Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku i przepisanie połowy mieszkania na dziecko

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 05.01.2011

Rozwodzę się z mężem, który postanowił przepisać swoją część naszego mieszkania na naszego syna, który ma 15 lat. Czy jest taka możliwość? Jak to przeprowadzić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, należy przede wszystkim przytoczyć treść art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku”.

 

Z powyższej regulacji wynika, że wspólność majątkowa małżeńska nie jest „zwykłą” współwłasnością praw i rzeczy wchodzących w skład majątku małżonków, a właśnie stanowi niejako współwłasność niepodzielną. Dopiero ustanie tej wspólności majątkowej małżeńskiej, czy to w drodze separacji, rozwodu czy umowy małżeńskiej majątkowej wspólność tę znoszącej albo orzeczenia sądu w tym przedmiocie, sprawia, że małżonkowie stają się współwłaścicielami tych składników majątku.

 

Dopiero w takim stanie rzeczy możliwe jest rozporządzenie udziałem w tym majątku przez każdego z małżonków, czyli np. przekazanie swojego udziału we wspólnym mieszkaniu innej osobie w drodze darowizny.

 

Podkreślenia wymaga, iż stosownie do przepisu art. 43 § 1 tegoż kodeksu „oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym”.

 

Zgodnie jednak z § 2 „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji”.

 

Natomiast „przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym″ (§ 3).

 

Powyższe oznacza zatem, iż pomimo że zasadą jest domniemanie równych udziałów stron w majątku wspólnym, to w opisanych powyżej sytuacjach każde z małżonków może domagać się obalenia tego domniemania i ustalenia proporcji tych udziałów w sposób odmienny, np. 25% dla jednego małżonka oraz 75% dla drugiego, gdyż ten małżonek w znacznie wyższym stopniu przyczyniał się do utrzymania rodziny i domu i to z jego pracy małżonkowie zgromadzili większość swojego majątku.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, odpowiadając na Pani pytanie, wskazać należy, że aby Pani mąż mógł dokonać rozporządzenia swoim udziałem w majątku małżeńskim, konieczne jest albo umowne, w drodze aktu notarialnego, dokonanie przez Państwa rozdzielności majątkowej, albo złożenie w sądzie wniosku o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

 

Podkreślić należy jednak, że w praktyce konieczne będzie zawarcie co najmniej dwóch umów w formie aktu notarialnego – jednej, ustalającej rozdzielność majątkową między Państwem, oraz drugiej, obejmującej darowiznę Pani męża jego udziału we własności Państwa mieszkaniu na rzecz Państwa syna.

 

Jeśli jest Pani zainteresowana dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 1 =

»Podobne materiały

Przepisanie domu na krewnego

Wuj chce przepisać dom na mnie. Odziedziczył go po zmarłej żonie, która przepisała go w obecności notariusza na wuja. Żona wuja była siostrą mojej matki, miała też jeszcze dwóch braci. Wszyscy oni zrzekli się prawa do domu jeszcze za życia cioci. Wujostwo nie ma swoich dzieci. Rodzice wujostwa

 

Przepisanie domu we współwłasności otrzymanego w spadku

Mama jest współwłaścicielką 1/2 nieruchomości, ale w rzeczywistości zajmuje prawie cały dom. Zmarły brat mamy już nie żyje, a spadek był dziedziczony w częściach ułamkowych. Mama chciałaby zapisać w testamencie to mieszkanie mi i mojej córce. Zmarły brat miał jednak dwóch synów. Proszę o podanie opt

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »