.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Eksmisja męża alkoholika przed rozwodem

Autor: Marek Gola

Mój mąż jest alkoholikiem, oczekuję na sprawę rozwodową, a on mieszka w moim domu i nie chce się wyprowadzić. Jak mogę pozbyć się z domu męża–alkoholika? Czy mogę go eksmitować z domu przed rozwodem. Nie dokłada do utrzymania domu, nie dokłada do rachunków, a do tego awanturuje się i robi non stop problemy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Eksmisja męża alkoholika przed rozwodem

Nakaz opuszczenia mieszkania przez męża–alkoholika

W mojej ocenie w chwili obecnej ma Pani dwie możliwości, których domagać się Pan może równolegle, tj. wystąpić do sądu okręgowego, przed którym toczy się sprawa o rozwód, z wnioskiem o zabezpieczenie poprzez nakazanie opuszczenia mężowi wspólnie zajmowanego miejsca zamieszkania, a to wobec przemocy, którą względem Pani stosuje (mniemam, że mamy do czynienia ze znęcaniem psychicznym, a być może także fizycznym). Druga to skierowanie do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości z wnioskiem o nakazanie mężowi opuszczenia lokalu mieszkalnego, a to wobec treści art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z art. 11a ww. ustawy „jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia”.

Przemoc w rodzinie

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Zachodzi zatem pytanie, czy z takim zachowaniem męża mamy do czynienia w Pani sprawie?

 

Musi mieć Pani świadomość, że aktualnie wobec pandemii [stan prawny z dnia 23.02.2022] wstrzymano wykonywanie wyroków eksmisyjnych, co z kolei powoduje, że nawet jeżeli będzie Pani po rozwodzie i uzyska wyrok eksmisyjny, to dopóki pandemia będzie trwała, dopóty nie będzie go można wykonać (wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy nastąpi zmiana przepisów, aczkolwiek tego nie sposób przewidzieć). 

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl