.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Świadczenie pielęgnacyjne a inwestowanie w waluty i kryptowaluty

• Opublikowano: 07-12-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem ojcem niepełnosprawnego dziecka, którym się opiekuję i pobieram z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne. Co za tym idzie – nie mogę podjąć żadnej innej pracy zarobkowej. A czy mogę inwestować w waluty, na przykład czy mogę kupić kryptowaluty? Czy inwestowanie w taki sposób narazi mnie na utratę świadczenia pielęgnacyjnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Świadczenie pielęgnacyjne a inwestowanie w waluty i kryptowaluty

Warunki pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
    – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Przepis zatem wyklucza zatrudnienie, jak i jakąkolwiek inną pracę zarobkową, ale jednocześnie nie definiuje, czym jest „praca zarobkowa”.

 

Sądownictwo milczy na temat tego, czy „inwestycje” wykluczają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Bez wątpienia sam zakup kryptowalut nie wyklucza świadczenia pielęgnacyjnego, bowiem nie jest to jeszcze czerpanie dochodu. Natomiast otrzymywanie pieniędzy z gry na giełdzie, ze sprzedaży kryptowalut również nie powinno mieć wpływu na przysługujące stronie uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rezygnacja z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem

Podstawową przesłanką, jaką musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne, należąca do kręgu osób zobowiązanych do alimentacji, jest rezygnacja z pracy zarobkowej spowodowana koniecznością sprawowania permanentnej opieki nad osobą bliską o określonym stopniu niepełnosprawności, przy czym na równi z rezygnacją z zatrudnienia (pracy zarobkowej) należy traktować niepodejmowanie pracy (zatrudnienia). Z tego należy wysnuć wniosek, że nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wymaga łącznego spełniania obydwu przesłanek. A więc gdy osoba uprawniona do tego świadczenia spełnia obie przesłanki, to – o ile nie prowadzi działalności gospodarczej, w wyniku której pobiera dochody z takich źródeł, jak np. gra na giełdzie, sprzedaż kryptowaluty, które są rozliczane za pomocą PIT-38 – ma prawo pobierać świadczenie pielęgnacyjne. W momencie gdy się ww. PIT-em rozlicza, traci prawo do świadczenia.

 

Inwestowanie w kryptowaluty a ryzyko utraty świadczenia pielęgnacyjnego

Należy pamiętać, że wymiana jednej kryptowaluty na inną nie stwarza obowiązku podatkowego, niezależnie od tego czy dokonywana jest na giełdzie, czy też jednostkowo. Jeśli zatem podatnik kupi Bitcoiny, a następnie wymienia je na inną kryptowalutę, to przychód nie powstaje. Przychód pojawia się dopiero, gdy podatnik wymieni kryptowaluty na prawny środek płatniczy (pieniądze) na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku oraz w przypadku zapłaty walutami wirtualnymi za towary lub usługi. Wówczas ma Pan obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38 i zapłacić podatek 19%. Natomiast PIT-38 z kryptowalut należy składać, nawet gdy podatnik nie uzyskał żadnych przychodów i ponosił jedynie wydatki na zakup kryptowaluty. A zatem w momencie wymiany kryptowaluty na pieniądze czy zapłaty nią za towary (usługi) podejmuje Pan aktywność zarobkową i ryzyko utraty świadczenia oraz wezwania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia jest wysokie.

 

Natomiast owa tematyka nie doczekała się wyroku sądowego.

 

Niekonstytucyjność uzależnienia świadczenia od rezygnacji z pracy zarobkowej – stanowisko RPO

Dodam też, że pojawiło się stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich z maja tego roku, w którym wskazuje on, że uzależnienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od rezygnacji opiekuna osoby z niepełnosprawnością z pracy zarobkowej jest niezgodne z Konstytucją, która nakłada na władze obowiązek pomocy tym osobom. Być może zatem art. 17 zostanie uznany przez Trybunał za niekonstytucyjny i umożliwi aktywność zarobkową. Na ten moment nie zalecam podejmować takich aktywności, bowiem ryzyko utraty świadczenia (a nawet wezwania do zwrotu tego już pobranego (bowiem niepodejmowanie aktywności zarobkowej musi być spełnione przez cały okres pobierania) jest bardzo wysokie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu