Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co napisać we wniosku uzasadniającym zmianę nazwiska?

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 10.02.2019

Przebywam w Wielkiej Brytanii od ponad 10 lat. Pół roku temu zawarłam związek małżeński z Brytyjczykiem w USC w Polsce. Wówczas postanowiłam, że moje nazwisko będzie dwuczłonowe. Jednak to nie był dobry pomysł, ponieważ na co dzień używam tylko nazwiska męża. Podpisując dokumenty odruchowo popełniam błąd i zamiast dwóch nazwisk wpisuję jedno. Przysparza mi to wiele kłopotów. Nazwisko mogę zmienić administracyjnie. Nie wiem tylko, co napisać w uzasadnieniu, tak aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co napisać we wniosku uzasadniającym zmianę nazwiska?

Fot. Fotolia

Przede wszystkim proszę podjąć decyzję – dążyć do zmiany nazwiska albo używać (zwłaszcza przy załatwianiu spraw oficjalnych) wyłącznie oficjalnej wersji Pani nazwiska. Dopiero na bazie takiej decyzji sensowne okaże się opracowanie strategii działań – potrzebnej zwłaszcza w przypadku zdecydowania się przez Panią na zawnioskowanie o zmianę nazwiska.

 

Dokonany przez Panią wybór nazwiska w związku z zawarciem związku małżeńskiego odbył się w sposób przewidziany artykułem 7 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Ewentualny wniosek o zmianę nazwiska wiązałby się z przepisami ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, zaś samo postępowanie (administracyjne) toczyłoby się (głównie) według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.). Od decyzji administracyjnej przysługiwałoby Pani odwołanie; prawomocna decyzja administracyjna organu drugiej instancji mogłaby zostać zaskarżona skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego (niekiedy osoby zainteresowane korzystają także z możliwości wnoszenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Tak w zarysie przedstawiają się zagadnienia podstawowe – w tym proceduralne. Po ich ukazaniu wypada rozważyć przewidziane w ustawie przesłanki zmiany nazwiska.

 

Biorąc pod uwagę używanie przez Panią często (a może prawie zawsze) nazwiska męża, szczególnie zasadne wydaje się we wniosku o zmianę nazwiska zaakcentowanie, że chodzi o nazwisko używane – chodzi o przesłankę wskazaną w artykule 4 ustęp 1 punkt 2) ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Można by (dla wzmocnienia Pani argumentacji) dodać, że faktycznie chodzi o oficjalne skrócenie nazwiska – przez rezygnację z jego części („przed kreseczką”) i pozostawienie wyłącznie nazwiska Pani męża (a więc nazwiska, które już i tak stanowi część Pani nazwiska wybranego w związku z wstąpieniem w związek małżeński). Nie chodzi więc o wybranie zupełnie nowego nazwiska; bardziej Pani wniosek dotyczyłby korekty (choć znacznej) nazwiska w jego aktualnej wersji. Być może Pani mąż napisałby oświadczenie, że byłoby mu miło, gdyby Pani oficjalnie nosiła identyczne z nim nazwisko – jego (ewentualne) oświadczenie oraz uzasadnienie Pani wniosku mogłyby wskazywać także kontekst kulturowy miejsca i środowiska Państwa wspólnego życia (np. rozpowszechnienie używania identycznych nazwisk przez małżonków).

 

We wniosku o zmianę nazwiska należałoby jednoznacznie napisać, że chodzi o zmianę nazwiska aktualnie używanego – a nie nazwiska używanego; takie doprecyzowanie (związane z treścią art. 7 ustawy o zmianie imienia i nazwiska) może się przydać zwłaszcza w przypadku rozpatrywania Pani wniosku przez urzędnika z mniejszym doświadczeniem (szczególnie w sprawach dotyczących zmiany nazwiska).

 

Na wszelki wypadek proponuję wcześniejszy kontakt (np. telefoniczny) z urzędem stanu cywilnego, do którego miałby zostać skierowany Pani wniosek o zmianę nazwiska (aktualnie używanego). Rozmowa merytoryczna mogłaby pomóc w rozwianiu określonych wątpliwości. Chodzi nie tylko o to, czy zasadne byłoby załączanie (ewentualnego) ww. oświadczenia Pani męża; przedstawienie obcojęzycznego dokumentu w oficjalnym postępowaniu na ogół wymaga oficjalnego (przysięgłego) tłumaczenia – zapewne byłoby możliwe uniknięcie legalizacji dokumentu zagranicznego (np. przez opatrzenie go klauzulą Apostille), bo takie oświadczenie miałoby znaczenie jedynie pomocnicze, ale (w przypadku szans na pozytywne rozpatrzenie Pani wniosku bez takiego oświadczenia) być może udałoby się uniknąć kosztów tłumaczenia oficjalnego.

 

Na wszelki wypadek proszę rozważyć ustanowienie pełnomocnika do doręczeń w Polsce – zwłaszcza z uwagi na proces występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To zagadnienie ma związek z treścią artykułu 40 § 4 K.p.a.: „Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”.

 

Wniosek o zmianę nazwiska będzie dokumentem składanym w sytuacji oficjalnej. To wskazuje na użycie oficjalnej wersji Pani nazwiska – ewentualnie w „głównej części” wniosku lub w „post scriptum” można by dodać, że pozytywne załatwienie sprawy (to jest uwzględnienie wniosku o zmianę nazwiska) pozwoli Pani używać także w sytuacjach oficjalnych tej wersji nazwiska, którą Pani często się posługuje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus pięć =

»Podobne materiały

Zmiana kategorii wojskowej z A na D - co zrobić?

Proszę o poradę prawną i wskazanie rozwiązań w sprawie zmiany kategorii wojskowej z A na D. Na komisji wojskowej w 2013 roku przyznano kategorię A mimo istnienia i z wyszczególnieniem chorób takich jak: astma oskrzelowa, alergia sezonowa i całoroczna, otyłość i nadciśnienie. Co w przypadku powołania

 

Odmowa wydania oryginału aktu urodzenia

Moja żona jest obywatelką polską, lecz narodowości ormiańskiej. W wyniku pewnych zdarzeń w kraju jej pochodzenia ma do rozwiązania kwestie spadkowe. Aby temat rozpocząć, niezbędny jest akt urodzenia (oryginał), a jedyny egzemplarz znajduje się w USC w naszym mieście. Urzędnicy nie chcą udostępnić na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »