Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ogródek działkowy po rozwodzie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.08.2018

Podczas trwania małżeństwa zakupiliśmy ogródek działkowy na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Koszt 8 tys zł. Dodam, że bez prawa do ziemi, jeśli w ogóle to ma znaczenie. Podczas zakupu na wniosku wskazaliśmy oboje nas jako współwłaścicieli. Potem nastąpił rozwód. Nie było podczas rozwodu ani potem podziału majątku. Bez zgody byłego męża nie mogę sprzedać ogródka, a że zalega on z alimentami 5 tys. zł niedorzeczne wydaje mi się przekazanie mu połowy kwoty za sprzedaż ogródka. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ogródek działkowy po rozwodzie

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż przeprowadzenie sprawy o podział majątku objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską nie może obejmować wyłącznie ogródka/działki w zasobach ROD-u z pominięciem pozostałych składników.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

„Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)”.

 

Zasadne jest zatem ustalenie, jaki składniki majątkowe objęte są ww. ustawową wspólnością majątkową. Zwracam szczególna uwagę na składki zgromadzone w ramach OFE i subkoncie, o którym mowa w pkt 4. Zachodzi pytanie, czy w opisanym przez Panią przypadku nie mogłaby się Pani pokusić na żądanie nierównych udziałów. 

 

Żądania ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym jest możliwe jedynie co do całego majątku wspólnego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 278/01, „małżonek nie może żądać na podstawie art. 43 § 2 k.r.o. ustalenia nierównych udziałów w niektórych składnikach majątku wspólnego”.

 

Jak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2002 r., sygn. akt III CKN 1018/2000, „warunkiem ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia ważnych powodów oraz przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu (art. 43 § 2 kro)”.

 

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

 

Niestety, ale alimenty zasądzone na Państwa wspólne dziecka, a nie na Panią. Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego nie mogą być umorzone przez potrącenie:

 

  1. wierzytelności nieulegające zajęciu;
  2. wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania;
  3. wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych;
  4. wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.

 

W chwili obecnej nie widzę możliwości prawnych, by dzielić działkę z pominięciem pozostałych składników majątkowych. Niestety, ale prawo w odniesieniu do opisanej przez Panią sytuacji nie „wychodzi naprzeciw”.

 

Reasumując, w pierwszej kolejności należy ustalić składniki majątkowe, które stanowią Państwa wspólny majątek. Nadto pragnę zwrócić uwagę na środki z OFE, albowiem bardzo często bywa tak, że małżonek lepiej zarabiający ma większe środki na koncie OFE, a w czasie podziału środki te podlegają podziałowi po połowie (chyba że sąd ustali nierówne udziały). Należy zatem dokładnie przeanalizować powyższe, czy na skutek podziału nie uzyska Pani więcej, aniżeli się Pani spodziewała.  

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki