.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Brak ubezpieczenia OC z winy firmy ubezpieczającej

• Opublikowano: 30-04-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W tym roku zwróciłem się jak zwykle przez e-maila do mojego ubezpieczyciela, gdzie jestem już lata ubezpieczony, o podanie mi sumy, jaką mam wpłacić za OC na następny rok. Niestety nie otrzymałem informacji, więc zadzwoniłem do dyrektora placówki i okazało się, że w tamtym roku ubezpieczenie zostało przerwane bez jakiejkolwiek informacji – żadnego wypowiedzenia umowy – a środki są do odbioru. Okazuje się, że rok jeździłem bez OC z winy firmy ubezpieczeniowej. Co powinienem teraz zrobić? Dlaczego tak się stało?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak ubezpieczenia OC z winy firmy ubezpieczającej

Automatyczne przedłużenie OC

Zgodnie z 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeśli posiadacz danego pojazdu mechanicznego najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem umowy ubezpieczenia OC zawartej na 12 miesięcy nie złoży do towarzystwa ubezpieczeniowego wypowiedzenia, to umowa ta zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnego roku.

 

Ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok, jeżeli polisa nie została opłacona w całości. Jeśli nie opłacił Pan składki za wcześniejszy rok, nie przedłużyła się ona automatycznie na kolejny, a składka zapłacona w roku, w którym nie było polisy – jest to zwrotu. To właściwie jedyny powód braku ubezpieczenia.

 

Drugim jest zmiana właściciela w ciągu okresu ubezpieczenia – także powoduje ustanie ubezpieczenia z końcem okresu trwania umowy.

 

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w brzmieniu pierwotnym stanowił, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Przepis ten zawierał klauzulę prolongacyjną, która przewidywała milczące zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres 12 miesięcy, z mocy ustawy. Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 11 lutego 2012 r., wprowadzono obowiązek zakładu ubezpieczeń potwierdzenia zawarcia umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jak też obowiązek wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, wraz z pouczeniem o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy zgodnie z ust. 1 oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia. Przepis art. 28 ustawy po wejściu w życie powołanej nowelizacji przewiduje, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie i w takim przypadku, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej tylko za okres, przez który ponosił odpowiedzialność

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Polisa ubezpieczeniowa

Fakt otrzymania czy nieotrzymania polisy pozostaje bez wpływu na ocenę skuteczności obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia, w tym uiszczenia należnej składki. Polisy ubezpieczeniowej nie należy bowiem utożsamiać z samą umową ubezpieczeniową. Polisa jest tylko dokumentem potwierdzającym zawarcie samej umowy ubezpieczenia. Wystawienie i istnienie polisy nie stanowi przesłanki ważności umowy ubezpieczenia (wyrok SA w Łodzi z z dnia 14 marca 1996 r. sygn. akt IACr 62/96).

 

Jeśli miał Pan opłaconą polisę w całości – ma Pan ubezpieczenie. Proszę o przesłanie dokumentów, abym mogła przeanalizować sprawę dokładnie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu