.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Koniec umowy o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego a ponowna ciąża

• Autor: Elżbieta Kaczmarek

12.11 urodziłam syna, umowę mam do 31.12, jestem obecnie na urlopie macierzyńskim do 12.11, który wypłaca mi ZUS. Okazało się, że obecnie jestem w ciąży. Co mam robić, jakie mam prawa? Czy dostarczyć zwolnienie chorobowe podczas urlopu macierzyńskiego do ZUS-u?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Koniec umowy o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego a ponowna ciąża

Zasiłek macierzyński mimo rozwiązania umowy o pracę

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dnia 12.11 urodziła Pani syna. Pani umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dniem 31.12, z upływem okresu, na jaki została zawarta.

 

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy utraciła Pani prawo do niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, jednak na podstawie art. 29a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645) zachowała Pani uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (łącznie 52 tygodnie).

Zwolnienie chorobowe i zasiłek

Z dniem rozwiązania umowy o pracę ustał Pani tytuł do ubezpieczenia chorobowego. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (art. 7 pkt 1 ustawy zasiłkowej).

 

Analogicznie prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego.

Brak prawa do zasiłku chorobowego

W obecnej sytuacji, jeżeli nie podejmie Pani zatrudnienia lub innej działalności, której podjęcie rodzi obowiązek ubezpieczenia chorobowego lub uprawnienia do objęcia tym ubezpieczeniem na zasadach dobrowolności w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (np. pozarolniczej działalności gospodarczej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług), nie będzie przysługiwać Pani prawo do zasiłku chorobowego, a po urodzeniu dziecka prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 

Podejmując zatrudnienie albo inną działalność, należy pamiętać, że nabycie prawa do zasiłku chorobowego uzależnione jest od upływu tzw. okresu wyczekiwania (okresu karencji). Co do zasady, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy zasiłkowej, ubezpieczony obowiązkowo (np. z tytułu umowy o pracę) nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, a ubezpieczony dobrowolnie – po upływie 90 dni tego ubezpieczenia.

Minimalne świadczenie rodzicielskie

Jeżeli jednak nie podejmie Pani zatrudnienia ani innej działalności, po urodzeniu dziecka – na podstawie art. 17c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) – będzie mogła Pani ubiegać się o świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł, które również wypłacane jest przez okres 52 tygodni.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Elżbieta Kaczmarek
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu