Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie najmu mieszkania z powodu odłączenia gazu przez właściciela

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 15.02.2021 • Zaktualizowane: 15.02.2021

Wynajmuję mieszkanie. Właściciel odłączył gaz, bo przyszła niedopłata, z którą się nie zgadzaliśmy. Dom użytkuje jeszcze jedna osoba, a podczas wynajmu trwały prace remontowe w innym mieszkaniu i gaz użytkowały również osoby postronne. Dodam, że w mieszkaniach nie ma osobnych liczników, a wynajmujący kazał nam zapłacić sporą sumę. Napisaliśmy SMS-a z prośbą o włączenie gazu, ale odpisał, że włączy, jak będzie zapłacone. Wobec tego napisaliśmy wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, ale właściciel go nie podpisał. Jak przyczynę podaliśmy w piśmie, że wyprowadzamy się z powodu wad mieszkania, czyli niemożności użytkowania gazu po jego odłączeniu. Poinformowaliśmy, że wyprowadzamy się z końcem miesiąca. Czy w tym wypadku musimy płacić ostatni czynsz, czy można go w jakiś sposób zaliczyć na poczet wad powstałych w mieszkaniu i niechęci właściciela do ich usunięcia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie najmu mieszkania z powodu odłączenia gazu przez właściciela

Naruszenie posiadania przez wynajmującego

Co do odłączenia gazu przez właściciela mieszkania. Właściciel lokalu ma ograniczone możliwości odwołania się do takiej metody dyskusji z lokatorami. Przede wszystkim dlatego, że ustawa o ochronie praw lokatorów nakłada na niego obowiązek zapewnienia dopływu mediów do mieszkania. Cytuję:

 

„Art. 6a. 1.Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.”

 

Wypowiedzenie najmu z ważnych przyczyn

Podjęcie takiego działania przez wynajmującego wiąże się ponadto z naruszeniem tzw. posiadania lokatorów, o którym mowa w art. 344 w zw. z art. 343 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz naruszeniem dóbr osobistych w postaci wolności, godności i nietykalności mieszkania, w konsekwencji z odpowiedzialnością cywilną właściciela. Nadto takie postępowanie spełnia przesłanki przestępstwa z art. 191 § 1a Kodeksu karnego (uporczywe utrudnianie korzystania z lokalu), czyli: „stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Prawo do odcięcia gazu ma jedynie przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych.

 

Przepis art. 673 § 3 K.c. umożliwia posłużenie się w terminowej umowie najmu postanowieniem przewidującym jej wypowiedzenie z ważnych przyczyn. Tutaj na pewno miało by ono zastosowanie, aczkolwiek lepiej byłoby się powołać na konkretny zapis w umowie.

 

Mimo uchybień wynajmującego czynsz trzeba płacić

Czynsz należy płacić, żaden przepis nie pozwala na samowolne rozliczanie swoich roszczeń z tytułu odcięcia gazu w kwocie czynszu. Co najwyżej może Pani zaproponować właścicielowi sposób rozliczenia ostatniego czynszu za brak dostępu do samowolnie odciętego przez niego gazu, przez co spowodował znaczne utrudnienia egzystencjonalne Państwa jako lokatorów. Przy czym kwotę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę możecie określić na wysokość ostatniego czynszu. Niemniej jednak wymaga to obopólnych uzgodnień. Propozycja powinna wyjść od Pani, z uwzględnieniem braku zapłaty za gaz, nawet jeśli był zawyżony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 1 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton