Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Instalacja pieca c.o. w piwnicy

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 24.03.2009

Nabyłem lokal mieszkalny, ale w akcie notarialnym jest mowa tylko o 3 pokojach, kuchni i przedpokoju. Ostatnio wystąpiłem z prośbą do wspólnoty o możliwość podłączenia pieca c.o. w piwnicy. Wspólnota zgodziła się, ale wymaga dokumentów potwierdzających, które piwnice są moją własnością. Nadmieniam, że poprzednia właścicielka posiadała 4 piwnice, ale nie mam ich ujętych w akcie notarialnym. Jak mogę zachować te piwnice?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Instalacja pieca c.o. w piwnicy

Piwnica nie została wpisana do aktu notarialnego zakupu mieszkania

Piwnica może stanowić tzw. pomieszczenie przynależne do lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności lokalu.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, takie pomieszczenia, które nawet do niego bezpośrednio nie przylegają lub są położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal. Takie pomieszczenia to w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”. 

 

Zgodnie z tą definicją piwnica może stanowić część składową lokalu. W takiej sytuacji dzieli ona los prawny mieszkania, z którym jest związana. Zbycie lokalu pociąga za sobą przejście na nabywcę prawa do piwnicy.

 

Może też zaistnieć sytuacja, że piwnice stanowią część wspólną nieruchomości.

 

To, czy piwnice są pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych, czy też stanowią część wspólną nieruchomości, ma znaczenie przy ustalaniu udziału danego właściciela w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej przypisany danemu lokalowi to stosunek powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

Czy piwnica jest pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego?

W Pana sytuacji wydaje się, że piwnice nie są pomieszczeniami przynależnymi do poszczególnych lokali, lecz częścią wspólną nieruchomości.

 

Przemawia za tym okoliczność, że w aktach notarialnych właścicieli mieszkań piwnice nie są wyszczególnione jako pomieszczenia przynależne.

 

Akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu oprócz opisu samego lokalu powinien zawierać też wzmiankę o rodzaju, położeniu i powierzchni pomieszczeń przynależnych.

 

Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi powinny być zaznaczone na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym – także na wyrysie z operatu ewidencyjnego. Dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu.

 

Jeżeli więc w umowie notarialnej ustanawiającej odrębną własność lokalu i w załączniku do niej nie są wykazane piwnice jako pomieszczenia przynależne, to stanowią one część wspólną nieruchomości.

 

Ważny może się tu okazać art. 3 ust. 7 ustawy o własności lokali, mówiący, że w budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie własności co najmniej jednego lokalu i ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej bez uwzględnienia powierzchni pomieszczeń przynależnych lub w sposób inny niż określony w ust. 3, a przy wyodrębnianiu kolejnych lokali ustalano wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej w taki sam sposób – do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu stosuje się takie zasady obliczania udziału w nieruchomości wspólnej, jak przy wyodrębnieniu pierwszego lokalu.

 

Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli wszyscy właściciele lokali wyodrębnionych i dotychczasowy właściciel nieruchomości ustalają w umowie nową wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

Prawdopodobnie w przypadku Pana wspólnoty właściciele mieszkań nie nabyli własności piwnic przy wyodrębnieniu własności lokalu. Taka praktyka była szeroko stosowana w latach ubiegłych, zwłaszcza przy wyodrębnianiu własności lokali.

Montaż pieca co w części wspólnej budynku mieszkalnego

Co do zamontowania w piwnicy pieca c.o., a tym samym zmiany sposobu ogrzewania Pana mieszkania – to należy stwierdzić (zwłaszcza jeżeli chce się Pan odłączyć od zainstalowanej w budynku sieci c.o.), że może Pan tego dokonać tylko za zgodą pozostałych współwłaścicieli. Wynika to z tego, że zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 4 zmiana przeznaczenia części wspólnej jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd nieruchomością. W takiej sytuacji nie wystarczy Panu zgoda zarządu nieruchomości.

 

Tu na marginesie podam, że nie wszyscy prawnicy traktują zainstalowanie pieca c.o. w piwnicy jako czynność przekraczającą zwykły zarząd i uważają, że do tego wystarczy zgoda udzielona przez zarząd. Wynika to z tego, że nie sprecyzowano pojęcia zwykłego zarządu i czynności przekraczających zwykły zarząd rzeczą wspólną. W związku z tym różne działania mogą być różnie interpretowane.

 

Nadmienię jeszcze, że zamontowanie pieca c.o. wymaga wielu pozwoleń. Organy administracji także różnie interpretują montowanie pieca c.o. w piwnicy. W niektórych przypadkach organy te żądają zgody zarządu nieruchomości, kiedy indziej – przedłożenia zgody wszystkich współwłaścicieli. Wynika to właśnie z różnych interpretacji przepisów o zarządzie nieruchomości.

 

W Pana sytuacji, moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem byłoby uzyskanie zgody wspólnoty mieszkaniowej, wyrażonej w uchwale właścicieli, na zamontowanie w piwnicy pieca c.o. Jeżeli właściciele się zgodzą na zamontowanie pieca c.o. w piwnicy, w której chciałby Pan go zamontować, to zarząd nie będzie mógł się temu sprzeciwić.

 

Jeżeli wszystkim właścicielom zależy na tym, aby piwnice, które obecnie zajmują, a które są obecnie faktycznie częściami wspólnymi nieruchomości, stały się pomieszczeniami przynależnymi do poszczególnych lokali – to mogą w drodze umowy pomiędzy wszystkimi współwłaścicielami lokali podzielić część wspólną do używania (każdy z właścicieli uzyska prawo wyłącznego korzystania z danych piwnic, które nadal będą stanowiły część wspólną nieruchomości) lub ustalić w umowie nowe wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (choć co do tej możliwości istnieją zdania przeciwne).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 10 =

»Podobne materiały

Kobieta w ciąży a wypowiedzenie zmieniające

Jestem zatrudniona w firmie, w której aktualnie trwają zwolnienia grupowe. Jestem w ciąży. Mój szef chce mi obniżyć stanowisko pracy wraz ze zmianą wynagrodzenia na niższe. Może to zrobić za pomocą wypowiedzenia zmieniającego lub proponuje mi podpisanie stosownego wypowiedzenia. Dowiedziałam się, że

 

Część mieszkania przeznaczona na działalność firmy a konieczność zwrotu bonifikaty

Wykupiłem z bonifikatą mieszkanie komunalne (ponad cztery lata temu). Chciałbym wydzielić część kuchni na niewielką pracownię, w której umieszczę biurko i komputer. Sprzęt będę wykorzystywać do prowadzenia firmy, która będzie miała siedzibę w tym mieszkaniu. Kuchnia wciąż będzie spełniała swoją funk

 

Odziedziczenie kamienicy i kwestia jej lokatorów

Planuję złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, którego przedmiotem jest kamienica. Wraz z innymi współwłaścicielami chcielibyśmy sprzedać budynek, ale bez lokatorów. Co z umowami najmu z MPGM? Jak będzie wyglądała sytuacja lokatorów mających wyroki sądowe o nakazie eksmisji? Cz

 

Problem z zapisem w księdze wieczystej i z zameldowaniem

Niedawno miałem okazję przeglądać księgi wieczyste. Okazało się, że jestem zapisany jako właściciel niewielkiego fragmentu działki, jednak nie posiadam żadnego aktu własności. Czy mogę tak zostawić tę nieścisłość, czy powinienem coś z tym zrobić? Dodam, że jest to rów, w którym często zbiera się wod

 

Zwrot pozwu w sprawie cywilnej z powodu braków formalnych

Wczoraj otrzymałam z sądu rejonowego zarządzenie przewodniczącego o zwrocie mojego pozwu. Chodzi o sprawę cywilną – zdewastowania mojego mieszkania przez lokatorów. Wpłacona kaucja nie pokryła nawet w części wyrządzonych mi szkód. Kwota, której się domagam, to 4000 zł + odsetki. W uzasadnieniu

 

Próba zastraszenia przez telefon

Niedawno odebrałem trzy telefony. Odbierając, przedstawiłem się z imienia i nazwiska, a rozmówca powiedział, że przede mną duże problemy i że mi nie odpuści. Niestety, kilka dni później spadł mi telefon i skasowały się z pamięci numery rozmówcy. Czy taką sytuację można uznać za próbę zastraszen

 

W jakiej odległości od rzeki można wybudować dom?

Czy są jakieś przepisy jednoznacznie określające, w jakiej odległości od rzeki można budować dom?

 

Darowizna przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką

Moje pytanie dotyczy darowizny przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Tydzień temu ogłoszono moją upadłość, nie posiadam znacznego majątku, jednakże przypomniała mi się sprawa darowizny od rodziców połowy działki zabudowanej domem. Rodzice w 2012 r. przepisali mi i bratu tę nieruchomość po

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »