.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co zrobić gdy nie znam adresu dłużnika - jak odzyskać pieniądze?

Wynajmowałem lokal mieszkalny rodzinie z Ukrainy (ale jeszcze przed wojną). Rodzina na stałe przebywa w Polsce od kilku lat. Ciągle istniały zaległości w opłatach i przeciąganie terminów. Najemcy zdecydowali nagle, że się po cichu wyprowadzą, bez okresu wypowiedzenia, nie regulując zaległości. Udało mi się wezwać policję, która ich spisała, ale nie mogę się dowiedzieć, jaki jest ich aktualny adres. Chcę skierować sprawę do sądu, ponieważ pomimo wezwań do zapłaty (kierowanych drogą elektroniczną przez WhatsAppa – tylko taką mam możliwość) dalej są winni pieniądze za czynsz i media. Jak mogę temu zaradzić, czy skierowanie pozwu bez adresu będzie skuteczne? Policja powiedziała, że nie może mi podać adresu, ale jak sąd ją wezwie, to udzieli odpowiedzi. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić gdy nie znam adresu dłużnika - jak odzyskać pieniądze?

Brak adresu dłużników

Niestety skierowanie powództwa o zapłatę (jakiegokolwiek powództwa cywilnego) bez znajomości adresu pozwanego będzie nieskuteczne, bowiem sąd nie podejmie postępowania – wezwie Pana do wskazania adresu pod rygorem zwrotu pozwu. Sąd też nie będzie się zwracał do policji w celu ujawnienia adresu. Najlepszym rozwiązaniem dla Pana jest złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa do prokuratury rejonowej przeciwko lokatorom ze wskazaniem, iż jednostka policji (proszę wskazać która) posiada pełne dane teleadresowe lokatorów, gdyż w konkretnym dniu doszło do interwencji.

Celowe osiągnięcie korzyści majątkowej

Zgodnie bowiem z treścią art. 286 § 1 Kodeksu karnego „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Do znamion przestępstwa z art. 286 § 1 należą trzy oszukańcze sposoby jego popełnienia: wprowadzenie innej osoby w błąd, wyzyskanie błędu, wyzyskanie niezdolności innej osoby do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Pierwszy i drugi opiera się na błędzie pokrzywdzonego, którego wyobrażenie o rzeczywistości nie odpowiada faktom w zakresie istotnym dla podjęcia decyzji o określonym rozporządzeniu mieniem (wyrok SN z 2.12.2002 r., sygn. akt IV KKN 135/00).

 

Sprawca albo błąd ten wywołuje, przedstawiając pokrzywdzonemu fałszywy obraz rzeczywistości, albo wykorzystuje fakt, że pokrzywdzony z innego powodu jest już w błędzie. Trzeci sposób popełnienia oszustwa wiąże się ze szczególnymi cechami osoby dokonującej rozporządzenia mieniem. Jej niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania może mieć charakter zarówno trwały (gdy przyczyną jest np. niedojrzałość), jak i przejściowy (gdy przyczyną jest np. stan odurzenia) (zob. np. wyrok SA we Wrocławiu z 18.12.2015 r., sygn. akt II AKa 307/15).

Oszustwo dłużników

Cechą charakterystyczną oszustwa jest dobrowolność decyzji pokrzywdzonego o rozporządzeniu mieniem, której towarzyszy jednak brak świadomości co do rzeczywistych skutków tego rozporządzenia, w odróżnieniu od wymuszenia rozbójniczego, w którym pokrzywdzony ma świadomość skutków rozporządzenia, ale nie dokonuje go dobrowolnie (post. SN z 25.5.2006 r., sygn. akt IV KK 403/05).

 

Decyzja o rozporządzeniu mieniem przez pokrzywdzonego oszustwem jest zatem również wadliwa, dlatego komentowany przepis chroni jednocześnie pewną sferę wolności (A .N. Preibisz, Przedmiot, s. 34–35).

 

Z uwagi na powyższe, jak Pan widzi, w Pana przypadku mogło dojść do spełnienia znamion powyższego czynu zabronionego i wobec tego może Pan spróbować złożyć takie zawiadomienie. Nawet jeżeli prokurator umorzy postępowanie, to będzie Pan posiadał wgląd do akt sprawy, a w nich ustali Pan adres lokatorów i wtedy będzie Pan mógł założyć sprawę o zapłatę.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl