Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 24.06.2019

W ciągu ostatniego roku już trzy razy nastąpiło zalanie mieszkania nieczystościami z niedrożnej kanalizacji. Wina leży po stronie spółdzielni mieszkaniowej. Czy mogę żądać od spółdzielni w przypadku następnego zalania mieszkania, aby sami zajęli się usuwaniem szkód i na ten czas zapewnili mi lokal zastępczy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej

Fot. Fotolia

Obowiązek naprawienia szkody na Pani mieniu wynika z art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Sposób naprawienia szkody reguluje natomiast art. 363 Kodeksu cywilnego.

 

W przedmiotowym stanie może Pani żądać zatem od podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody (spółdzielni mieszkaniowej) poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, czyli przeprowadzenie remontu w Pani mieszkaniu. Wybór formy naprawienia szkody należy bowiem do Pani i zobowiązany nie może narzucić Pani, co do zasady odszkodowania jako jedynej formy. Należy jednocześnie zauważyć, iż w takim przypadku roszczenie może Pani skierować jedynie do spółdzielni, nie zaś do ubezpieczyciela, gdyż ten na mocy art. 822 Kodeksu cywilnego zobowiązany jest jedynie do wypłaty odszkodowania.

 

Przepis art. 363 Kodeksu cywilnego ogranicza jednakże w dwóch przypadkach możliwość wyboru przez poszkodowanego formy naprawienia szkody, mianowicie jeśli przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe. W omawianym przypadku nic nie wskazuje jednak żebyśmy mieli do czynienia z taką sytuacją, gdyż remont mieszkania nie musi doprowadzić do stanu zgodnego w 100% ze stanem poprzednim, a jedynie przywrócić poprzedni standard oraz warunki panujące w mieszkaniu. Wyłączenie to dotyczy raczej sytuacji, gdy nie jest możliwa restytucja naturalna, np. odtworzenie rzeczy unikatowej.

 

Druga sytuacja dotyczy przypadku, jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego pociągałoby za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, wówczas roszczenie poszkodowanego także ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. W takiej sytuacji nadmierność powinna być oceniana każdorazowo indywidualnie dla każdego przypadku. Dłużnik nie jest bowiem zobowiązany ponosić nakładów, które są nieproporcjonalne do oczekiwanych rezultatów, np. do naprawy rzeczy w przypadku, jeśli zakup nowej byłby bardziej uzasadniony ekonomicznie. Również i ta przesłanka wyłączająca możliwość wyboru zdaje się zatem nie zachodzić w omawianej sytuacji.

 

Należy jednakże zauważyć, iż pomimo tego, że ma Pani prawo żądać naprawienia szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, to niekoniecznie spółdzielnia będzie skłonna Pani prawo uszanować i przeprowadzić remont bez wdawania się w spór sądowy. Co więcej, w takiej sytuacji nie będzie miała Pani kontroli nad sposobem przeprowadzenia takiego remontu i może się okazać, że nie spełnia on Pani oczekiwań. Tym niemniej, jak wcześniej wskazałem, przysługuje Pani możliwość wyboru.

 

Odnosząc się do kwestii zapewnienia lokalu zastępczego na czas przeprowadzania remontu, nie budzi wątpliwości, iż w oparciu o art. 415 Kodeksu cywilnego może Pani dochodzić zwrotu kosztów jego wynajmu w sytuacji, kiedy nie jest możliwe zamieszkiwanie zalanego lokalu lub byłoby ono nadmiernie utrudnione. Jest bowiem bezsporne, iż remont stanowi uciążliwość spowodowaną działalnością (a raczej zaniechaniem) spółdzielni i nie powinna być Pani obciążana skutkami jego przeprowadzenia. Może więc Pani, jak wcześniej wskazałem, żądać uzasadnionych kosztów zakwaterowania w innym miejscu. Rzecz jasna koszty te muszą mieścić się w granicach rozsądku (nie może być to 5-gwiazdkowy hotel), ale nie musi Pani szukać też najtańszego lokum. Uzasadnionym kosztem będzie w tym przypadku koszt lokalu o podobnym standardzie w okolicy Pani mieszkania. Co do zapewnienia takiego lokum przez spółdzielnię, to sądzę, iż sprawiłoby to znacznie większy problem i wydaje się, że w Pani interesie jest poszukanie lokalu na własną rękę z jednoczesnym żądaniem opłacenia czynszu przez spółdzielnię.

 

Dodam jeszcze na koniec, iż oprócz odszkodowania w przedmiotowej sytuacji zasadne wydaje się także żądanie wypłaty zadośćuczynienia za szkody spowodowane ciągłymi zaniedbaniami spółdzielni i dezorganizacją Pani życia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 1 =

»Podobne materiały

Czy muszę oddać omyłkowo przelane pieniądze?

Zleciłam PZU TFI odkupienie jednostek funduszu w sierpniu br. Otrzymałam pieniądze na konto w dwóch transzach. Omyłkowo przelano trochę więcej niż mi się należało. Obecnie wystąpiono w stosunku do mnie z żądaniem zwrotu nadpłaty. Czy muszę oddać pieniądze?

 

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu we współwłasnosci

Jestem współwłaścicielem nieruchomości w 40%. Pewna firma użytkowała grunt, na którym stoi nieruchomość. Firma nie chce jednak wypłacić kwoty za okres bezumowny, mimo że tę kwotę zatwierdziły obie strony (ja i firma). Firma twierdzi, że potrzebny jest drugi współwłaściciel, tymczasem on przebywa za

 

Prawa osoby, na której rzecz ustanowiono służebność osobistą

Mój syn odziedziczył gospodarstwo rolne wraz z budynkiem mieszkalnym po swoim ojcu, który zmarł w 2008 r. W akcie notarialnym zmarły wprowadził zapis, że ustanawia na rzecz swojej matki dożywotnią służebność osobistą – prawo do korzystania z części domu. Po śmierci syna jego matka jednak

 

Zgłoszenie szkody, próba dochodzenia odszkodowania

Niecałe dwa miesiące temu zostawiłem na parkingu samochód (poprawnie zaparkowany). Po powrocie mój pojazd był uszkodzony. Naprawa szkód wyniesie ok. 5 tys. zł. Okazało się jednak, że świadek stłuczki zapisał numery rejestracyjne auta, które uderzyło w moje. Sprawę zgłosiłem na policję

 

Dziedziczenie w przypadku śmierci małżonków w jednym wypadku

Wychodząc po raz drugi za mąż, od kilku lat byłam już jedynym właścicielem nieruchomości. Mam dorosłą Córkę z pierwszego małżeństwa, ale nie mamy wspólnych dzieci z moim obecnym mężem. On ma dwoje dorosłych dzieci ze swojego pierwszego małżeństwa. Jak będzie wyglądać dziedziczenie, w przypadku śmier

 

Czy można podważyć akt notarialny?

Kilka lat temu w budynku, w którym mieszkam, zaczęto wykupować mieszkania komunalne i utworzono wspólnotę mieszkaniową. Jeden z sąsiadów przy wykupie swojego lokalu przywłaszczył sobie po cichu pralnię (podał we wniosku o wykup, że należy ona do niego, choć była własnością całej wspólnoty). Czy

 

Automatyczne przedłużenie się umowy najmu

W umowie najmu lokalu, w którym firma prowadzi działalność, mamy zapis, że umowa automatycznie przedłuża się na następne 3 lata, jeśli nie wypowiemy jej pół roku przed wyznaczoną datą. Umowa wygasa za 3 miesiące, czy faktycznie nie możemy jej wypowiedzieć?

 

Zakup tabletek wczesnoporonnych i wezwanie na policję

Jestem mężczyzną i dostałem wezwanie na policję na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie nabycia tabletek wczesnoporonnych. Mieliśmy obawy z dziewczyną, że zaszła w ciążę i zamówiłem takie tabletki, ale jednak nie były one do niczego użyte. Podobno nabycie i posiadanie takich tabletek nie je

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »