Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja uszkodzonego produktu zakupionego na firmę

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 12.06.2020

Kupiłem w serwisie Allegro produkt. Sprzedawca to firma, lombard. Ja również zakupu dokonałem na firmę. Wziąłem fakturę. Przedmiot okazał się uszkodzony. Odesłałem go i zgłosiłem uszkodzenie. Sprzedawca jednak twierdzi, że nie dawał gwarancji. Wiem jednak, że niezależnie od jego gwarancji wadę mogę zgłosić i domagać się reklamacji. Tylko na jakich zasadach? Niezgodność towaru z umowa? Rękojmia? Proszę o informacje jak zareklamować produkt zakupiony na firmę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reklamacja uszkodzonego produktu zakupionego na firmę

Dochodzenie praw na podstawie rękojmi

Z informacji, które podaje Pan w treści pytania, wynika, iż przedmiot zakupiony na Allegro dotknięty jest wadą fizyczną (jest uszkodzony). Może zatem Pan dochodzić swych roszczeń względem sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi, jednak pod warunkiem, że nie wiedział o tej wadzie w chwili zawarcia umowy. Niemniej jednak to na sprzedawcy spoczywa ciężar (i ryzyko nieudania się) dowodu, że Pan wiedział o wadzie we wskazanej chwili.

 

Przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawarte są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z póżn. zm.) Sprzedaż rzeczy używanej oczywiście również jest objęta odpowiedzialnością z rękojmi.

 

Zgodnie z brzmieniem Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli:

 

  • rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
  • rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo
  • rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Rzecz wadliwa – wada fizyczna

Za rzecz wadliwą będzie zatem uznana rzecz, która nie posiada wartości lub użyteczności zgodnych z celem umowy, przeznaczeniem rzeczy wynikającym z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy. Wada fizyczna wystąpi również wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał kupującego (np. co do nieprzemakalności kupowanych butów). Nie chodzi w tym wypadku jedynie o ustne złożenie zapewnienia przez sprzedawcę. Skutek analogiczny do złożenia przez sprzedawcę takiego zapewnienia wywierają informacje, oznaczenia, objaśnienia, czy też np. różnego rodzaju symbole umieszczone na sprzedawanej rzeczy, czy też jego opakowaniu.

 

Z tytułu rękojmi za wady Panu jako kupującemu przysługują następujące uprawnienia:

 

  • uprawnienie do żądania obniżenia ceny;
  • uprawnienie do odstąpienia od umowy;
  • uprawnienie do żądania usunięcia wad rzeczy (do jej naprawienia).

 

Wybór uprawnienia należy do Pana i jest wiążący dla sprzedawcy. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.

 

Niezwłocznie – czyli bez nieuzasadnionej zwłoki, w normalnym toku czynności. Skoro nie wrócił do Pana naprawiony i kompletny przedmiot aukcji, to ma Pan możliwość odzyskania pieniędzy poprzez odstąpienie od umowy.

Utrata rękojmi za wady fizyczne

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku.

 

Gdyby był Pan konsumentem (osobą fizyczną), to mógłby Pan dochodzić swych praw na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Regulacja ta w odmienny sposób określa zasady odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego za sprzedany towar. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej wyłącza stosowanie przepisów art. 556–581 Kodeksu cywilnego, dotyczących rękojmi.

Umowa między firmami

Jednakowoż skoro sprzedaż miała miejsce pomiędzy przedsiębiorcami, należy odwołać się do przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.

 

Zakładam, że złożył Pan pisemną reklamację, odsyłając wadliwy przedmiot. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się niej w ciągu 14 dni. Gdy tego nie zrobi, przyjmuje się, że reklamacja została przez niego uznana za zasadną. Trudno uznać, że tym ustosunkowaniem się do reklamacji jest stwierdzenie iż nie dawał on gwarancji ponieważ obowiązują sprzedawcę przepisy związane z rękojmią. Należy więc przyjąć, że zawiadomił Pan sprzedającego o wadzie w terminie.

 

Na obecnym etapie należałoby wysłać sprzedającemu przedsądowe wezwanie do zwrotu Panu ceny w związku z odstąpieniem od umowy. Wezwanie należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem doręczenia. W wezwaniu należy zakreślić krótki termin liczony od daty doręczenia z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu terminu wystąpi Pan na drogę postępowania sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + osiem =

»Podobne materiały

Znęcanie psychiczne przez męża alkoholika

Chcę rozwieść się z mężem (z jego winy). Mam już dość znęcania psychicznego przez męża alkoholika. Ostatnio doszło do interwencji policji, ponieważ uderzył nasze dziecko. Czy w takiej sytuacji rozwód jest możliwy? Co powinno zawierać pismo rozwodowe do sądu?

 

Rozwód za porozumieniem stron i wspólne mieszkanie w kredycie

Chcemy się z mężem rozwieść za porozumieniem stron. Mamy wspólne mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym w CHF. Mamy dwoje nieletnich dzieci. Nie żyjemy ze sobą od 4 lat mimo, że mieszkamy pod jednym dachem, ale w oddzielnych pokojach. Prowadzimy oddzielne gospodarstwa domowe. Nie mamy też rozdzie

 

Pozorna darowizna i umowa kupna-sprzedaży

Dwa lata temu kupiłem od krewnego działkę, ale w akcie notarialnym wpisaliśmy, że była to darowizna. Niedawno dostałem pismo, w którym „darczyńca” wzywa mnie do zwrotu nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności. Złożył też pozew do sądu. Są świadkowie na to, że płaciłem za działkę, a

 

Reklamacja naprawy samochodu

We wrześniu oddałem do warsztatu samochód z silnikiem do remontu. Mechanik stwierdził, że silnik nadaje się do wymiany. Naprawa trwała długo, bo aż do października. Samochód okazał się, niestety, nie w pełni naprawiony. Po przejechaniu 100 km oddałem samochód z powrotem do mechanika. Po naprawie ust

 

Wybór przewodniczącej rady nadzorczej bez podjęcia uchwały

Na posiedzeniu RN zrezygnowała ze swojej funkcji przewodnicząca RN. Na tym samym posiedzeniu wybrano nową przewodniczącą, ale nie podjęto uchwały o wyborze przewodniczącej! Regulamin RN stanowi, że RN podejmuje swoje decyzje w formie uchwały. Czy zatem nowa przewodnicząca miała prawo zwoływać p

 

Naprawa samochodu niezgodna z umową

Zleciłem warsztatowi naprawę samochodu, płacąc 600 zł zaliczki (umowa ustna). Resztę miałem zapłacić później. Okazało się, że mechanik nie wymienił wielu elementów, przez co auto zepsuło mi się znów w drodze do domu i zmuszony byłem je odholować do innego warsztatu. Powiedziałem pierwszemu mech

 

Groźby przez SMS

Moja była dziewczyna wysyła mi mnóstwo SMS-ów z groźbami (pisze np., że mnie zniszczy, że coś stanie się moim rodzicom itp.). Twierdzi, że jeśli pójdę z nimi na Policję, zostanę wyśmiany, bo takie wiadomości nie mogą stanowić dowodu w sądzie. Co mam robić? Boję się o swoje zdrowie i życie.  

 

Słup energetyczny na granicy a budowa ogrodzenia

Kupiłem dom z działką i akurat na granicy tej działki (większą część na działce) stoi slup energetyczny niskiego napięcia Tauronu. Ten slup przeszkadza mi w budowie ogrodzenia. Napisałem do Tauronu, ale oni nie zgadzają się na przeniesienie na ich koszt. Proszę o pomoc co do kolejnych kroków.

 

Niezamieszkiwanie z mężem a najem mieszkania TBS

Wynajmuję lokal z TBS, który otrzymałam wraz z poprzednim mężem. Rozwiodłam się i po jakimś czasie wyszłam ponownie za mąż. Obecny mój mąż posiada mieszkanie własnościowe w tej samej miejscowości, miał je już przed naszym ślubem i nie wchodzi ono w skład wspólności majątkowej. W lokalu TBS jestem za

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »