Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup samochodu ciężarowego w Niemczech a VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 04.12.2019

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem samochód ciężarowy na terenie Niemiec w ramach WNT. Miał być przeznaczony na handel i nie zamierzałem rejestrować go w Polsce, jednak na prośbę klienta po kilku miesiącach od zakupu zarejestrowałem auto. Czy w związku z tym muszę złożyć do urzędu skarbowego informację VAT-23 i zapłacić podatek VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup samochodu ciężarowego w Niemczech a VAT

Fot. Fotolia

Zakup pojazdu z innego kraju UR a rozliczenia WNT

W sytuacji gdy dochodzi do nabycia pojazdu z innego kraju UE, który ma stanowić towar u polskiego podatnika, mamy do czynienia z typowymi zasadami rozliczenia WNT. Sprawa wygląda jednak inaczej, gdy środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju.

Rejestracja samochodu kupionego w Niemczech a VAT

Jak bowiem stanowi art. 103 ust. 3-5 ustawy VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, który ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, ma być użytkowany na terytorium kraju, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Dodatkowo podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu (VAT-23). Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

VAT za samochód zakupiony na WNT

Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że już sam fakt dokonania rejestracji powoduje, że powyższy przepis znajdzie zastosowanie. Należy również zaznaczyć, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanowiskiem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, w sytuacji gdy po pewnym czasie od dokonania WNT podatnik przeznaczy pojazd do rejestracji to konieczne jest:

 

1) złożenie informacji VAT-23 dotyczącej środka transportu, oraz

2) skorygowanie deklaracji VAT-7 złożonej za okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów celem wykazania w niej kwoty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu podlegającej wpłacie w terminie 14 dni (poz. 18 deklaracji VAT-7),

3) wpłacenie podatku należnego (w tym zakresie podatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku należnego VAT od pierwotnego WNT pojazdu).

 

Tak stwierdził WSA w Rzeszowie w wyroku z 23.03.2010 r., I SA/Rz 158/10:

 

„Należy tutaj podkreślić, iż inaczej przedstawia się sytuacja podatnika który sprowadza pojazd samochodowy traktując go jako towar handlowy, nie mając zamiaru rejestrowania go na terenie kraju. W takiej sytuacji, jak słusznie przyjął organ, podatnik nie ma obowiązku złożenia informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu VAT-23, opłaty podatku VAT od nabycia samochodu oraz odebrania zaświadczenia o uiszczeniu podatku VAT-25. W momencie jednak zmiany decyzji i powzięcia zamiaru zarejestrowania pojazdu przez podatnika na terenie kraju będą go obciążać wszystkie wskazane powyżej czynności służące prawidłowemu rozliczeniu tej transakcji, w tym obowiązki wynikające z przepisu art. 103 ust. 3 i 4 ustawy VAT.

 

Skoro zatem podatnik nie dokonał wskazanego rozliczenia w momencie sprowadzenia pojazdu gdyż nie miął takiego obowiązku, ponieważ traktował pojazd jako towar handlowy, a następnie zmienił decyzję w tej kwestii i powziął zamiar zarejestrowania sprowadzonego pojazdu na terytorium kraju, to z uwagi na moment powstania obowiązku podatkowego sytuacja taka powodować będzie konieczność dokonania rozliczenia tej transakcji w sposób przedstawiony na wstępie. Będzie to powodowało obowiązek złożenia korekty deklaracji VAT-7 za stosowny okres rozliczeniowy oraz złożenia deklaracji VAT-23 i dopełnienia pozostałych czynności o których była mowa wyżej.”

 

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 5.11.2009 r., nr IBPP1/443-835/09/LSz:

 

„Natomiast w sytuacji gdy Wnioskodawca podejmie decyzję o zmianie przeznaczenia środka transportu nabytego jako towar handlowy na środek trwały, wówczas do Wnioskodawcy będą mieć zastosowanie ww. przepisy art. 103 ust. 3, 4, 5, 6 oraz art. 105 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Należy przy tym zauważyć, że powyższa okoliczność, tj. podjęcie decyzji o zmianie stanu statusu nabytego uprzednio środka transportu jako towaru handlowego na środek trwały, nie może mieć wpływu na zmianę momentu powstania obowiązku podatkowego, który w tej sytuacji powstaje zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, a należny podatek winien być obliczony i wpłacony w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3 w związku z ust. 4 tej ustawy.

 

Zatem powyższe zdarzenie rodzić będzie obowiązek złożenia korygującej deklaracji VAT-7 oraz deklaracji VAT-23 i zgodnie z przepisem art. 103 ust. 3 i 4 ustawy o VAT dokonania obliczenia i wpłacenia podatku VAT należnego.”

 

Tak samo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w piśmie z dnia 26.06.2012 r., nr IPTPP2/443-291/12-5/KW:

 

„Reasumując, Wnioskodawca w sytuacji zmiany przeznaczenia przedmiotowych środków transportu z towarów handlowych na środki trwałe po kilku miesiącach od daty ich wewnątrzwspólnotowego nabycia, winien z tego tytułu zapłacić podatek w należnej wysokości oraz złożyć informację VAT-23. Jednocześnie winien dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wystąpił obowiązek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tych pojazdów.”

 

Z powyższego wynika, że stanowisko organów podatkowych jest takie, że należy wpłacić dodatkowo podatek należny. Z racji tego, że podatek z tego tytułu został już opłacony przy dokonywaniu WNT podatnikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu nadpłaconego podatku należnego w ramach pierwotnego WNT. Inne podejście powodowałoby podwójne opodatkowanie nabycia pojazdu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus osiem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki