.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie działalności gospodarczej w cudzym mieszkaniu - użyczenie lub wynajem

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.09.2021 • Zaktualizowane: 27.09.2021

Chciałbym zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą w cudzym mieszkaniu, które będę wynajmować lub mieć użyczone. Między mną a właścicielem (mieszkanie jest własnością osoby fizycznej) nie istnieją powiązania rodzinne, jednak chciałbym poznać prawa i zobowiązania obu stron w poszczególnych opcjach.
Opcje, które rozważam:
1) Odpłatna umowa najmu:
a) Podpisana częściowo na cele mieszkaniowe i cele gospodarcze (załóżmy podział: 60% firma, 40% mieszkanie).
Jak wygląda rozliczenie kosztów z mojej strony (tj. wynajmującego)?
Czy w takim wypadku mogę te 60% wrzucić w koszty uzyskania przychodu? Co z pozostałymi 40%? Jak mają się do tego rachunki w lokalu, czy muszą być przepisane na moją firmę, czy mogą być dalej na właściciela, a ja to mogę wciąż rozliczać w KUP?
Jak wygląda rozliczenie kosztu ze strony właściciela lokalu (załóżmy, że rozlicza się ryczałtem 8,5%)? Mieszkaniowe 40% * 0 (lokal na cele mieszkaniowe) + firmowe 60% * kwota najmu * 8,5% ryczałtu?
b) W całości na cele gospodarcze.

Czy mogę wtedy mieszkać w takim mieszkaniu? Jak wygląda rozliczenie kosztów analogicznie do ww. punktów?
2) Nieodpłatna umowa użyczenia. Rozumiem, że tu z mojej strony zawsze powstaje przychód, który muszę wykazać w rozliczeniu.
Czy można taką umowę rozgraniczyć na „mieszkalną” i „firmową”? Co się z tym wiąże?
Czy właściciel też musi w jakiś sposób wykazać przychód, skoro jest to użyczenie poza I i II stopniem?
Właściciel użycza córce mieszkanie z możliwością podnajmu – ona decyduje się na zawarcie ze mną umowy. Kto powinien się z tej umowy w dalszym ciągu rozliczać i w jaki sposób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie działalności gospodarczej w cudzym mieszkaniu - użyczenie lub wynajem

Koszty najmu w działalności gospodarczej

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

 

Jeśli chce Pan wrzucać w koszty firmy, koszt najmu mieszkania – musi Pan odpowiednio skonstruować umowę – zapis w umowie najmu musi pozwolić na wykorzystywanie mieszkania na potrzeby działalności gospodarczej, musi Pan wydzielić pomieszczenie jedynie na działalność, sporządzić oświadczenie, które pokazuje, jaką część mieszkania stanowi wydzielone pomieszczenie i może Pan wliczać w koszty firmy tylko tę część wydatków, która odpowiada procentowo wydzielonemu pomieszczeniu.

 

Należy więc odpowiednio dostosować umowę do powierzchni pomieszczeń.

Umowa użyczenia cudzego mieszkania

Umowa użyczenia polega na tym, że użyczający zezwala biorącemu do używania, na bezpłatne używanie rzeczy, przez czas oznaczony lub nieoznaczony (art. 710–719 Kodeksu cywilnego). Jest więc z natury rzeczy nieodpłatna. Trzeba jednocześnie zauważyć, iż biorącego do używania obciążają zwykłe koszty używania rzeczy i utrzymania jej w stanie niepogorszonym.

Obowiązki podatkowe

Na osobie użyczającej lokal mieszkalny nie ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Niezależnie od tego, komu lokal został użyczony. Od 1 stycznia 2009 r. użyczający już nie musi określać opodatkowanego przychodu z tytułu użyczenia. Przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym – powstaje u biorącego nieruchomość do używania. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodem jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

 

Musi Pan zapłacić podatek dochodowy od użyczenia. I nie ma Pan zasadniczo co wrzucać w koszty. Chyba że opłacone media w części odpowiadającej powierzchni przeznaczonej na działalność.

 

Nie ma znaczenia, czy właściciel użyczy mieszkanie córce, a ta Panu wynajmie, czy użyczy. Jeśli wynajmie – to ona odpowiada za podatek od dochodu, jeśli użyczy Panu – to nie ma żadnych konsekwencji podatkowych dla niej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »