Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przelewanie zarobionych pieniędzy na konto żony w celu uniknięcia zajęcia komorniczego

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 05.07.2019

Muszę wyjechać do pracy za granicę. To będzie zlecenie na razie na miesiąc. Narobiłem sobie długów i obecnie nie pracuję. Jestem od kilku lat w separacji i rozdzielności majątkowej z żoną. Aby uniknąć większych kłopotów, postanowiłem żonie spłacać zaległe alimenty na córkę. Czy mogę pracodawcy podać konto walutowe żony, aby zarobione przeze mnie pieniądze były tam przesyłane? Czy komornik może zająć żonie te pieniądze? Czy polski pracodawca, jeśli komornik o to wystąpi, zajmie te pieniądze? Jak wygląda sprawa zajęcia komorniczego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Przelewanie zarobionych pieniędzy na konto żony w celu uniknięcia zajęcia komorniczego

Co do zasady, odpowiedzialność majątkowa osób pozostających w związku małżeńskim obejmuje majątek odrębny dłużnika oraz majątek wspólny dłużnika i jego małżonki, chyba że nastąpiło ograniczenie, zniesienie, wyłączenie lub ustanie wspólności majątkowej.

 

Obecnie, skoro u Pana ustała wspólność majątkowa małżeńska (rozdzielność a ponadto separacja), wynagrodzenia za pracę stanowi składnik majątku osobistego tylko Pana, a nie majątku wspólnego. Ponadto ogólną zasadą jest, że wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy tylko wobec jednego z małżonków, a zapewne tak jest w Pana przypadku, co do zasady uprawniony jest do prowadzenia egzekucji tylko i wyłącznie z majątku osobistego tego dłużnika. W Kodeksie postępowania cywilnego (K.p.c.) jest jasno wskazane, że egzekucję prowadzi się do rachunku bankowego dłużnika (art. 889) lub rachunku wspólnego (art. 8911, 8912 (o ile istnieje majątek wspólny). A zatem komornik nie może prowadzić egzekucji z rachunku bankowego Pana żony. Gdyby takie działanie podjął, bank odmówi dokonania takiego zajęcia z powodu braku tożsamości pomiędzy osobą dłużnika a właścicielem rachunku, gdyż z tego, co rozumiem, jest to rachunek wyłącznie Pana żony.

 

Niemniej proszę nie zapominać, że komornik może prowadzić egzekucję z wynagrodzenia za pracę (o ile nie zostało ono jeszcze wypłacone). Egzekucja z wynagrodzenia za pracę może być prowadzona jedynie wtedy, gdy Pan jako dłużnik jest zatrudniony u danego pracodawcy w momencie dokonania zajęcia wynagrodzenia przez komornika. Zajęcie polega na zawiadomieniu dłużnika, że do pełnego uregulowania długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia i rozporządzać nim w inny sposób poza częścią wolną od zajęcia. Zawiadomienie komornik przesyła także pracodawcy zatrudniającego dłużnika i wzywa, aby ten nie wypłacał zajętego wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia, lecz przekazywał je bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu dług, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo bezpośrednio komornikowi.

 

Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia zawiadomienia pracodawcy, co wiąże się z tym, że pracodawca od tej chwili nie może, do wysokości egzekwowanej wierzytelności i pełnego pokrycia długu, wypłacać pracownikowi jako dłużnikowi wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia. Niezastosowanie się pracodawcy do wezwania komornika wywołuje skutek w postaci odpowiedzialności cywilnej, a nawet karnej.

 

Pracodawca sam musi wyliczyć, jaką część wynagrodzenia wypłacać dłużnikowi, kierując się postanowieniami z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu pracy. Zatem po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych:

 

  • sumy egzekwowane na zaspokojenie alimentów podlegają potrąceniu do wysokości 60% wynagrodzenia;
  • sumy egzekwowane na pokrycie należności innych niż alimenty podlegają potrąceniu do wysokości 50% wynagrodzenia.

 

Przy potrącaniu sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż alimenty, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. To ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w której egzekwowane są alimenty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - 0 =

»Podobne materiały

Środek zaskarżenia

Sąd wzywa mnie do wyjawienia majątku w związku z postępowaniem windykacyjnym. Sprawa wiąże się z nakazem zapłaty za towar, którego nigdy nie kupowałam od pozywającego mnie kontrahenta. Jak się bronić? Czy przysługuje mi jakiś środek zaskarżenia?

Odzyskanie pieniędzy od byłego najemcy mieszkania

Miesiąc temu moje mieszkanie opuściła lokatorka, zostawiając niezapłacone należności oraz szkody w mieszkaniu. Mam jedynie jej adres zameldowania. Czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

TP SA – tryb zwrotu długu

Mam dług w TP SA z lat 1995-1999. Spłacam go przez komornika. Czy istnieje możliwość przekazywania rat bezpośrednio do wierzyciela lub ewentualnie umorzenia odsetek?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »