.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana kategorii wojskowej z A na D - co zrobić?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 17.08.2016

Proszę o poradę prawną i wskazanie rozwiązań w sprawie zmiany kategorii wojskowej z A na D. Na komisji wojskowej w 2013 roku przyznano kategorię A mimo istnienia i z wyszczególnieniem chorób takich jak: astma oskrzelowa, alergia sezonowa i całoroczna, otyłość i nadciśnienie. Co w przypadku powołania na ćwiczenia wojskowe? Jak się odwołać? Co należałoby zrobić, aby starać się o ewentualną zmianę kategorii?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana kategorii wojskowej z A na D - co zrobić?

Odpowiedź zacznę od kwestii związanych z ewentualną zmianę kategorii wojskowej z A na D. Otóż, podstawy prawnej należy się doszukiwać w zapisach ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, a konkretniej w treści art. 29 pkt 3a mówiącego, że w czasie pokoju nie kieruje się na komisję lekarską osób, które mają orzeczoną kategorię zdrowia D i E. W stosunku do tych osób nie jest możliwe skierowanie do WKU osób z tymi dwoma kategoriami, a contrario osoby z inną kategorią, a więc A, mogą zostać skierowane na komisję, co do tego nie może być wątpliwości. Z tym tylko, że zgłoszenie do ponownej komisji w czasie pokoju jest możliwe jedynie w przypadku występowania uzupełnieniowych potrzeb sił zbrojnych (art. 29 pkt 5 ustawy).

 

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w  orzeczeniu o sygn. akt II OSK 1914/08 stanowiąc, że „dyspozycja art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jednoznacznie stanowi, że skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej na wniosek żołnierza rezerwy (którego nie należy mylić z poborowym) może nastąpić wyłącznie w sytuacji występowania uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych. Oznacza to, że właściwy organ nie wydaje w tym zakresie decyzji w ramach uznania administracyjnego tylko jest to decyzja o charakterze prawnym tzw. związanym. Natomiast, wbrew zarzutowi kasacyjnemu, Sąd I instancji prawidłowo orzekł, że zastosowanie unormowania z art. 29 ust. 5 tejże ustawy przez właściwe organy w tej sprawie jest prawidłowe. W uzasadnieniu odmownej decyzji organu I instancji wykazano, że brak jest przesłanek do powołania do służby wojskowej żołnierza rezerwy z kat. »D«, ponieważ nie wystąpiła uzupełnieniowa potrzeba Sił Zbrojnych w rozumieniu art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 cyt. Ustawy”.

 

Moim zdaniem zatem w Pana sytuacji trzeba złożyć wniosek do komendanta WKU o zmianę kategorii, ale aby się to powiodło, trzeba by udokumentować za pomocą na przykład zaświadczeń lekarskich, że stan zdrowia osoby się pogorszył od czasu poprzedniej komisji lekarskiej. Bez wykazania, że stan zdrowia jest gorszy niż był w 2013 roku, zmiana kategorii niestety się nie powiedzie.

 

Odnosząc się do drugiego z pytań, wyjaśniam, że obecnie w dniu 9 marca 2015 roku ogłoszono Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, które wprowadza obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy. Posiada ono 2 paragrafy i w zasadzie przewiduje wyłącznie obowiązek przeszkolenia.

 

Rozporządzenie to  pozwala powołać do wojska każdego, kto jest zdolny do pełnienia służby wojskowej, a więc z pewnością osobę z kategorią A, aczkolwiek nie musi tak być.

 

Generalnie ponieważ powołanie następować będzie w formie decyzji administracyjnej, to jak od każdej inne decyzji będzie możliwość wniesienia odwołania do organu wyższej instancji czyli Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl