Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do pobytu Ukrainki w Polsce po porodzie

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 09.08.2018

Jestem obywatelką Ukrainy, pracuję w Polsce od 10 lat, mam kartę czasowego pobytu do końca października. Obecnie jestem w ciąży z Polakiem, z którym nie jestem w związku małżeńskim. Uzna on dziecko, ale ślubu nie weźmiemy. Czy będę miała prawo do pobytu w Polsce po porodzie? Będąc na macierzyńskim, nie będę mogła przedłużyć karty pobytu. Obawiam się o losy swoje i dziecka.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Pani dziecko z chwilą urodzenia uzyska obywatelstwo polskie z mocy prawa, bowiem jego ojcem jest obywatel polski. Wynika to jednoznacznie z art. 14 ustawy o obywatelstwie polskim stwierdzającym: „małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy: 1) co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim; 2) urodził się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone”. Konieczne jest jedynie, by ojciec uznał dziecko, z czym – jak Pani pisze – nie będzie najmniejszego problemu.

 

Fakt, iż dziecko nabędzie obywatelstwo polskie, niestety nie ma żadnego wpływu na Pani status w Polsce, bowiem Pani nadal pozostaje cudzoziemką. Jeżeli chce Pani pozostać legalnie w Polsce, może się Pani ubiegać kolejny raz o wydanie pozwolenia na pobyt czasowy lub wystąpić do prezydenta o nadanie Pani obywatelstwa polskiego.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o obywatelstwie polskim „obywatelstwo polskie cudzoziemcowi może nadać Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym”.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy „wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego zawiera: 

 

1) dane cudzoziemca; 

2) adres zamieszkania; 

3) informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie; 

4) informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa; 

5) informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej; 

6) informację o znajomości przez cudzoziemca języka polskiego; 

7) dane małżonka cudzoziemca; 

8) informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości; 

9) uzasadnienie. 

 

Do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa była w  pkt 1, 5, 7.

2) posiadane dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w pkt 3 i yżej4 po; 

3) fotografie osób objętych wnioskiem”. 

 

„Wojewoda i konsul przekazują Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z dokumentami, które składa się wraz z wnioskiem oraz własną opinią. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia. Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.”

 

Istotnym argumentem przemawiającym za przyznaniem Pani obywatelstwa jest znajomość przez Panią języka, wieloletni pobyt w Polsce, stałe zatrudnienie, związek z Polakiem oraz ciąża/urodzenie dziecka, które z mocy prawa będzie obywatelem polskim.

 

Kolejną możliwością legalnego pozostania w Polsce jest skorzystanie przez Panią z procedury udzielenia ochrony uzupełniającej, z uwagi na aktualna sytuację polityczną na Ukrainie. Zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej art. 15:

 

„Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez: 

1) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,

2) tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, 

3) poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego – i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia”. 

 

„Podmiotami wyrządzającymi poważną krzywdę, o której mowa w art. 15, mogą być: 

1) organy władzy publicznej kraju pochodzenia; 

2) ugrupowania lub organizacje kontrolujące kraj pochodzenia lub znaczną część jego terytorium. Jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności uzasadniające obawę cudzoziemca przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec będzie mógł bezpiecznie i legalnie przemieścić się na tę część terytorium i zamieszkać na niej, uznaje się, że nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy w kraju pochodzenia”. 

 

Przy ocenie, czy sytuacja na części terytorium kraju uzasadnia udzielenie ochrony, bierze się pod uwag okoliczności dominujące na tej części terytorium kraju oraz osobiste uwarunkowania cudzoziemca (art. 18 ustawy). Wnioskodawca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wniosek za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej, obejmującego terytorialnym zasięgiem działania m.st. Warszawę (art.  28 ust. 2).

 

Fakt, iż dziecko nabędzie obywatelstwo polskie, nie oznacza, iż musi ono pozostać na terenie kraju (u ojca), w sytuacji gdyby Pani nakazano opuszczenie Polski. Dziecko musiałoby zostać w kraju jedynie w sytuacji, gdyby jego ojciec wywalczył przed sądem powierzenie mu władzy rodzicielskiej nad nim ze wskazaniem, iż miejscem pobytu dziecka jest zawsze miejsce zamieszkania ojca. Postępowania takie są długotrwałe i z praktyki sądowej, wiem iż w 95% spraw sądy niemal z automatu powierzają wykonywanie władzy rodzicielskiej matkom, a nie ojcom. Tak więc proszę się nie martwić i wszcząć procedurę o nadanie obywatelstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - trzy =

»Podobne materiały

Legalizacja ślubu z obywatelem USA i jego prawa po przyjeździe do Polski

Córka wzięła w Stanach ślub z obywatelem USA. Obecnie oboje chcą zamieszkać w Polsce. Czy potrzebna jest legalizacja małżeństwa? Jakie dokumenty są potrzebne, by zawrzeć w Polsce ślub cywilny? Jakie prawa będzie miał w Polsce zięć? Czy musi on starać się (jak to się załatwia?) o

Ślub z cudzoziemcem (Nepalczykiem) – jakie dokumenty będą potrzebne?

Chciałabym zawrzeć związek małżeński z mężczyzną z Nepalu. Zależy nam na ślubie cywilnym w Polsce. Jakie dokumenty i procedury musimy przejść, żeby wziąć ślub? Narzeczony mieszka w tej chwili w Danii, ma wizę ważną do grudnia 2011.

Zezwolenie na pobyt stały cudzoziemca – męża Polki

Wyszłam za mąż za obywatela Nigerii, ślub jest już zarejestrowany w Polsce. Niebawem mąż przyjeżdża do mnie (ma wizę czasową). Chcemy, by w tym czasie uzyskał pozwolenie na pobyt i pracę, gdyż zamierzamy mieszkać na stałe w Polsce. Jakie powinniśmy spełnić warunki, by uzyska
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »