.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odcięty dojazd do nieruchomości w wyniku budowy drogi gminnej

• Opublikowano: 31-03-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Gminny zarząd dróg, kładąc nawierzchnię asfaltową na polnej drodze gminnej, bardzo ją podniósł. W ogóle nas o tym nie poinformowano i wzdłuż całej naszej działki droga została podwyższona o ok. 70 cm powyżej dotychczasowego poziomu. Ponadto na całej długości wykopano szeroki rów, wchodząc w nasz grunt, wycinając nasze drzewa i odcinając mi wjazd. Złożyłam pismo do zarządu dróg o powołanie komisji w celu wyjaśnienia tej sprawy, ale na razie cisza. Zgłosiłam się do inspektora nadzoru, a ten powiedział, że powinnam się cieszyć, bo mam drogę asfaltową. Obecnie sprawa toczy się z urzędem o wykup zajętej części naszej działki. Dojazdu do nieruchomości nie mamy od 3 lat. Jakie mam możliwości działania? Czy starać się o odszkodowanie od gminy za brak dostępu do działki? Jak ich zobowiązać do uprzątnięcia terenu i wykonania zjazdu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odcięty dojazd do nieruchomości w wyniku budowy drogi gminnej

Wezwanie gminy do usunięcia naruszeń w trybie powództwa negatoryjnego

W obecnej sytuacji, oprócz toczącego się postępowania administracyjnego, proponuję zainicjować postępowanie cywilne – lub chociaż wezwać gminę do usunięcia naruszeń w trybie powództwa negatoryjnego. Oczywiście, gmina nie powinna postępować w taki sposób, gdyż powoduje naruszeniem Pani prawa własności.

 

Co więcej, w przypadku silniejszych opadów, jeżeli Pani nieruchomość jest obecnie poniżej poziomu drogi, może dojść do jej zalewania. Oprócz tego nie może Pani w sposób prawidłowy korzystać z nieruchomości – utrudniony jest wjazd. Zatem gmina powinna poprawić zjazd, jeśli nie chce narazić się na ewentualne powództwo o naruszenie prawa własności.

 

Zalewanie nieruchomości wodami opadowymi

W pierwszej kolejności wskazuję, iż w myśl rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zmiana naturalnego spływu wody oraz kierowanie wód na nieruchomości sąsiednie jest zabroniona. Całkiem osobno jednak, w walce z gminą, może powołać się Pani także na naruszenie Pani prawa własności, a co za tym idzie – na obowiązek naprawienia szkody powstałej na skutek braku możliwości korzystania z nieruchomości, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania innych, prawidłowych zjazdów (dojazdów) do działki. Takich powództw jest obecnie bardzo dużo i cieszą się one powodzeniem.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 144 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń

Zgodnie bowiem ze stanowiskiem ustawodawcy właściciel nieruchomości winien korzystać z prawa własności, jednak powinien przy tym powstrzymywać się od działań, które naruszałyby prawo własności innych właścicieli nieruchomości. Zgodnie natomiast z treścią art. 222 § 2 K.c.: „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

 

Żądanie zaprzestania naruszeń prawa własności oznacza roszczenie o zaniechanie na przyszłość trwałego lub powtarzającego się wkraczania w sferę cudzego prawa własności. Roszczenie negatoryjne zabezpiecza obowiązek odpowiadający prawu własności polegający na biernym zachowaniu się i przestrzeganiu zakazu naruszania prawa własności.

 

Ostatecznie wezwanie do doprowadzenia drogi do stanu, który umożliwi korzystanie z działki

Jak już wskazałam, teraz powinna Pani skierować do gminy ostatecznie wezwanie do usunięcia naruszeń i doprowadzenie drogi do stanu powodującego prawidłowe korzystanie z działki, a więc prawidłowego jej zabezpieczenia, a także likwidacji uskoku. Dla skuteczności polecam, aby wezwanie było wysłane z kancelarii adwokackiej.

 

W przypadku braku zgody gminy proszę skierować sprawę do sądu, albowiem jest to jedyne narzędzie umożliwiające zabezpieczenie Pani nieruchomość. Do wezwania proszę załączyć dokumentację fotograficzną. Na obecnym etapie dochodzenie naprawienia szkody nie ma sensu, albowiem zasadne jest w pierwszej kolejności wskazane powyżej powództwo negatoryjne, które ma za zadanie doprowadzenie do stanu prawidłowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu