.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.03.2022 • Zaktualizowane: 18.03.2022

Chciałam zapytać, czy mam kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym: zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Mam ukończone studia podyplomowe na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna oraz studium specjalne dla nauczycieli „socjoterapia” – 190 godzin. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli „kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, gimnazjach specjalnych, oddziałach specjalnych w gimnazjach ogólnodostępnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiada osoba, która:

 

1) ukończyła studia lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną”.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela

„Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, gimnazjach specjalnych, oddziałach specjalnych w gimnazjach ogólnodostępnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust. 1, posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w § 3–6, a ponadto ukończyła studia, zakład kształcenia nauczycieli, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów”.

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych

Oznacza to, że zajęcia rewalidacyjne może prowadzić osoba, która:

 

  • ukończyła studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub
  • posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkolu oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

 

Nauczyciel może prowadzić zajęcia rewalidacyjne, jeżeli posiadane przez niego wykształcenie jest zgodne z rodzajem niepełnosprawności dziecka. Oznacza to, że zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem:

 

  • niepełnosprawnym intelektualnie prowadzi oligofrenopedagog,
  • słabosłyszącym prowadzi surdopedagog lub surdologopeda,
  • słabowidzącym prowadzi tyflopedagog,
  • ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera prowadzi rehabilitant osoby autystycznej albo oligofrenopedagog, jeśli u dziecka niepełnosprawność intelektualna występuje jako niepełnosprawność sprzężona.

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych

„Kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów odpowiednio niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach i placówkach, posiada osoba, która ukończyła:

 

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia, lub

4) zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii”.

 

W mojej opinii jeśli ma Pani przygotowanie pedagogiczne, to ukończone studia podyplomowe dają Pani kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacji z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl