytywne załatwienie sprawy (to jest uwzględnienie wniosku o zmianę nazwiska) pozwoli Pani używać także w sytuacjach oficjalnych tej wersji nazwiska, którą Pani często się posługuje.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Zgubione dokumenty

Kilka miesięcy temu podczas podróży służbowej do Londynu zgubiłam ważny dokument tożsamości. Proces odzyskania go był znacznie skomplikowany przez fakt, że moje oficjalne dokumenty zawierają dwuczłonne nazwisko, podczas gdy na co dzień używam tylko nazwiska męża. Wymagało to dodatkowych wyjaśnień i sprawdzeń, co znacznie wydłużyło całą procedurę i dodatkowo skomplikowało sytuację, gdy próbowałam potwierdzić swoją tożsamość.

 

Problemy z rezerwacjami

Ostatnio zarezerwowałam lot oraz hotel na wspólny wyjazd z mężem. Rezerwacja była dokonana na nazwisko męża, które ja również oficjalnie posiadam jako część mojego dwuczłonnego nazwiska. Niestety, przy zameldowaniu w hotelu oraz na lotnisku napotkałam problemy z potwierdzeniem rezerwacji, ponieważ moje dokumenty zawierały dodatkowe nazwisko, czego personel nie był w stanie łatwo zweryfikować.

 

Zamieszanie w banku

Podczas ostatniej wizyty w banku w celu założenia wspólnego konta bankowego, pracownik banku miał trudności z przypisaniem moich wcześniejszych transakcji i dokumentów do nowego konta, ponieważ różniły się one nazwiskiem. Użycie jednego, wspólnego nazwiska usprawniłoby zarządzanie finansami domowymi, unikając nieporozumień i opóźnień związanych z moim obecnym dwuczłonnym nazwiskiem.

Podsumowanie

Podsumowując, dwuczłonne nazwisko może prowadzić do komplikacji w codziennym życiu i oficjalnych procedurach. Zmiana nazwiska na jednoczłonowe może usprawnić wiele procesów, takich jak podróże, bankowość czy oficjalne transakcje, eliminując nieporozumienia i błędy. Decyzja o zmianie nazwiska powinna być dobrze przemyślana i wspierana odpowiednim uzasadnieniem w wniosku administracyjnym, co zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej lub wsparcia w przygotowaniu wniosków i dokumentów? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online, oferujących profesjonalne doradztwo i szybkie przygotowanie potrzebnych pism, dostosowanych do Twojej indywidualnej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu