.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Co napisać we wniosku uzasadniającym zmianę nazwiska?

• Autor: Janusz Polanowski

Przebywam w Wielkiej Brytanii od ponad 10 lat. Pół roku temu zawarłam związek małżeński z Brytyjczykiem w USC w Polsce. Wówczas postanowiłam, że moje nazwisko będzie dwuczłonowe. Jednak to nie był dobry pomysł, ponieważ na co dzień używam tylko nazwiska męża. Podpisując dokumenty odruchowo popełniam błąd i zamiast dwóch nazwisk wpisuję jedno. Przysparza mi to wiele kłopotów. Nazwisko mogę zmienić administracyjnie. Nie wiem tylko, co napisać w uzasadnieniu, tak aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Co napisać we wniosku uzasadniającym zmianę nazwiska?

Fot. Fotolia

Zmiana nazwiska z dwuczłonowego na jednoczłonowe

Przede wszystkim proszę podjąć decyzję – dążyć do zmiany nazwiska albo używać (zwłaszcza przy załatwianiu spraw oficjalnych) wyłącznie oficjalnej wersji Pani nazwiska. Dopiero na bazie takiej decyzji sensowne okaże się opracowanie strategii działań – potrzebnej zwłaszcza w przypadku zdecydowania się przez Panią na zawnioskowanie o zmianę nazwiska.

 

Dokonany przez Panią wybór nazwiska w związku z zawarciem związku małżeńskiego odbył się w sposób przewidziany artykułem 7 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Ewentualny wniosek o zmianę nazwiska wiązałby się z przepisami ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, zaś samo postępowanie (administracyjne) toczyłoby się (głównie) według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.). Od decyzji administracyjnej przysługiwałoby Pani odwołanie; prawomocna decyzja administracyjna organu drugiej instancji mogłaby zostać zaskarżona skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego (niekiedy osoby zainteresowane korzystają także z możliwości wnoszenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Tak w zarysie przedstawiają się zagadnienia podstawowe – w tym proceduralne. Po ich ukazaniu wypada rozważyć przewidziane w ustawie przesłanki zmiany nazwiska.

Skrócenie nazwiska przez rezygnację z jego części

Biorąc pod uwagę używanie przez Panią często (a może prawie zawsze) nazwiska męża, szczególnie zasadne wydaje się we wniosku o zmianę nazwiska zaakcentowanie, że chodzi o nazwisko używane – chodzi o przesłankę wskazaną w artykule 4 ustęp 1 punkt 2) ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Można by (dla wzmocnienia Pani argumentacji) dodać, że faktycznie chodzi o oficjalne skrócenie nazwiska – przez rezygnację z jego części („przed kreseczką”) i pozostawienie wyłącznie nazwiska Pani męża (a więc nazwiska, które już i tak stanowi część Pani nazwiska wybranego w związku z wstąpieniem w związek małżeński). Nie chodzi więc o wybranie zupełnie nowego nazwiska; bardziej Pani wniosek dotyczyłby korekty (choć znacznej) nazwiska w jego aktualnej wersji. Być może Pani mąż napisałby oświadczenie, że byłoby mu miło, gdyby Pani oficjalnie nosiła identyczne z nim nazwisko – jego (ewentualne) oświadczenie oraz uzasadnienie Pani wniosku mogłyby wskazywać także kontekst kulturowy miejsca i środowiska Państwa wspólnego życia (np. rozpowszechnienie używania identycznych nazwisk przez małżonków).

Jak uzasadnić wniosek o zmianę nazwiska?

We wniosku o zmianę nazwiska należałoby jednoznacznie napisać, że chodzi o zmianę nazwiska aktualnie używanego – a nie nazwiska używanego; takie doprecyzowanie (związane z treścią art. 7 ustawy o zmianie imienia i nazwiska) może się przydać zwłaszcza w przypadku rozpatrywania Pani wniosku przez urzędnika z mniejszym doświadczeniem (szczególnie w sprawach dotyczących zmiany nazwiska).

 

Na wszelki wypadek proponuję wcześniejszy kontakt (np. telefoniczny) z urzędem stanu cywilnego, do którego miałby zostać skierowany Pani wniosek o zmianę nazwiska (aktualnie używanego). Rozmowa merytoryczna mogłaby pomóc w rozwianiu określonych wątpliwości. Chodzi nie tylko o to, czy zasadne byłoby załączanie (ewentualnego) ww. oświadczenia Pani męża; przedstawienie obcojęzycznego dokumentu w oficjalnym postępowaniu na ogół wymaga oficjalnego (przysięgłego) tłumaczenia – zapewne byłoby możliwe uniknięcie legalizacji dokumentu zagranicznego (np. przez opatrzenie go klauzulą Apostille), bo takie oświadczenie miałoby znaczenie jedynie pomocnicze, ale (w przypadku szans na pozytywne rozpatrzenie Pani wniosku bez takiego oświadczenia) być może udałoby się uniknąć kosztów tłumaczenia oficjalnego.

Zmiana nazwiska przez osobę przebywającą na stałe w Wielkiej Brytanii

Na wszelki wypadek proszę rozważyć ustanowienie pełnomocnika do doręczeń w Polsce – zwłaszcza z uwagi na proces występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To zagadnienie ma związek z treścią artykułu 40 § 4 K.p.a.: „Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”.

 

Wniosek o zmianę nazwiska będzie dokumentem składanym w sytuacji oficjalnej. To wskazuje na użycie oficjalnej wersji Pani nazwiska – ewentualnie w „głównej części” wniosku lub w „post scriptum” można by dodać, że pozytywne załatwienie sprawy (to jest uwzględnienie wniosku o zmianę nazwiska) pozwoli Pani używać także w sytuacjach oficjalnych tej wersji nazwiska, którą Pani często się posługuje.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu