Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniesienie aportem działek do spółki z o.o. a VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 29.11.2018

Jestem właścicielem i współwłaścicielem większej liczby działek budowlanych. W przyszłości planuję wnieść te działki aportem do sp. z o.o., w której będę większościowym udziałowcem. Przeraża mnie jednak wizja wpłaty VAT-u. Zgodnie z informacją na wielu stronach www jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej nie podlegam podatkowi VAT. Czy jednak zapłata tego podatku nie dotyczy nowej spółki? Spółka ma zajmować się oczyszczeniem terenu z zarośli, doprowadzeniem mediów i sprzedażą przygotowanych w ten sposób działek budowlanych. Czy istnieje możliwość wprowadzenia aportu w postaci nieruchomości bez zapłacenia VAT-u już na początku działalności? Czy wystąpią przy tej czynności inne podatki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniesienie aportem działek do spółki z o.o. a VAT

Fot. Fotolia

Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki z o.o. może stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Będzie to miało miejsce jedynie w przypadku, gdy osoba wnosząca aport będzie posiadała status podatnika.

 

Definicję podatnika znajdziemy w art. 15 ust. 1 ustawy VAT. W świetle tego przepisu podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy VAT).

 

Powyższe oznacza, że osoba fizyczna wnosząca swój prywatny majątek jako aport do spółki z o.o. nie działa jako podatnik i nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług. Podatku tego nie musi również uiszczać nowo powstała spółka.

 

Wniesienie aportu wywołuje jednak określone konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu z kapitałów pieniężnych jest wartość rynkową wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

 

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych co do zasady podlegają osiągnięte dochody, nie zaś przychody. Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

 

Zgodnie z przepisem w przypadku objęcia udziałów w spółce albo w zamian za wkład niepieniężny na ustala się koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych.

 

Przykładowo jeżeli zakupił Pan parę lat temu nieruchomość za 300 000 zł, a obecnie jest ona warta 500 000 zł i wniesienie ją Pan jako aport do spółki z o.o., to opodatkowaniu będzie podlegać różnica, tj. kwota 200 000 zł.

 

Jeżeli chodzi natomiast o spółkę z o.o., która otrzymuje aport, to wycenia przedmiot aportu po wartości rynkowej wprowadza na ewidencję środków trwałych. Co ciekawe, nie uwzględnia się dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych, ponieważ spółka może wycenić taki środek trwały na nowo po aktualnej, a nie historycznej wartości rynkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + IX =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki