.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dopisanie drugiego najemcy

Mieszkam z siostrą i jej rodziną w mieszkaniu komunalnym od wielu lat. Siostra jest głównym najemcą mieszkania. Ja jestem w nim zameldowany. Czy można dopisać mnie jako drugiego najemcę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dopisanie drugiego najemcy

Czy można dopisać inną osobę jako drugiego najemcę mieszkania komunalnego?

Poniżej wyjaśniam Panu wątpliwości związane z tym, czy można dopisać Pana jako drugiego najemcę mieszkania komunalnego.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.):

 

„1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

 

2. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej”.

 

Zgodnie z ust. 3 tego art. wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem czynności wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 7 i 8, może być powierzane zarządcom nieruchomości, o których mowa w przepisach rozdziału 3 działu V.

 

Art. 25 ust. 3 u.g.n. daje podstawę prawną powierzenia przez gminę czynności składających się na gospodarowanie zasobem gminnym zarządom nieruchomości, rzeczoznawcom majątkowym oraz pośrednikom w obrocie nieruchomościami, z wyjątkiem:

 

  • zbywania i nabywania nieruchomości,

 

  • wynajmowania, wydzierżawiania i używania na okres powyżej 3 lat,

 

  • podejmowania czynności w postępowaniu sądowym.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zasady i kryteria wynajmowania lokali komunalnych

Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (u.o.p.l.) przewidują, że rada gminy uchwala zasady i kryteria wynajmowania lokali komunalnych, więc najwięcej potrzebnych informacji osoby zainteresowane lokalami komunalnymi znajdą w uchwałach rad gmin.

 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy uchwalane przez radę gminy są aktami prawa miejscowego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2002 r., II SA/Wr 177/02, OSS 2002, nr 3, poz. 73).

 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 5 u.o.p.l. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać: tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej. Sposób tej kontroli należy określić w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Poddanie kontroli społecznej oznacza powołanie organu mającego realizować i urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. Organ taki może być wyłącznie organem kontrolnym (opiniującym), współdziałającym z organami uprawnionymi przy realizacji zadań ustawowych.

 

Jak wyjaśnił NSA w wyroku 17 grudnia 2004 r. (OSK 883/2004, LEX nr 164541): „zasady wynajmowania lokali winny być tak skonstruowane, by ci spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe (jak warunki zamieszkiwania i wysokość dochodu), od których zależy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu, z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym względzie w uchwale kryteria”.

 

Zasadniczo oprócz zgody gminy nic nie jest wymagane. Jeśli spełnia Pan kryteria określone w uchwałach i nie posiada tytułu do innego lokalu, gmina powinna dopisać Pana jako drugiego najemcę.

 

W tym celu należy udać się do zarządcy budynku albo do wynajmującego (gminy) i wnioskować o aneks do umowy najmu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu