Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakład optyczny i uprawnienia zawodowe

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 28.08.2012

Czy mogę otworzyć zakład optyczny, podpisując z optykiem, posiadającym uprawnienia zawodowe, umowę na wykonywanie okularów korekcyjnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dobieranie szkieł, oprawek okularów, soczewek kontaktowych wymaga wysokich umiejętności, kwalifikacji i specjalistycznego sprzętu.

 

Zakład optyczny może otworzyć każdy – bez względu na kwalifikacje. Tyle tylko, że wykonywanie badań, przygotowanie szkieł wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

 

Sam przedsiębiorca nie musi mieć kwalifikacji do wykonywania określonych czynności, ale musi zadbać o to, aby były one wykonywane przez osoby z odpowiednich wykształceniem doświadczenie, ewentualnie uprawnieniami zawodowymi.

 

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

 

„Art. 6. 1. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

 

2. Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.

 

3. Właściwy organ, z wyłączeniem sądu powszechnego, nie może żądać ani uzależnić swoich rozstrzygnięć w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki jest przewidziany przepisami ustaw szczególnych z uwagi na nadrzędny interes publiczny lub wynika z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo ratyfikowanych umów międzynarodowych

 

„Art. 14. 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

 

3. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

 

„Art. 19. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych”.

 

Jak wynika z podanych informacji Pani samodzielnie nie posiada kwalifikacji (czy uprawnień zawodowych) w zakresie optyki (optyki korekcyjnej).

 

Optyk okularowy wykonuje okulary korekcyjne według recepty lub starych okularów, naprawia i konserwuje różne typy okularów na zlecenie klienta, pełni rolę doradcy przy wyborze oprawek i szkieł korekcyjnych.

 

Może on samodzielnie wykonywać okulary korekcyjne, czego samodzielnie nie może robić Pani. Pani musi korzystać z pomocy owego optyka lub szlifierza szkła optycznego, otwierając zakład optyczny.

 

Optyk nie musi samodzielnie zabiegać o klientów. Może ich pozyskiwać za pośrednictwem innych osób i podmiotów.

 

Może Pani samodzielnie przyjmować zlecenia, recepty, ustalać warunki z klientem, powadzić również sprzedażą soczewek kontaktowych oraz różnych akcesoriów optycznych takich, jak: futerały do okularów, płyny do czyszczenia soczewek okularowych, płyny do konserwacji i pielęgnacji soczewek kontaktowych, łańcuszki do okularów, pojemniki na soczewki kontaktowe itp.

 

Mając umowę z optykiem, wypełnia Pani wskazania przepisów (art. 19 cytowanej ustawy). Zapewnia Pani, że określone czynności w zakładzie optycznym wykonywane będą przez osoby dysponujące uprawnieniami zawodowymi.

 

Możliwe jest więc otworzenie zakładu optycznego, który bazuje nie na optykach zatrudnionych w zakładzie, ale na optykach w ramach umów-zlecenia, o dzieło, umów o współpracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus I =

»Podobne materiały

Usługi dla podmiotu z Wielkiej Brytanii a kwestia VAT

Pracuję w organizacji pozarządowej mającej siedzibę w Polsce (finansowaną w dużym stopniu przez podmiot z UK). Jestem zatrudniony na umowę o pracę. Częściowo zahaczam o drugi prób podatkowy i przez sporą część roku płacę bardzo wysoki ZUS (do przekroczenia progu 250% średniej krajowej jesienią). Mam

 

Czy mogę zatrudnić na umowę-zlecenie lub dzieło rodzeństwo lub teściów?

Czy w prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych lub podatku liniowym mogę zatrudnić na umowę-zlecenie, o dzieło lub etat rodzeństwo lub teściów, abym mógł rozliczać koszty ich zatrudnień?

 

Zaległości w ZUS-ie i urzędzie skarbowym ze starej działalności

6 lat temu miałam działalność gospodarczą. Mam zaległości w ZUS-ie i urzędzie skarbowym ze starej działalności. Czy mogę założyć nową działalność? Jak mam uregulować zaległości?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »