.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Eksmisja męża alkoholika przed rozwodem

• Opublikowano: 03-08-2022 • Autor: Radca prawny Marek Gola

Mój mąż jest alkoholikiem, oczekuję na sprawę rozwodową, a on mieszka w moim domu i nie chce się wyprowadzić. Jak mogę pozbyć się z domu męża–alkoholika? Czy mogę go eksmitować z domu przed rozwodem. Nie dokłada do utrzymania domu, nie dokłada do rachunków, a do tego awanturuje się i robi non stop problemy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Eksmisja męża alkoholika przed rozwodem

Nakaz opuszczenia mieszkania przez męża–alkoholika

W mojej ocenie w chwili obecnej ma Pani dwie możliwości, których domagać się Pan może równolegle, tj. wystąpić do sądu okręgowego, przed którym toczy się sprawa o rozwód, z wnioskiem o zabezpieczenie poprzez nakazanie opuszczenia mężowi wspólnie zajmowanego miejsca zamieszkania, a to wobec przemocy, którą względem Pani stosuje (mniemam, że mamy do czynienia ze znęcaniem psychicznym, a być może także fizycznym). Druga to skierowanie do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości z wnioskiem o nakazanie mężowi opuszczenia lokalu mieszkalnego, a to wobec treści art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z art. 11a ww. ustawy „jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia”.

Przemoc w rodzinie

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Zachodzi zatem pytanie, czy z takim zachowaniem męża mamy do czynienia w Pani sprawie?

 

Musi mieć Pani świadomość, że aktualnie wobec pandemii [stan prawny z dnia 23.02.2022] wstrzymano wykonywanie wyroków eksmisyjnych, co z kolei powoduje, że nawet jeżeli będzie Pani po rozwodzie i uzyska wyrok eksmisyjny, to dopóki pandemia będzie trwała, dopóty nie będzie go można wykonać (wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy nastąpi zmiana przepisów, aczkolwiek tego nie sposób przewidzieć). 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu