.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skreślenie z listy studentów a ubezpieczenie społeczne

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 07.07.2011 • Zaktualizowane: 25.02.2021

Pracuję na umowę-zlecenie i do niedawna byłem studentem. Pół roku temu skreślono mnie jednak z listy, a ja nie poinformowałem o tym pracodawcy. Nikt nie odprowadzał więc za mnie składek. Jak mógłbym rozwiązać tę sytuację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skreślenie z listy studentów a ubezpieczenie społeczne

Umowa-zlecenie ze studentem do 26-go roku życia

W czasie, gdy Pan był studentem, tj. do czasu skreślenia z listy studentów, pracodawca zatrudniający Pana w ramach umowy-zlecenia nie musiał odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Biorąc więc pod uwagę obecny stan prawny, dla pracodawców bardzo korzystne jest zawarcie umowy-zlecenia ze studentem do 26. roku życia, bowiem w takiej sytuacji na pracodawcy nie ciąży obowiązek odprowadzania składek.

 

Zaznaczyć należy, że nie ma zupełnie żadnego znaczenia, czy student studiuje w ramach studiów dziennych, zaocznych czy wieczorowych.

 

Istotne jest to, że dla celów ubezpieczenia społecznego studentem do dnia 30 września danego roku jest osoba, która kontynuuje naukę w ramach studiów.

Skreślenie osoby z listy studentów a ubezpieczenie z tytułu zawartej umowy-zlecenia

Z chwilą skreślenia z listy studentów sytuacja diametralnie się zmieniła, bowiem w stosunku do Pana powstał ustawowy obowiązek ubezpieczenia z tytułu zawartej umowy-zlecenia.

 

Zgodnie z treścią art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami” oraz osobami z nimi współpracującymi.

 

Potwierdzeniem powyższego jest również art. 13 tej ustawy „obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy – od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy”.

 

Bezsporne jest, że z chwilą skreślenia z listy studentów pracodawca zatrudniający Pana w ramach umowy-zlecenia winien odprowadzić składki na ubezpieczenie.

Niepoinformowanie pracodawcy o skreśleniu z listy studentów

Z uwagi na fakt, iż Pan pracodawcy nie poinformował o skreśleniu z listy studentów, pracodawca – płatnik składek – nie wykonał zobowiązania.

 

Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.

 

W chwili obecnej sugeruję przeprowadzić rozmowę z pracodawcą.

Złożenie przez pracodawcę deklaracji rozliczeniowej korygującej

Pracodawca jako płatnik składek może złożyć do ZUS-u deklarację rozliczeniową korygującą wraz z uregulowaniem zaległości składkowych i w ten sposób sytuacja zostanie uzdrowiona; podstawa prawna to art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Reasumując, w mojej ocenie sytuacje można w sposób wyżej wskazany uzdrowić. Sugeruję przeprosić pracodawcę i ustalić, w jaki sposób uregulować zaległości składkowe.

 

W przypadku braku uregulowania powyższych zaległości składkowych ZUS wyda decyzję w sprawie określenia należności składkowych, a w razie braku uregulowania zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne mające na celu zaspokojenie ZUS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »