.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Działalność gospodarcza i praca na umowę a przejście na ryczałt

• Opublikowano: 07-11-2022 • Autor: Adam Dąbrowski

Prowadzę spółkę z o.o., jest to poradnia medycyny rodzinnej, w której zatrudniam moją żonę na 1/2 etatu jako kierownika podmiotu leczniczego. Dodatkowo żona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i wystawia faktury na moją poradnię. Czy od stycznia żona może przejść na podatek od ryczałtu ewidencjonowanego 14%, jeżeli jest zatrudniona na umowę o pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Działalność gospodarcza i praca na umowę a przejście na ryczałt

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych (potocznie zwany ryczałtem) dotyczy opodatkowania poprzez stawki wskazane w ustawie tylko przychodów z różnych działalności oraz przychodów przedsiębiorstwa w spadku. A działalności te są wskazane w konkretnej ustawie. Dodatkowo są pewne warunki do spełnienia, a mianowicie:

 

„Art. 6. 1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1 f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej »spółką«.”

 

Zapewne Pan ma na myśli podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych.

 

Kto może być na ryczałcie?

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z grona uprawnionych podatników wyklucza bowiem podatników:

 

 1. opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;
 2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
 3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: a) prowadzenia aptek, b) (uchylona) c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, d) (uchylona) e) (uchylona) f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 5. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wyłączenia w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Ustawa wykazuje w art. 8.2: „Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.”

 

W poradni medycyny rodzinnej Pana małżonka jest zatrudniona na 1/2 etatu jako kierownik podmiotu leczniczego, a dodatkowo ma zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską i wystawia faktury na wymienioną poradnię. Świadczy więc usługi w ramach umowy o pracę oraz teoretycznie umowy B2B.

 

Ryczałt i praca na etacie na rzecz tego samego podmiotu

Małżonka miałaby zmienić formę opodatkowania na ryczałt – co można teoretycznie zrobić dla roku 2022. Jak mniemam, miałaby świadczyć w ramach B2B dalej te same usługi. A dodatkowo inne usługi, jakie świadczyła dotychczas na podstawie umowy o pracę. Powstałby następujący stan:

 

 1. Nowy rok podatkowy to 2022.
 2. Poprzedzający rok podatkowy to 2021.
 3. Z prowadzonej dotychczas działalności uzyskiwała w roku 2021 (poprzedzającym rok ewentualnej zmiany formy opodatkowania na ryczałt) przychody ze świadczenia usług na rzecz Paradni jako podmiotu gospodarczego oraz jako swego pracodawcy.
 4. W roku 2022 (podatkowym):
  1. wykonywałaby usługi, jakie wykonywała w ramach B2B, a nie wykonywałaby usług jakie świadczyła na rzecz przychodni w roku 2021 w ramach umowy o pracę, lub
  2. wykonywałaby usługi, jakie wykonywała w ramach B2B oraz wykonywałaby usług jakie świadczyła na rzecz przychodni w roku 2021 w ramach umowy o pracę,
 5. Co oznacza, że przed ewentualną zmianą opodatkowania na rok 2022:
  1. dla pkt 4.1 powstałaby sytuacja w jakiej w roku 2021 (poprzedzającym zmianę) nie wykonywałaby w ramach stosunku pracy na rzecz przychodni jako byłego pracodawcy usług odpowiadających czynnościom, które świadczyłaby jako przedsiębiorca w roku podatkowym 2022,
  2. dla pkt 4.2 powstałaby sytuacja w jakiej w roku 2021 (poprzedzającym zmianę) wykonywałaby w ramach stosunku pracy na rzecz przychodni jako byłego pracodawcy usług odpowiadających czynnościom, które świadczyłaby jako przedsiębiorca w roku podatkowym 2022.

 

Stan wskazany w 4.b i 5.b pozbawia ją możliwości opodatkowania w formie podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych.

 

Zmiana formy opodatkowania

Gdyby jednak dokonała zmiany formy opodatkowania na „ryczałt”, to z dniem uzyskania pierwszego przychodu z usług dla byłego pracodawcy traci do niego prawo. W miejsce wybranego „ryczałtu” z mocy prawa wchodzą ZASADY OGÓLNE OPODATKOWANIA.

 

Stan wskazany w 4.a oraz 5.b teoretycznie nie powoduje niemożności wyboru opodatkowania w formie podatku zryczałtowanego. W praktyce konieczne byłoby, aby jej usługi dla przychodni nie obejmowały tych działań, jakie wykonywała w roku 2021 w ramach umowy o pracę.

 

UWAGA: Biorąc pod uwagę konotacje rodzinne, powiązania biznesowe między spółką a jej działalnością, a zwłaszcza zagrożenie potraktowania przez fiskusa (albowiem nadal obowiązuje bardzo duży nacisk na jak najwyższe podatki) jakichkolwiek usług na rzecz przychodni w roku 2022 jako takich samych jak świadczonych w roku 2021 w ramach stosunku pracy – zalecałbym uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Niestety, czas oczekiwania jest do 3 miesięcy, a jak mniemam, małżonka pierwszą fakturę wystawi za styczeń 2022 r. Stanęłaby przed dylematem: zmieniać formę opodatkowania i w razie negatywnej interpretacji być opodatkowaną na zasadach ogólnych, czy jej nie zmieniać i być opodatkowaną jak dotychczas.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym, rodzinnym oraz podatkowym. Nie stroni od spraw trudnych i wielowątkowych.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu