.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zmiana kategorii wojskowej z A na D, co zrobić?

Proszę o poradę prawną i wskazanie rozwiązań w sprawie zmiany kategorii wojskowej z A na D. Na komisji wojskowej 10 lat temu przyznano kategorię A mimo istnienia i z wyszczególnieniem chorób takich jak: astma oskrzelowa, alergia sezonowa i całoroczna, otyłość i nadciśnienie. Co w przypadku powołania na ćwiczenia wojskowe? Jak się odwołać? Co należałoby zrobić, aby starać się o ewentualną zmianę kategorii?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zmiana kategorii wojskowej z A na D, co zrobić?

Możliwość zmiany kategorii wojskowej z A na D

Odpowiedź zacznę od kwestii związanych z ewentualną zmianę kategorii wojskowej z A na D. Otóż, podstawy prawnej należy się doszukiwać w zapisach ustawy o obronie Ojczyzny, a konkretniej w treści art. 64 mówiącego, że w czasie pokoju nie kieruje się na komisję lekarską osób, które mają orzeczoną kategorię zdrowia D i E. W stosunku do tych osób nie jest możliwe skierowanie do WKU osób z tymi dwoma kategoriami, a contrario osoby z inną kategorią, a więc A, mogą zostać skierowane na komisję, co do tego nie może być wątpliwości. Z tym tylko, że zgłoszenie do ponownej komisji w czasie pokoju jest możliwe jedynie w przypadku występowania uzupełnieniowych potrzeb sił zbrojnych (art. 29 pkt 5 ustawy).

 

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w  orzeczeniu o sygn. akt II OSK 1914/08 stanowiąc, że „dyspozycja art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jednoznacznie stanowi, że skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej na wniosek żołnierza rezerwy (którego nie należy mylić z poborowym) może nastąpić wyłącznie w sytuacji występowania uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych. Oznacza to, że właściwy organ nie wydaje w tym zakresie decyzji w ramach uznania administracyjnego tylko jest to decyzja o charakterze prawnym tzw. związanym. Natomiast, wbrew zarzutowi kasacyjnemu, Sąd I instancji prawidłowo orzekł, że zastosowanie unormowania z art. 29 ust. 5 tejże ustawy przez właściwe organy w tej sprawie jest prawidłowe. W uzasadnieniu odmownej decyzji organu I instancji wykazano, że brak jest przesłanek do powołania do służby wojskowej żołnierza rezerwy z kat. »D«, ponieważ nie wystąpiła uzupełnieniowa potrzeba Sił Zbrojnych w rozumieniu art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 cyt. Ustawy”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wprowadzenie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy

Moim zdaniem zatem w Pana sytuacji trzeba złożyć wniosek do komendanta WKU o zmianę kategorii, ale aby się to powiodło, trzeba by udokumentować za pomocą na przykład zaświadczeń lekarskich, że stan zdrowia osoby się pogorszył od czasu poprzedniej komisji lekarskiej. Bez wykazania, że stan zdrowia jest gorszy niż był 10 lat temu, zmiana kategorii niestety się nie powiedzie.

 

Odnosząc się do drugiego z pytań, wyjaśniam, że obecnie obowiązuje ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, które wprowadza obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy.

 

Rozporządzenie to  pozwala powołać do wojska każdego, kto jest zdolny do pełnienia służby wojskowej, a więc z pewnością osobę z kategorią A, aczkolwiek nie musi tak być.

 

Generalnie ponieważ powołanie następować będzie w formie decyzji administracyjnej, to jak od każdej inne decyzji będzie możliwość wniesienia odwołania do organu wyższej instancji czyli Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny - Dz.U. 2022 poz. 655
2. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2010 r., sygn. akt II OSK 1914/08

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-siwiec-radca-prawny/


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu