Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda współwłaścicieli na przyłącze wodociągowe

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 14.02.2021 • Zaktualizowane: 14.02.2021

Posiadam nieruchomość z ostatecznym pozwoleniem na budowę dla zabudowy jednorodzinnej. Wodociąg, do którego chcę się podłączyć, biegnie wzdłuż mojej granicy w drodze, której jestem współwłaścicielem. Mam zgody dokładnie 50% współwłaścicieli (zgodnie z wykazem udziałów w KW). Pozostałe 50% współwłaścicieli nie wyraża zgody na wpięcie się do wodociągu. Jakie mogą spotkać mnie konsekwencje prawne, jeśli wykonam przyłącze wodociągowe bez zgody większości współwłaścicieli w ramach zarządu zwykłego? Dodam, że sieć wodociągowa przebiega w pasie zieleni tuż obok granicy mojej działki w taki sposób, że wykonując przyłącze, nie naruszę jezdni drogi współwłasnościowej oraz nie utrudnię dojazdu innym współwłaścicielom do ich nieruchomości.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgoda współwłaścicieli na przyłącze wodociągowe

Czynności zwykłego zarządu współwłaścicieli

Zgodnie z treścią art. 201 Kodeksu cywilnego „do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności”. Do czynności zwykłego zarządu orzecznictwo zaliczyło np.:

 

  1. instalowanie kanalizacji sanitarnej, opadowej i wodociągu na gruncie będącym przedmiotem współwłasności (np. uchwała SN z 19.4.2002 r., sygn. akt  III CZP 18/02);
  2. budowę podziemnej linii kablowej służącej zaopatrzeniu w energię na nieruchomości stanowiącej działkę drogową, będącą przedmiotem współwłasności (wyrok NSA z 19.6.2012 r., sygn. akt II OSK 511/11);
  3. budowę przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na nieruchomości wspólnej, umożliwiającej współwłaścicielom korzystanie z innych nieruchomości (wyrok WSA w Warszawie z 2.4.2002 r., sygn. akt IV SA 3785/02);
  4. złożenie wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej (postanowienie SN z 24.11.2016 r., sygn. akt III CSK 394/15).

Brak zgody na wykonanie podłączenia

Brak zgody powoduje, że czynność jest bezwzględnie nieważna. Nie ma tu zastosowania art. 63 Kodeksu cywilnego, który dotyczy zgody osoby trzeciej; współwłaściciele nie są osobami trzecimi w odniesieniu do czynności odnoszących się do rzeczy. Zgoda musi poprzedzać dokonanie czynności, a co za tym idzie, brak zgody nie może być usunięty przez późniejsze potwierdzenie. Skutki czynności dokonanej bez wymaganej zgody mogą powstać jedynie w granicach ochrony osób trzecich działających w dobrej wierze, tj. w zakresie art. 169, 170 Kodeksu cywilnego czy art. 5–9 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (por. np. uzasadnienie wyroku SN z 10.6.1994 r., sygn. akt II CRN 53/94).

Podważenie czynności podpięcia

Z uwagi na to, jak Pan widzi, że taka czynność jest nieważna – może zostać podważona przez pozostałych współwłaścicieli i będzie Pan obowiązany do usunięcia przyłącza. Działanie bez zgody większości właścicieli można poczytywać jako naruszenie prawa własności i aktywizację roszczenia współwłaścicieli o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a więc usunięcie przyłącza. Jeżeli sprawa trafiłaby do sadu, a nie posiadałby Pan większości głosów i dokonał niniejszej czynności, sąd zapewne nakazałby Panu usunięcie niniejszego przyłącza. Dlatego proponuję jeszcze raz porozmawiać z sąsiadami i poprosić o wyrażenie zgody. W przypadku braku zgody może Pan skierować roszczenie do sądu o wyrażenie zgody, gdzie sąd zapewne – z uwagi na małą ingerencję w nieruchomość wspólną – przychyli się do niniejszego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 7 =

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton