.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozliczenie rat kredytu w razie rozwodu

• Opublikowano: 24-05-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Mąż rok przed ślubem wziął kredyt mieszkaniowy na 30 lat. Po ślubie nie została podpisana rozdzielność majątkowa. Nie układa się nam. Rozumiem, że w razie rozwodu on będzie właścicielem mieszkania, ale czy raty płacone w czasie trwania małżeństwa będzie musiał mi w połowie zwrócić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozliczenie rat kredytu w razie rozwodu

Własność mieszkania przy podziale majątku

To, do kogo należy nieruchomość, zależy od tego, czy mieszkanie zostało zakupione przez męża przed ślubem czy już w jego trakcie. Jeżeli przed ślubem, to mieszkanie stanowi majątek osobisty męża i nie wchodzi w skład majątku wspólnego. Jeżeli natomiast poczyniła Pani nakłady na nieruchomość – płatność za raty kredytu, umeblowanie, remonty itp., to będzie Pani mogła dochodzić zwrotu nakładów tak poczynionych.

 

Zasada równych udziałów małżonków w majątku wspólnym

Zgodnie z treścią art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym”. Reguła ta, podyktowana zasadą równouprawnienia małżonków, może zostać jednak zmodyfikowana w uzasadnionych przypadkach. Z art. 43 § 2 K.r.o. wynika, że ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym po ustaniu wspólności może nastąpić wtedy, gdy: 1) zaistnieją po temu ważne powody, 2) małżonkowie w nierównym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego.

 

Ustawodawca konsekwentnie, tak jak w przypadku obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny unormowanego w art. 27 K.r.o., uznaje pracę przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym za zadośćuczynienie obowiązkom małżeńskim, nakazując uwzględnienie tej pracy przy określaniu ewentualnych nierównych udziałów w majątku wspólnym. Sąd ustala wartość majątku podlegającego podziałowi według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen obowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy (post. SN z 11.03.2010 r., IV CSK 429/09, Legalis).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podział majątku z ustaleniem nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków bez względu na inicjatywę dowodową uczestników postępowania (uchw. SN z 21.2.2008 r., III CZP 148/07, OSNC 2009, Nr 2, poz. 23).

 

Dlatego też może Pani w trakcie postępowania o podział majątku złożyć roszczenie o zwrot poczynionych nakładów z majątku osobistego na majątek osobisty małżonka w postaci płatności za raty kredytu oraz inne wydatki poczynione na majątek osobisty męża. Jeżeli jednak mieszkanie zostało zakupione przez niego już w trakcie trwania małżeństwa to stanowi majątek wspólny – chyba że co innego zostało oświadczone w akcie notarialnym. Wtedy podział majątku następuje po połowie, chyba że każda ze stron złoży inne roszczenie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu