.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Urlop macierzyński a prawo do trzynastki

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 30.01.2014

W 2011 r. byłam na urlopie macierzyńskim. Nie przepracowałam 6 miesięcy i nie dostałam „trzynastki”. Czy po wyroku TK z 2012 r. moja sytuacja uległa zmianie, tj. czy mam prawo do trzynastki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080) pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

 

Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

 

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku między innymi nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej).

 

Przy obliczaniu „trzynastki” nie uwzględnia się:

 

  1. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
  2. wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  1. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

 

Jednakże zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r. (P 59/11) sposób ukształtowania art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, a więc przepisu, który określa katalog wyjątków od zasady efektywnego wykonywania pracy w okresie co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym, jako warunku uzyskania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ma charakter niepełny. Pomija bowiem okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku.

 

Wobec powyższego należy przyjąć, że osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego mimo nieprzepracowania 6 miesięcy należy wypłacać dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

Stan prawny odnoszący się do art. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym ukształtowany powołanym wyrokiem TK obliguje pracodawców „budżetowych” do wliczenia okresu przebywania pracownic na urlopie macierzyńskim do okresu „przepracowania” uprawniającego do trzynastki nie tylko na przyszłość (od daty wyroku TK), ale też za okresy wsteczne poprzedzające datę wyroku TK.

 

Ponieważ roszczenie o zapłatę trzynastki – będące roszczeniem ze stosunku pracy – przedawnia się z upływem 3 lat od daty wymagalności, to powołując się na ww. wyrok TK, pracownica, która w 2011 r. była na urlopie macierzyńskim i której pracodawca dotąd odmówił wypłaty trzynastki, może zasadnie kierować pod adresem pracodawcy żądanie wypłaty trzynastki za 2011 r., aż do 31 marca 2015 r.

 

Tak więc ma Pani jeszcze czas na żądanie od pracodawcy wypłaty zaległej trzynastki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl