.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak uchronić dzieci przed długami rodzica?

Mam 40 lat, od roku jestem po rozwodzie. Przed 5 laty zawarliśmy z żoną notarialną rozdzielność majątkową, a niedługo potem powziąłem kilka bardzo złych decyzji finansowych, które ostatecznie doprowadziły do tego, że jestem bankrutem i życia mi nie starczy, żeby oddać wszystkie długi. Mam dwoje niepełnoletnich dzieci, dlatego proszę mi powiedzieć, jak uchronić moje dzieci przed tymi długami? Co ja, jako rodzić, mogę zrobić, ewentualnie, co one same mogą zrobić, żeby te długi nie przeszły na nie po mojej śmierci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak uchronić dzieci przed długami rodzica?

Pozostawienie długów po śmierci

Dopóki Pan żyje, Pana dzieci nie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za Pana długi.

 

Istnieje jednak takie niebezpieczeństwo w przypadku Pana śmierci.

 

Zgodnie z przepisem art. 924 Kodeksu cywilnego (K.c.): „spadek (rozumiany jako suma praw i obowiązków zmarłego) otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”, a „spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku” (art. 925 K.c.) Tak więc formalnie, już z chwilą śmierci spadkodawcy wszelkie przysługujące mu prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na jednego lub kilku spadkobierców.

W jaki sposób można odrzucić spadek?

Nabycie to nie ma jednak charakteru ostatecznego, gdyż spadkobierca może np. spadek odrzucić (art. 1012 K.c.).

 

Spadek to wszystko to, co w chwili śmierci posiadała osoba zmarła –wszystkie jej aktywa i pasywa. Czyli majątek i długi także.

 

W pierwszej kolejności na podstawie ustawy spadek dziedziczy małżonek oraz dzieci zmarłego.

 

W ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy można jednak odrzucić spadek. Jeżeli dzieci w chwili śmierci Pana będą małoletnie, potrzebna będzie zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w ich imieniu.

 

Odrzucenie spadku, podobnie jak i przyjęcie spadku jest oświadczeniem woli, które dla swej skuteczności spadkobierca musi złożyć w przepisanej formie i terminie. Oświadczenie to składa się przed sądem lub notariuszem. Można je złożyć ustnie lub z podpisem urzędowo poświadczonym.

Jaki jest termin na odrzucenie spadku?

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu (przyjęciu) spadku wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Z tego wynika, że czas ten nie musi być liczony od daty otwarcia spadku tj. od chwili śmierci spadkodawcy. Chodzi więc o chwilę, kiedy spadkobierca powziął wiadomość o fakcie powołania do spadku, który może wynikać z ustawy bądź z testamentu.

 

Jeśli spadkobierca nie złoży oświadczenia w wymaganym terminie, to jest to równoznaczne z prostym przyjęciem spadku, czyli powstaniem nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe.

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicu

Inną możliwością jest – na podstawie art. 1048 K.c. – zrzeczenie się przez dzieci dziedziczenia po Panu. Zgodnie z tym artykułem spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się spadku po spadkodawcy. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Czyli trzeba udać się do notariusza – Pan i dzieci (pełnoletnie). Należy mieć ze sobą dowody osobiste. Notariusz może chcieć aktów urodzenia, z których będzie wynikało Państwa pokrewieństwo. Zarówno Pan jak i dzieci musicie być obecni w tym samym czasie u notariusza, aby taką umowę spisać.

 

W przypadku zrzeczenia się dziedziczenia przez Pana dzieci ich przyszłe dzieci również nie będą dziedziczyć, chyba że w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia znajdzie się zapis, że zrzeczenie nie obejmuje zstępnych zrzekającego się.

 

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest skuteczna bez względu na to, jak długi czas upłynął pomiędzy chwilą jej zawarcia, a datą śmierci spadkodawcy.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus cztery =

22.02.2022

Bardzo dziękuję za odpowiedź w imieniu swoim i przedmówcy

Paweł

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl