.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cesja umowy na roboty budowlane bez wspominania inwestorowi o kłopotach finansowych spółki

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 24.07.2017

Mamy podpisaną umowę na roboty budowlane z inwestorem. Posiadamy dwie spółki z o. o. i z powodu problemów finansowych chcielibyśmy zrobić cesję umowy z inwestorem na drugą spółkę. Jak można wskazać powód inwestorowi, by nie wspominać o kłopotach finansowych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy prawa wskazują jedynie, że dokonanie cesji długu wymaga zgody kontrahenta. Wynika to z następującej konstrukcji prawnej z Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 509.

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.”

 

„Art. 519.

§ 1. Osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu).

§ 2. Przejęcie długu może nastąpić:

1) przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;

2) przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna”.

 

Oba te przepisy trzeba stosować łącznie przy umowach wzajemnych, do których należy zawarta przez Was umowa, bowiem w tego typu umowach jest się zarówno dłużnikiem, jak i wierzycielem odpowiednio do umówionego zakresu zobowiązań. Kluczowa w tej sytuacji pozostaje więc:

 

  1. treść łączącej podmioty umowy,
  2. przyczyna i cel takiej cesji.

 

Rozumiem i zakładam, że te kłopoty finansowe polegają na tym, że wolelibyście, aby Państwa spółka nie otrzymała zapłaty, bowiem zostanie z niej wyegzekwowana kwota, której nie chcecie stracić. W takiej sytuacji w zasadzie oczekiwany efekt można osiągnąć, podpisując umowę cesji wierzytelności, co nie wymaga zgody dłużnika (w tym przypadku inwestora). Jeżeli jednak chodzi o innego rodzaju kłopoty, które wiązałyby się z brakiem środków i mocy przerobowych na realizację zadania określonego w umowie – wówczas cesja byłaby możliwa tylko za zgoda wierzyciela (inwestora).

 

Dlatego najpierw należy wnikliwie przeanalizować umowę, aby upewnić się, że inwestor nie zastrzegł sobie mimo wszystko prawa do dokonywania jakiejkolwiek cesji przez kontrahenta – bo wtedy powyższe traci na aktualności. Jeżeli więc umowa przewidywałaby obowiązek uzyskania zgody, to taka zgoda byłaby konieczna bez względu na teść powyższych przepisów.

 

Zakładam jednak, że takiego zastrzeżenia nie było, zaś Państwa firma chce uniknąć egzekucji z zapłaconej przez inwestora ceny. W takim przypadku w oparciu o art. 509 spółki zawarłyby umowę cesji wierzytelności. Po zawarciu umowy należy jedynie poinformować kontrahenta o cesji oraz o niezbędnych danych technicznych do rozliczenia z „druga spółką”, na rzecz której wpływałaby zapłata za wykonanie przez Państwa robót budowlanych. Taka cesja nie zmienia niczego w zakresie zobowiązań wobec inwestora, tzn. to nadal Państwa spółka ma obowiązek wykonania umowy.

 

Na koniec muszę jednak dodać, że jeżeli już przeciw Państwa spółce toczy się egzekucja, to taka cesja zostanie anulowana przez komornika jako czynność zmierzająca do uszczuplenia majątku dłużnika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton