Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dowód zapłaty za usługę

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 11.06.2015

Została wystawiona w systemie komputerowym faktura za usługę. Jako sposób zapłaty osoba obsługująca system wpisała „gotówka”, a termin zapłaty taki jak dzień wystawienia faktury. Na fakturze jest podpis wykonawcy, brak podpisu odbiorcy. Równocześnie wystawca nie wystawił pokwitowania „Kasa Przyjęła”. Czy samo określenie na fakturze: „sposób zapłaty: gotówka” w przypadku sporu jest wystarczającym dowodem zapłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykonawca jest w tej sytuacji wierzycielem, a odbiorca dłużnikiem, przynajmniej teoretycznie. Wykonawca powinien otrzymać zapłatę, a odbiorca dokonać zapłaty.

 

Jak Pan wskazuje, na fakturze jest adnotacja „sposób zapłaty: gotówka”. Według intencji Pana pytania zapłata nastąpiła w formie gotówkowej w dacie wystawienia faktury. Dowodem zapłaty jest zapis na fakturze „sposób zapłaty: gotówka”. Żadnych innych dokumentów na dowód, że należność została przekazana, nie ma.

 

Jeżeli jest to tylko taka adnotacja, to nie oznacza ona dokonania zapłaty. Jest to tylko wskazanie sposobu dokonania zapłaty. Jednocześnie nie wyklucza to dokonania zapłaty w inny sposób (nawet z opóźnieniem).

 

Formalnie wskazany na fakturze sposób zapłaty za dostawę lub usługi nie oznacza sposobu dokonania tej czynności przez zobowiązanego do zapłaty. Nie oznacza także dokonania zapłaty.

 

W świetle prawa faktura VAT jest dokumentem księgowym dokumentującym fakt dokonania sprzedaży oraz także sposób zapłaty – w tym miejscu może pojawić się zapis „zapłata gotówką”, „zapłacono gotówką”, „zapłacono przelewem” lub „przelew” – w zależności od tego, czy klient zapłacił od razu, była przedpłata, czy też nie, oraz dodatkowe dokumenty w postaci stosownych pokwitowań, dowodów wypłaty w kasie lub zapłaty w kasie.

 

Gdyby był zapis „zapłacono gotówką”, pozwalałoby to z uwagi na użyty czas przeszły domniemywać, że płatność była dokonana. Aczkolwiek to także nie jest niepodważalne domniemanie dokonania zapłaty, i zapadają wyroki nakazujące zapłatę przy adnotacjach „zapłacono gotówką”. Wszystko zależne jest od stanu faktycznego każdej sprawy.

 

Dłużnik, spełniając swoje świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Pokwitowanie należy do dokumentów ułatwiających dowód wykonania zobowiązania. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 czerwca 1964 r. o sygn. akt III CR 100/64 uznał, że stanowi ono dokument o charakterze czysto dowodowym. Pokwitowanie jako dokument prywatny nie jest dowodem rzeczywistego stanu rzeczy. Osoba mająca w tym interes prawny może twierdzić i dowodzić, że treść złożonych oświadczeń nie odpowiada stanowi rzeczywistemu. Pokwitowanie zatem może być zakwestionowane. Faktura VAT jako dokument księgowy może być przedmiotem faktu, że należność została zapłacona. Jednakże na gruncie sprawy cywilnej ustalenie, czy fakt zapłaty miał miejsce, odbywa się w świetle całokształtu materiału zgromadzonego w sprawie, a nie jedynie w oparciu o potwierdzenie widniejące na fakturach. Pokwitowanie bowiem co do zasady wystawione winno być w zwykłej formie pisemnej – a zatem nie pieczęci. Natomiast z Kodeksu cywilnego wynika, że dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeśli ma w tym interes.

 

Gdy faktura nie została zapłacona, wierzyciel kieruje pozew do sądu.

 

Zapis „sposób zapłaty: gotówka” nie świadczy o dokonaniu zapłaty i nie stanowi dowodu jej dokonania.

 

Strona, dochodząc wynagrodzenia z takiej faktury, powinna wykazać stosownie do art. 6 Kodeksu cywilnego, że łączyła ją z druga stroną umowa (nawet ustana), że usługa została wykonana i odebrana bez zastrzeżeń, że umówione było określone wynagrodzenie w wysokości dochodzonej pozwem. Do tego zgłaszane jest twierdzenie o braku zapłaty.

 

Jeżeli dana strona wywodzi pozytywne (że zapłata jednak nastąpiła) dla siebie skutki prawne w ustaleniu, czy płatność faktycznie nastąpiła w oparciu o zapis „sposób zapłaty: gotówka”, to na niej ciąży udowodnienie, że zapłata za fakturę nastąpiła, i to nie tylko w oparciu o zapis na fakturze lub świadków, ale twarde dowody księgowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus dziewięć =

»Podobne materiały

Powołanie biegłego w postępowaniu uproszczonym

Dostałam odszkodowanie za 12 lat bezprawnego korzystania z mojej działki przez zakład energetyczny. Mimo wyroku (potwierdzonego przez sąd II instancji) linię energetyczną usunięto dopiero 4 miesiące później – w 2009 roku. Biegły wycenił koszty użytkowania tylko do końca 2008 r. Wystąpiłam

 

Pozew o ustalenie stosunku prawnego

Jestem w trakcie rozwodu, sprawa odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Mieszkając w Polsce, zawarliśmy z mężem intercyzę w formie aktu notarialnego, jednak amerykański sąd jej nie uznał. Teraz mąż dochodzi podziału majątku znajdującego się w Polsce. Słyszałam, że mogę wnieść do polskiego sądu pozew o

 

Odpis protokołu

Przed sądem żona wraz z siostrą zawarły ugodę: żona nie podważa testamentu ich matki (która chorowała psychicznie), ale siostra spłaca żonie połowę majątku. Szwagierka nie wywiązuje się z umowy. Co powinna zrobić żona? Czy postarać się o odpis protokołu z tamtej rozprawy i wystąpić przeciw

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »