Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyczepa kempingowa (transportowa) na działce a inspekcja nadzoru budowlanego

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 27.05.2010

Zastanawiam się, czy grozi mi inspekcja nadzoru budowlanego. Na swojej działce rolnej chcę bowiem zaparkować na stałe zarejestrowaną i w pełni homologowaną przyczepę transportową i stworzyć z niej pomieszczenie gospodarcze. Czy może mi grozić inspekcja nadzoru budowlanego? Czy na działce siedliskowej będą obowiązywać te sama prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do treści pytania, uprzejmie wyjaśniam aspekty sprawy.

 

Jeżeli Pana przyczepa w miejscu, gdzie stoi, nie jest powiązana trwale z gruntem, czyli nie jest podłączona pod przyłącz wody lub energii elektrycznej, lub kanalizacji, i jest zarejestrowana w wydziale komunikacji, to jest wyłącznie traktowana jako pojazd. Nie można w takim wypadku traktować jej jako tymczasowy obiekt budowlany.

 

Jeżeli zaś przyczepa w miejscu, gdzie stoi, jest powiązana z gruntem, tzn. jest podłączona do ww. przyłączy (woda lub energia, lub kanalizacja), to niestety jest w rozumieniu przepisów prawa budowlanego tymczasowym obiektem budowlanym.

 

Podstawa prawna: art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego.

 

Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

 

W związku z powyższym przepisem pozwolenia na budowę nie wymaga tymczasowy obiekt budowlany wyłącznie przez okres 120 dni od dnia jego usytuowania na działce.

 

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego.

 

Art. 29 ust. 1 pkt 12: „Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu”.

 

Po tej dacie, tj. po upływie 120 dni, niestety musi Pan zgłosić tymczasowy obiekt budowlany do właściwego starostwa po to, by uzyskać pozwolenie na budowę.

 

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego.

 

Według art. 30 ust. 1 zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12.

 

Co może Pan w tej sytuacji zrobić?

 

Po pierwsze, należy odpowiedzieć na pytanie, czy przyczepa jest połączona z gruntem. Jeżeli nie jest, to przyczepa jest traktowana jako pojazd, zatem inspekcja nadzoru budowlanego Panu nie grozi.

 

Po drugie, jeżeli korzysta Pan z przyłączy, o których pisałam wyżej, to obecnie są trzy możliwości:

 

  1. Pierwsza możliwość: usuwa Pan przyczepę z obecnego miejsca i ustawia w innym miejscu, jednak w ten sposób można uniknąć problemów wyłącznie na czas 120 dni. Po upływie tego terminu niestety problem powróci. Wówczas po raz kolejny będzie mógł Pan zmieniać miejsce usytuowania przyczepy.
  2. Druga możliwość: zgłasza Pan – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego – przyczepę jako tymczasowy obiekt budowlany do starostwa powiatowego i korzystając z zapisu art. 59 ustawy o planowaniu przestrzennym, może Pan uzyskać pozwolenie bez konieczności przedstawiania warunków zabudowy – ale to jest tylko jednorazowa zmiana trwająca do roku.

 

Podstawa prawna: art. 59 ustawy o planowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.):

 

„1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

 

3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości:

  1. wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo
  2. przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania”.

  

  1. Trzecia możliwość: zgłasza Pan – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego – przyczepę jako tymczasowy obiekt budowlany do starostwa powiatowego i przedstawia warunki zabudowy – wówczas uzyska Pan pozwolenie na zawsze, i to w tym konkretnym miejscu.

 

Takie są możliwości, natomiast jeżeli po upływie 120 dni nie usunie Pan przyczepy z tego konkretnego miejsca lub nie uzyska pozwolenia na budowę, to inspekcja nadzoru budowlanego może Panu narobić kłopotów.

 

Reasumując powyższe, wprawdzie nic nie będzie Pan budował, jednak musi Pan wystąpić o pozwolenie na budowę, przedstawiać warunki zabudowy itp., czyli prawie tak, jakby budował Pan domek. Przy tym pragnę zaznaczyć, że nie ma znaczenia, na jakiej działce przyczepa zostanie usytuowana (czy na działce siedliskowej, budowlanej, czy nawet na ulicy) – wszędzie obowiązują bowiem przepisy Prawa budowlanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus IX =

23.11.2016

Polskie orzecznictwo zmierza już w kierunku patologii.
Polecam ten artykuł i wyrok WSA w Gdańsku (sygnatura akt: II SA/Gd 49/16) http://www.rp.pl/Nieruchomosci/311229967-Pozwolenie-na-budowe-do-mieszkania-w-przyczepie.html#ap-1

Marcin

05.03.2014

Obiekt tymczasowy (do 120 dni) nie wymaga pozwolenia, ale wymaga zgłoszenia w Starostwie PRZED posadowieniem i to minimum 30 dni wcześniej. Samo "przesuwanie" obiektu po działce nie rozwiązuje sprawy - wyroki Sądów Administracyjnych są niekorzystne.

Bud

»Podobne materiały

Prawo sąsiedzkie – szpecące obiekty przy granicy z działką sąsiada

Działkę mojej mamy od działki sąsiadów oddziela drewniany płot o wysokości 1,5 m, usytuowany w odległości 4,5 m od okien i tarasu jej domu. Ostatnio tuż za tym płotem, wzdłuż jego długości sąsiedzi wmurowali na stałe ukośną suszarkę do bielizny o długości 3,5 m, szerokości 1,5 m i wysokośc

 

Rampa samochodowa a pozwolenie na budowę

Czy na budowę rampy samochodowej dla potrzeb działalności w domu prywatnym (dla samochodów dostawczych) wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?  

 

Wniosek Zarządu Dróg w sprawie warunków zabudowy i złożenie od niego odwołania

Złożyliśmy w gminie wniosek o wydanie warunków zabudowy dla naszej działki, na której chcemy wybudować dom. Działka przylega do drogi głównej i gruntowej. Otrzymaliśmy projekt, który nas satysfakcjonuje. Wszystkie organy go zaakceptowały, ale Powiatowy Zarząd Dróg zgłosił uwagę, by zmienić wjazd na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »