Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skreślenie z listy studentów a ubezpieczenie społeczne

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 07.07.2011

Pracuję na umowę-zlecenie i do niedawna byłem studentem. Pół roku temu skreślono mnie jednak z listy, a ja nie poinformowałem o tym pracodawcy. Nikt nie odprowadzał więc za mnie składek. Jak mógłbym rozwiązać tę sytuację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W czasie, gdy Pan był studentem, tj. do czasu skreślenia z listy studentów, pracodawca zatrudniający Pana w ramach umowy-zlecenia nie musiał odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Biorąc więc pod uwagę obecny stan prawny, dla pracodawców bardzo korzystne jest zawarcie umowy-zlecenia ze studentem do 26. roku życia, bowiem w takiej sytuacji na pracodawcy nie ciąży obowiązek odprowadzania składek.

 

Zaznaczyć należy, że nie ma zupełnie żadnego znaczenia, czy student studiuje w ramach studiów dziennych, zaocznych czy wieczorowych.

 

Istotne jest to, że dla celów ubezpieczenia społecznego studentem do dnia 30 września danego roku jest osoba, która kontynuuje naukę w ramach studiów.

 

Z chwilą skreślenia z listy studentów sytuacja diametralnie się zmieniła, bowiem w stosunku do Pana powstał ustawowy obowiązek ubezpieczenia z tytułu zawartej umowy-zlecenia.

 

Zgodnie z treścią art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami” oraz osobami z nimi współpracującymi.

 

Potwierdzeniem powyższego jest również art. 13 tej ustawy „obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy – od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy”.

 

Bezsporne jest, że z chwilą skreślenia z listy studentów pracodawca zatrudniający Pana w ramach umowy-zlecenia winien odprowadzić składki na ubezpieczenie.

 

Z uwagi na fakt, iż Pan pracodawcy nie poinformował o skreśleniu z listy studentów, pracodawca – płatnik składek – nie wykonał zobowiązania.

 

Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.

 

W chwili obecnej sugeruję przeprowadzić rozmowę z pracodawcą.

 

Pracodawca jako płatnik składek może złożyć do ZUS-u deklarację rozliczeniową korygującą wraz z uregulowaniem zaległości składkowych i w ten sposób sytuacja zostanie uzdrowiona; podstawa prawna to art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Reasumując, w mojej ocenie sytuacje można w sposób wyżej wskazany uzdrowić. Sugeruję przeprosić pracodawcę i ustalić, w jaki sposób uregulować zaległości składkowe.

 

W przypadku braku uregulowania powyższych zaległości składkowych ZUS wyda decyzję w sprawie określenia należności składkowych, a w razie braku uregulowania zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne mające na celu zaspokojenie ZUS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus siedem =

»Podobne materiały

Wynajem świetlicy wiejskiej i pobieranie opłat

Moje pytanie dotyczy działalności samorządu, a konkretnie zasad wynajmu świetlic wiejskich i pobierania za to opłat. W mojej gminie przewodniczący rady gminy i zarazem sołtys miejscowości, w której mieszkam, odpowiada za wynajem sali wiejskiej na różne uroczystości. Gminny regulamin przewiduje opłat

 

Bony towarowe oskładkowane przez ZUS

ZUS oskładkował bony towarowe dla pracowników, ponieważ nie brałam pod uwagę kryterium dochodowego, wydając je. Ich wartość różniła się w związku ze stanowiskiem pracownika i np. liczbą dzieci. Złożono pozew zbiorowy, ponieważ ZUS wydał decyzję dla każdego pracownika osobno. Ustawa o ZFŚS ogólnie re

 

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny po utracie pracy

Straciłam pracę. Do ubezpieczenia w moim zakładzie pracy zgłoszony był mój syn. Dzisiaj idę do lekarza i przedłużam zwolnienie lekarskie lub jeśli nie będzie takiej konieczności zarejestruję się w urzędzie pracy. Jak wygląda ubezpieczenie syna gdybym była na zwolnieniu lekarskim, a jak jeśli będę za

 

Dlaczego środki z OFE po zmarłym mężu trafiły do ZUS?

Rok temu zmarł mój mąż, z którym od sześciu lat byłam w separacji sądowej. Miał zgromadzone środki w OFE, które zostały wypłacone dzieciom jako uposażonym, a mnie na przysługujące pieniądze fundusz u siebie utworzył subkonto. Uzasadniono to tym, że tylko w ten sposób mogą mi je przekazać, ale po prz

 

Zasada trwałości decyzji administracyjnych

Przy składaniu dokumentów o wyliczenie kapitału początkowego okazało się, że przez okres kilku dni pobierałam zasiłek macierzyński i jednocześnie zaczęłam pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Pani w urzędzie pracy powiedziała, że w takim przypadku muszę podpisać oświadczenie, że poświadczyłam nieprawd

 

Powrót do Polski i ubezpieczenie zdrowotne

Ponad 30 lat temu moja matka wyszła za mąż za obywatela Francji. Przyjęła obywatelstwo francuskie i zrezygnowała z polskiego. Obecnie jej mąż jest ciężko chory i po jego śmierci matka chce na stałe powrócić do Polski. Posiada emeryturę. Jakie kroki należy poczynić, aby mogła mieć ubezpieczenie zdrow

 

Bony towarowe oskładkowane przez ZUS

ZUS oskładkował bony towarowe dla pracowników, ponieważ nie brałam pod uwagę kryterium dochodowego, wydając je. Ich wartość różniła się w związku ze stanowiskiem pracownika i np. liczbą dzieci. Złożono pozew zbiorowy, ponieważ ZUS wydał decyzję dla każdego pracownika osobno. Ustawa o ZFŚS ogólnie re

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »