.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak usunąć wpis z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)?

Autor: Kiecana Kamil • Opublikowane: 04.05.2022 • Zaktualizowane: 04.05.2022

W Krajowym Rejestrze Karnym widnieje nieaktualny wpis dotyczący karalności. Wyrok w zawieszeniu uległ zatarciu kilka lat temu, ale w KRK wciąż widnieje wpis. Proszę o informację, jakie kroki podjąć, aby wpis został usunięty. Sprawa jest pilna, ponieważ aktualnie w toczącym się innym postępowaniu policja uzyskała informację z KRK o karalności (nieaktualną). Dowiedziałem się o tym dzisiaj, przeglądając akta podczas końcowego udostępnienia materiałów dochodzenia. Mam 3 dni na złożenie wniosków. Czy powinienem złożyć wniosek z informacją o nieaktualnej informacji widniejącej w KRK, czy też dopiero tłumaczyć to podczas sprawy sądowej (akt oskarżenia jeszcze nie został przekazany do sądu)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak usunąć wpis z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)?

Automatyczne usunięcie wpisu z KRK

Zgodnie z Kodeksem karnym:

 

„Art. 106. [Uznanie skazania za niebyłe]

Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

Art. 106a. [Wyłączenie zatarcia skazania]

Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Art. 107. [Przesłanki zatarcia skazania]

§ 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4a. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Art. 108. [Zatarcie przy zbiegu skazań]

Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań”.

 

Zatem wpis o skazaniu powinien być automatycznie usunięty z rejestru skazanych, skoro doszło do wskazanego przez Pana zatarcia skazania.

Wniosek o wykreślenie wpisu

Jeśli z niewiadomych przyczyn wpis nie został wykreślony, to należałoby niezwłocznie napisać wniosek o wykreślenie wpisu. Można uzyskać pomoc w przygotowaniu takiego pisma w ramach osobnego zlecenia.

 

Co do Pana ostatniego pytania, to w mojej ocenie powinien Pan we wskazanym terminie złożyć pismo wyjaśniające z informacją o nieaktualnej informacji widniejącej w KRK, bez czekania do sprawy sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl