.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ważność upoważnienia po śmierci współwłaściciela nieruchomości

• Opublikowano: 09-05-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Właścicielami mieszkania byli wspólnie moi rodzice. Sporządzili notarialnie upoważnienie mnie (córki) do wszelkich czynności z nim związanych, w tym zawierania umowy najmu itp. Taką umowę już zawierałam, w postaci umowy najmu okazjonalnego, jednak w niedługo się ona kończy i będzie konieczność podpisania aneksu (przedłużenie o następny rok, zmiana wysokości czynszu oraz kaucji) lub nawet sporządzenia zupełnie nowej umowy. Pierwsza z trudności polega na tym, że zmarł mój tata – jeden ze współwłaścicieli, a żadne postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze nawet rozpoczęte. Mieszkanie zostało mi zapisane w testamencie przez rodziców. Czy obecnie mogę nadal podpisywać z tamtym upoważnieniem umowę w imieniu rodziców? Jeśli nie, to czy wystarczy zgoda mojej mamy? Jeśli tak, to w jakiej formie, czy zwykła pisemna, czy notarialny dokument?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ważność upoważnienia po śmierci współwłaściciela nieruchomości

Dziedziczenie w polskim prawie

Zgodnie z treścią art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”.

 

Do spadku wchodzą w szczególności prawa rzeczowe, z wyjątkiem tych, które ukształtowane zostały przez ustawodawcę jako wygasające z chwilą śmierci uprawnionego (a więc niedziedziczne).

 

Po pierwsze więc ustawodawca wskazał na prawa i obowiązki dziedziczne i niewyłączalne ze spadku (tzw. prawa bezwzględnie dziedziczne). Cecha dziedziczności nadana jest tym prawom przez przepisy iuris cogentis, a spadkodawca nie może własną wolą wpływać na ich dziedziczenie.

 

Praw i obowiązków dziedzicznych nie można w drodze czynności prawnych uczynić niedziedzicznymi, a więc wyłączyć ze spadku i przykładowo sprawić ich wygaśnięcie z chwilą śmierci podmiotu uprawnionego lub zobowiązanego albo spowodować ich przejście na określone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami, czy też nie.

Dziedziczenie prawa najmu

Z uwagi na powyższe podnoszę, iż najem stanowi prawo majątkowe wchodzące w skład spadku, a więc podlega dziedziczeniu przez spadkobierców. Prawo najmu podlega normalnym zasadom dziedziczenia i przechodzi na spadkobierców po zmarłym w odpowiednich częściach, a więc w stosunku do posiadanych przez nich udziałów lub jeżeli mówimy o testamencie – na spadkobiercę testamentowego.

 

Podnoszę więc, iż umowa trwa nadal, bowiem z chwilą nabycia spadku przechodzi automatycznie na przyszłych spadkobierców. Zasadny może być jedynie aneks do umowy, wskazujący na nową okoliczność i nowych wynajmujących – jednak nie ma konieczności zmiany całej umowy. Jeżeli umowa była zawarta na czas określony, to powinni Państwo obecnie zawrzeć nową umowę – wskazując nowych wynajmujących – Panią i Pani mamę, gdyż rozumiem, iż to Pani jako spadkobierca testamentowy dziedziczy udział taty.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Najem a sprawa spadkowa

Proponuję jednak – wobec tego, iż jako rodzina są Państwo zgodni co do Pani spadkobrania – jeszcze przed zawarciem nowej umowy udać się do notariusza w celu ogłoszenia testamentu i nabycia spadku przez Panią, bo – pomijając już sam fakt formalizacji powyższego – pozostaje po Pani stronie obowiązek podatkowy związany z najmem, co może być utrudnione do rozliczenia w przypadku braku formalnego zakończenia sprawy spadkowej.

 

Podsumowując, z uwagi na śmierć wynajmującego, sytuacja najemców nie uległa zmianie – umowa trwa i obowiązuje nadal, Pani natomiast weszła w prawa i obowiązku wynajmującego i może Pani dowolnie ukształtować obecny stosunek prawny – w tym zawrzeć nową umowę, wskazując nowego wynajmującego. Jednak wobec obowiązku podatkowego związanego z najmem, proponuję jeszcze przed zawarciem nowej umowy, sformalizować obecny stan.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu