.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Reklamacja uszkodzonego produktu zakupionego na firmę

Kupiłem w serwisie Allegro produkt. Sprzedawca to firma, lombard. Ja również zakupu dokonałem na firmę. Wziąłem fakturę. Przedmiot okazał się uszkodzony. Odesłałem go i zgłosiłem uszkodzenie. Sprzedawca jednak twierdzi, że nie dawał gwarancji. Wiem jednak, że niezależnie od jego gwarancji wadę mogę zgłosić i domagać się reklamacji. Tylko na jakich zasadach? Niezgodność towaru z umowa? Rękojmia? Proszę o informacje jak zareklamować produkt zakupiony na firmę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Reklamacja uszkodzonego produktu zakupionego na firmę

Dochodzenie praw na podstawie rękojmi

Z informacji, które podaje Pan w treści pytania, wynika, iż przedmiot zakupiony na Allegro dotknięty jest wadą fizyczną (jest uszkodzony). Może zatem Pan dochodzić swych roszczeń względem sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi, jednak pod warunkiem, że nie wiedział o tej wadzie w chwili zawarcia umowy. Niemniej jednak to na sprzedawcy spoczywa ciężar (i ryzyko nieudania się) dowodu, że Pan wiedział o wadzie we wskazanej chwili.

 

Przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawarte są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z póżn. zm.) Sprzedaż rzeczy używanej oczywiście również jest objęta odpowiedzialnością z rękojmi.

 

Zgodnie z brzmieniem Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli:

 

  • rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
  • rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo
  • rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Rzecz wadliwa – wada fizyczna

Za rzecz wadliwą będzie zatem uznana rzecz, która nie posiada wartości lub użyteczności zgodnych z celem umowy, przeznaczeniem rzeczy wynikającym z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy. Wada fizyczna wystąpi również wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał kupującego (np. co do nieprzemakalności kupowanych butów). Nie chodzi w tym wypadku jedynie o ustne złożenie zapewnienia przez sprzedawcę. Skutek analogiczny do złożenia przez sprzedawcę takiego zapewnienia wywierają informacje, oznaczenia, objaśnienia, czy też np. różnego rodzaju symbole umieszczone na sprzedawanej rzeczy, czy też jego opakowaniu.

 

Z tytułu rękojmi za wady Panu jako kupującemu przysługują następujące uprawnienia:

 

  • uprawnienie do żądania obniżenia ceny;
  • uprawnienie do odstąpienia od umowy;
  • uprawnienie do żądania usunięcia wad rzeczy (do jej naprawienia).

 

Wybór uprawnienia należy do Pana i jest wiążący dla sprzedawcy. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.

 

Niezwłocznie – czyli bez nieuzasadnionej zwłoki, w normalnym toku czynności. Skoro nie wrócił do Pana naprawiony i kompletny przedmiot aukcji, to ma Pan możliwość odzyskania pieniędzy poprzez odstąpienie od umowy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Utrata rękojmi za wady fizyczne

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku.

 

Gdyby był Pan konsumentem (osobą fizyczną), to mógłby Pan dochodzić swych praw na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Regulacja ta w odmienny sposób określa zasady odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego za sprzedany towar. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej wyłącza stosowanie przepisów art. 556–581 Kodeksu cywilnego, dotyczących rękojmi.

Umowa między firmami

Jednakowoż skoro sprzedaż miała miejsce pomiędzy przedsiębiorcami, należy odwołać się do przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.

 

Zakładam, że złożył Pan pisemną reklamację, odsyłając wadliwy przedmiot. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się niej w ciągu 14 dni. Gdy tego nie zrobi, przyjmuje się, że reklamacja została przez niego uznana za zasadną. Trudno uznać, że tym ustosunkowaniem się do reklamacji jest stwierdzenie iż nie dawał on gwarancji ponieważ obowiązują sprzedawcę przepisy związane z rękojmią. Należy więc przyjąć, że zawiadomił Pan sprzedającego o wadzie w terminie.

 

Na obecnym etapie należałoby wysłać sprzedającemu przedsądowe wezwanie do zwrotu Panu ceny w związku z odstąpieniem od umowy. Wezwanie należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem doręczenia. W wezwaniu należy zakreślić krótki termin liczony od daty doręczenia z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu terminu wystąpi Pan na drogę postępowania sądowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu