.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Umowa na pracę zdalną z zagranicznym pracodawcą

Rozważam pracę zdalną dla zagranicznego pracodawcy (bez siedziby w Polsce), jednocześnie będąc zatrudnioną w Polsce. Od polskiej umowy są płacone składki: emerytalna, rentowa i zdrowotna; umowa z zagranicznym pracodawcą może być albo umową o pracę, albo umową-zlecenia, albo o dzieło. Za granicą płacona będzie tylko składka na wypadek bezrobocia oraz emerytura (prywatna). Czy jeśli umowa z zagranicznym pracodawcą będzie umową o pracę, to muszę płacić dodatkowe składki w Polsce? Czytam w internecie, że posiadając jednocześnie umowę o pracę i umowę-zlecenia, składki są liczone od umowy o pracę. Nie rozumiem natomiast, czy mój przypadek się pod to łapie, skoro składki odciągane są już od umowy. Czy jeśli umowa z zagranicznym pracodawcą będzie umową cywilnoprawną, to część z tych składek może się nie dublować z tym, co jest płacone za granicą? Rozumiem, że zagraniczna firma, nie posiadając siedziby w Polsce i NIP-u, może zawrzeć ze mną porozumienie, na mocy którego to ja płacę podatki i odprowadzam podatki (stąd moje pytanie).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Umowa na pracę zdalną z zagranicznym pracodawcą

Kwestie związane z Pani ubezpieczeniem (zakładam, że pracodawca ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej) reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Umowa z zagranicznym pracodawcą o pracę a ubezpieczanie

Ponieważ można podlegać ubezpieczeniu tylko w jednym państwie, to art. 11 ust. 3 lit a tego rozporządzenia problem ten, niejako rozwiązując, mówi, że „osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego”. Decydujące dla miejsca podlegania ubezpieczeniom społecznym jest zatem miejsce świadczenia pracy, a nie siedziba pracodawcy.

 

Potwierdzają to liczne orzeczenia sądów. Przykładowe niżej Pani zacytuję.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt III AUa 1309/17: „W przypadku pracowników najemnych generalną regułą jest podleganie systemowi zabezpieczenia społecznego tylko jednego kraju, w którym jest świadczona praca (lex loci laboris)”.

 

Tak więc będą mieć w stosunku do Pani obowiązywanie przepisy polskiej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowa umowa o pracę z zagranicznym pracodawcą

Z tego, co rozumiem, umowę o pracę ma Pani zawartą z polskim pracodawcą, wynagrodzenie nie jest niższe niż minimalne i od niej oczywiście opłacane są wszystkie składki.

 

Dodatkowo z innym, drugim i zagranicznym pracodawcą będzie zawarta umowa-zlecenie.

 

Z umowy o pracę oczywiście podlega Pani zawsze pełnym ubezpieczeniom, ile tych umów o pracę by Pani nie zawarła, zawsze będzie obowiązek opłaty pełnego ubezpieczenia z tego tytułu, z każdej z nich.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń

Kwestie zbiegów tytułów do ubezpieczeń reguluje art. 9 ust 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z przepisu tego wynika zasada, że w przypadku zbiegu u danej osoby kilku tytułów bezwzględnych ubezpieczenia (umowa o pracę) dochodzi do kumulacji obowiązków ubezpieczenia z tych tytułów, co oznacza powstanie obowiązku odprowadzania składek od każdej z tych działalności zarobkowych. W sytuacji natomiast zbiegu tytułu bezwzględnego (umowa o pracę) z tytułem ogólnym (umowa zlecenie zawarta z innym pracodawcą) obowiązek ubezpieczenia powstaje co do zasady tylko z tytułu bezwzględnego.

 

Dlatego też z umowy-zlecenia, skoro nadal będzie Pani pozostawała w stosunku pracy z innym pracodawcą, nie będzie obowiązku zapłaty składek ZUS. Gdyby Pani umowę-zlecenie zawarła ze swoim pracodawcą, wówczas istniałby obowiązek opłaty składek ZUS. Takie są zasady oskładkowania, jeżeli zastosowanie ma prawo polskie, a w tym przypadku także ono zastosowanie ma – jak wyżej wyjaśniłam.

Podwójne składki od umów

Od umowy o pracę muszą być płacone absolutnie wszystkie składki jakie przewiduje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Opłata składki na „prywatną emeryturę” jest czymś czego ta ustawa nie reguluje, podobnie jak opłata składki od bezrobocia, jak ją Pani nazywa (rozumiem, że chodzi o odpowiednik naszego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

 

Jeżeli chodzi o tego typu wydatki jak ten ostatni, to w odniesieniu oczywiście do polskiego porządku prawnego obowiązek zapłaty istnieje także w przypadku umowy zlecenie i taki wydatek nie jest zaliczany czy potrącany dlatego, że ktoś płaci go też z innego tytułu. Zgodnie z art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązek opłacania takich składek ciąży też z tytułu umowy zlecenia, o ile jest ona oskładkowana. W Pani przypadku nie będzie.

 

Natomiast składki na dodatkową emeryturę to już w ogóle coś, co pozostaje poza tymi regulacjami.

 

Dlatego uważam, że wartości tych nie będzie można odliczyć, bo jedno jest z punktu widzenia polskiego prawa coś dobrowolnym zupełnie, a w drugim przypadku z umowy-zlecenia w Polsce tej składki na fundusz pracy zleceniodawca by nie płacił.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 9 lat udziela porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu