.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wezwanie sąsiada do usunięcia ze wspólnej drogi przeszkód i odpadów

• Opublikowano: 30-03-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Jestem w 1/4 współwłaścicielem wspólnej, prywatnej drogi dojazdowej do czterech posesji. Niestety, moja posesja jest na końcu drogi dojazdowej. Przedostatni sąsiad utrudnia mi przejazd poprzez gromadzenie na drodze worków ze śmieciami, gruzu, starych opon. Droga przed moim domem zakręca i tym bardziej nie mogę się zmieścić w za wąskim zakręcie. Ostatnio żona, wyjeżdżając, porysowała auto, bo się nie wyrobiła na zagraconym zakręcie. Chciałbym przed sądem domagać się przywrócenia prawa do użytkowania wspólnej drogi dojazdowej i usunięcia przeszkód przez sąsiada teraz i w przyszłości. Dojazd to też bezpieczeństwo, nie dojedzie karetka, straż itp. Negocjacje z sąsiadem są właściwie niemożliwe – próbowałem, on zachowuje się tak, jakby był głuchy. Przekładałem worki na inne miejsce, ale sąsiad zaraz przesuwał z powrotem na ten zakręt i tak jest od 3 miesięcy. Jakie powinienem podjąć kroki i jak się przygotować do sprawy w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wezwanie sąsiada do usunięcia ze wspólnej drogi przeszkód i odpadów

Wezwanie sąsiada do usunięcia przeszkód pod rygorem skierowania sprawy do sądu

W mojej ocenie, w pierwszej kolejności powinien Pan wezwać sąsiada oficjalne do zaprzestania naruszeń – wysyłając pisemne wezwanie do usunięcie blokad i nieczystości pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Dla skuteczności najlepiej byłoby, gdyby wezwanie zostało wysłane przez adwokata lub radcę prawnego.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”. Żądanie zaprzestania naruszeń prawa własności oznacza roszczenie o zaniechanie na przyszłość trwałego lub powtarzającego się wkraczania w sferę cudzego prawa własności.

 

Zaprzestanie naruszeń prawa własności

Roszczenie negatoryjne zabezpiecza obowiązek odpowiadający prawu własności polegający na biernym zachowaniu się i przestrzeganiu zakazu naruszania prawa własności. Podstawą każdego roszczenia negatoryjnego jest uprawnienie właściciela do skutecznego sprzeciwu wobec bezprawnej ingerencji w jego prawo własności (ius negandi). Jest ono źródłem żądania zaniechania nieuprawnionej ingerencji. Ponieważ zaś ingerencja w sferę uprawnień właściciela polega zawsze na określonym, z uwagi na okoliczności faktyczne, sposobie naruszenia własności, treścią roszczenia negatoryjnego jest tym samym żądanie zaniechania i przywrócenia stanu zgodnego z prawem z uwagi na określony sposób ingerencji uwarunkowany określoną sytuacją faktyczną i okolicznościami sprawy (por. A. Klein, Elementy, s. 44; J. Ignatowicz, w: Resich, Komentarz, 1972, t. I, s. 594-597).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Roszczenie negatoryjne w postępowaniu przed sądem

Istota roszczenia negatoryjnego polega na tym, że wymierzone jest ono przeciwko takim zakłóceniom w wykonywaniu władztwa właściciela nad przedmiotem jego własności, które są spowodowane władztwem innej osoby. Zakłócenia te mogą być rezultatem osobistej ingerencji w sferę wyłączności właściciela albo rezultatem działania źródła naruszeń, które znajduje się w sferze władztwa innej osoby i którego istnienie zależne jest od woli tej osoby (por. T. Dybowski, Ochrona własności, s. 351).

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli dochodzi do naruszenia Państwa prawa własności poprzez blokowanie drogi, która jest Państwa współwłasnością, jak najbardziej przysługuje Panu powyższe powództwo. Jeżeli wykaże Pan, iż co do zasady dochodzi do naruszenia Pana prawa własności – wskaże zdjęcia, zeznania świadków, wcześniejsze wezwania, to sądy zazwyczaj uwzględniają takie powództwa. Powinien Pan jednak rozpocząć od oficjalnego wezwania sąsiada do usunięcia naruszeń – wysłanego listem poleconym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu