.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podstawa prawna na świadectwie pracy

Jestem nauczycielem. Spełniam wszystkie warunki przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Rozwiązałam stosunek pracy na swój wniosek. Byłam zatrudniona na pełny etat jako nauczyciel mianowany. W związku z tym mam pytanie. Jaka podstawa prawna powinna znaleźć się na świadectwie pracy, abym mogła otrzymać to świadczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podstawa prawna na świadectwie pracy

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu miedzy innymi na wniosek nauczyciela z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia.

 

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również na mocy porozumienia stron.

 

Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu na wniosek nauczyciela.

 

Z przyjętej regulacji wynika, że konstytutywny skutek w zakresie wypowiedzenia stosunku pracy następuje z chwilą sformułowania przez nauczyciela oświadczenia woli wyraźnie określającego wolę rozwiązania stosunku pracy. Aby stosunek pracy został zakończony na tej podstawie, nie jest konieczna zgoda pracodawcy. W tym zakresie przyjmuje on bowiem bierną postawę i nie posiada też żadnych instrumentów prawnych, które umożliwiałyby mu zapobiec w sposób skuteczny wystąpieniu skutku złożonego przez nauczyciela wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z tej przyczyny następuje odpowiednio z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia. Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczyciela szkoły, w której w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych.

Tak więc nauczyciel, składając wniosek o rozwiązanie stosunku pracy, musi zachować trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wymóg ten dotyczy wszystkich nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, niezależnie od tego, czy zatrudnieni są oni w szkole (placówce) feryjnej czy nieferyjnej. Jedynie w przypadku tej ostatniej kategorii szkół skutek wypowiedzenia nie musi przypadać na koniec roku szkolnego, tak jak to ma miejsce w szkołach (placówkach) feryjnych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również na mocy porozumienia stron. Jest to najbardziej elastyczna forma zakończenia stosunku pracy. Na jej podstawie stosunek pracy ulega zakończeniu w dacie ustalonej przez obie strony stosunku pracy. W związku z tym stosunek pracy można rozwiązać z dnia na dzień, bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia i bez konieczności wskazywania skutku wypowiedzenia (np. koniec roku szkolnego). Stąd rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron może nastąpić w każdym momencie roku szkolnego.

Jedyną istotną odmiennością omawianego rozwiązania jest to, że musi zaistnieć obopólna zgoda stron stosunku pracy na rozwiązanie stosunku pracy, zarówno co do treści, jak i sposobu. Nie jest istotne, która ze stron występuje z propozycją porozumienia, ważne jest natomiast, żeby druga strona zaakceptowała wszystkie postanowienia zawarte w propozycji porozumienia. Jeżeli więc obie strony stosunku pracy złożą wyraźne oświadczenia woli w formie pisemnej, że akceptują tę formę zakończenia stosunku pracy, zarówno co do formy, jak i co do treści, można uznać, że nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Podstawa prawna zakończenia stosunku pracy z nauczycielem mianowanym

Podsumowując – w zależności od tego, czy złożyła Pani wypowiedzenie (wniosek o rozwiązanie stosunku pracy), czy wystąpiła Pani z propozycją rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron podstawą prawną jego zakończenia będzie albo art. 23 ust. 1 pkt 1 KN albo art. 23 ust. 4 KN.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu