Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozbiórka stodoły bez składania wniosku o pozwolenie

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 01.07.2011

Stałem się właścicielem nieruchomości z zabudowaniami. Odremontowałem dom, ale stara stodoła nadaje się tylko do rozbiórki. W starostwie powiedziano mi, że muszę złożyć wniosek o zezwolenie na rozbiórkę, do którego trzeba dołączyć bardzo dużo dokumentów. Czy mogę jakoś uniknąć tej procedury?

Patrycjusz Miłaszewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Odpowiadając na Pańskie pytanie, chciałbym w pierwszej kolejności stwierdzić, iż w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zostały uregulowane m.in. kwestie dotyczące rozbiórki obiektu budowlanego.

 

Przed przystąpieniem do dalszych rozważań pragnę stwierdzić, iż pojęcie „obiekt budowlany” zdefiniowane zostało w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, zgodnie z którym „ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 

  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury”.

 

Stosownie natomiast do treści art. 3 pkt 2 przez pojęcie „budynek” należy rozumieć „taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

 

Pańską stodołę zgodnie z przedstawionymi powyżej wyjaśnieniami należy uznać za budynek w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a zatem chciałbym zauważyć, iż informacje, które otrzymał Pan w starostwie powiatowym, są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, albowiem zgodnie z art. 31 ust. 1 Prawa budowlanego „pozwolenia nie wymaga rozbiórka:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  1. budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
  2. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki”.

 

Ponadto zgodnie z art. 31 ust. 2 rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót”, natomiast stosownie do brzmienia art. 32 ust. 1 pkt 2 „pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów”.

 

Przenosząc wspomniane powyżej obowiązujące przepisy Prawa budowlanego na grunt Pańskiej sprawy, który przedstawił Pan w pytaniu, pragnę stwierdzić, iż aby przystąpić do rozbiórki stodoły, faktycznie zobowiązany Pan jest do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.

 

Istnieje również w mojej ocenie inna droga postępowania, która może znaleźć zastosowanie w tym przypadku. Otóż, zgodnie z art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego „jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia”.

 

Powołując się na powyższy przepis, uważam, iż może Pan wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego, oczywiście przy założeniu, iż w Pańskim przypadku budynek, jakim jest stodoła, jest nieużytkowany lub niewykończony, a ponadto nie nadaje się do odbudowy lub wykończenia.

 

Przed wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego właściwy organ stosownie do § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043):

 

  1. „ustala przyczyny niewykonania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego remontu, odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego;
  2. dokonuje oględzin i oceny stanu technicznego, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1, nakazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy technicznej tego obiektu;
  3. przeprowadza rozprawę”.

 

Zgodnie natomiast z § 6 rozporządzenia „na podstawie ustaleń wynikających z oględzin, rozprawy oraz ekspertyzy technicznej, jeśli był nałożony obowiązek jej sporządzenia, właściwy organ, po stwierdzeniu, że obiekt budowlany lub jego część nie nadaje się do remontu, wykończenia lub odbudowy, wydaje decyzję o nakazie rozbiórki”.

 

Reasumując, chciałbym podkreślić, iż obowiązujące przepisy nakładają na Pana obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku, niemniej jednak uważam, że w Pańskiej sytuacji możliwy jest również drugi tryb postępowania, a więc złożenie w starostwie powiatowym wniosku o nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego. W sytuacji negatywnego zajęcia stanowiska w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, osobiście nie widzę innego trybu postępowania niż wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę.

 

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 93 pkt 3 Prawa budowlanego „kto dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2 – podlega karze grzywny”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus 0 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Rozbiórka obiektu budowlanego będącego samowolą budowlaną

Jestem współwłaścicielką nieruchomości, na której stoją budynki gospodarcze z lat 60. i 70. wzniesione bez wymaganego pozwolenia. Czy istnieje prawna możliwość rozbiórki tych obiektów budowlanych będących samowolą budowlaną na wniosek tylko jednego ze współwłaścicieli? Czy drugi ze współwłaścicieli może przeprowadzić procedurę legalizacyjną?

Bezprawna rozbiórka części budynku

Jestem właścicielem murowanego budynku gospodarczego, który częściowo stał na sąsiedniej działce. Pod moją nieobecność sąsiad dokonał bezprawnej rozbiórki części budynku stojącej na jego działce. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Zgłoszenie zabudowy wejścia do sklepu

Chciałabym wykonać zabudowę wejścia do sklepu (zrobić wiatę w formie ogrodu zimowego o powierzchni 17 m2). Obiekt znajduje się na terenie zakładu, jest moją własnością. Jakich formalności powinnam dopełnić? Czy należy załatwić pozwolenie na budowę, czy wystarczy zgłoszenie? Starostwo wstępnie określiło, że konieczna jest opinia z sanepidu i inspekcji pracy. Czy mogę już teraz przystąpić do prac?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »